Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?


|
Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Rozvod manželství dohodou

Rozvod manželství dohodou je nejkomfortnější a nejjednodušší formou rozvodu. Tento způsob byl do tuzemského právního řádu přijat z důvodu stále se zvyšujícího počtu rozvodů. Podstatou rozvodu manželství dohodou, nebo jinak řečeno návrhu na rozvodu manželství nesporném je dohoda manželů na rozvodu. Pokud tedy již manželé cítí, že pokračování manželství nemá budoucnost a smysl, mohou se dohodnout právě na rozvodu manželství formou dohody.

Návrh na rozvod manželství/žádost o rozvod, ačkoliv se jedná o návrh na zahájení soudního řízení, má znaky běžných a standardních dohod či smluv.

Jak má vypadat návrh na rozvod manželství dohodou?

Náležitosti správného návrhu na rozvod manželství dohodou

- V  hlavičce musí být uvedeno označení soudu ke kterému bude návrh podáván a případně i jeho adresa

- Následuje název dokumentu tedy - NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ - DOHODOU

- Hned pod názvem by se mělo objevit jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště navrhovatelů, tedy manžela a manželky

- Následuje úvodní část návrhu. V této části uvádíme obecné informace o místě a datu uzavření manželství a případně také údaj o národnosti či občanství manželů a informaci, zda se jedná o manželství s dětmi, nebo manželství bezdětné

- Následuje odůvodnění návrhu na rozvod manželství dohodou. V odůvodnění se uvádějí ty nejdůležitější informace o seznámení manželů, průběhu manželství a jeho krize. Speciální část návrhu by pak měl obsahovat popis důvodů rozpadu manželství,

- Po vylíčení hlavních informací a odůvodnění návrhu přistoupíme k žalobnímu návrhu. V návrhu tohoto návrhu na rozvod manželství uvedou manželé, že navrhují společně aby soud rozhodl o rozvodu tohoto manželství svým rozsudkem,

- V žalobním návrhu, nebo také petitu mohou také manželé jako účastníci řízení navrhnout, aby soud rozhodl bez jejich nepřítomnosti, s tím, že může rozhodnout bez účasti manželů na tomto soudním jednání,

- Následuje datum sepsání návrhu na rozvod manželství dohodou a podpisy obou manželů, které musí být na návrhu úředně ověřeny. Ověření podpisů je možné zajistit na pobočkách České pošty, městské či obecním úřadu nebo u notáře,

- Úplně na závěr, už pod popisy účastníků by neměli manželé zapomenou uvést přiložené důkazy jako přílohu návrhu na rozvod manželství dohodou.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU