Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství


|
Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu manželství nemusí být definitivní

Po vynesení rozsudku o rozvodu manželství čekají manželé, až jim bude rozsudek doručen. Od té chvíle počíná běžet třicetidenní lhůta pro podání odvolání proto rozsudku o rozvodu manželství. Konkrétní lhůtu a poučení o možnosti podat odvolání proti rozsudku naleznete vždy v závěrečné části příslušného rozsudku.

Podáním odvolání, které může učinit kterýkoliv z manželů, se v podstatě účinky předchozího rozsudku o rozvodu manželství ruší.

O odvolání pak rozhoduje odvolací soud. Kterým je přímý soud nadřízený soudu, který rozsudek vydal. V rámci soudů funguje i nyní bývalé krajské uspořádání. Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství se podává vždy u soudu, který napadený rozsudek vydal.

Odvolací soud pak o odvolání rozhodne a napadený rozsudek o rozvodu manželství buď potvrdí, nebo ho zruší a vrátí věc k rozhodnutí zpět soudu prvního stupně, který tento napadený rozsudek o rozvodu manželství vynesl.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství by mělo být komplexní a mělo by jasně odkazovat na vytýkané skutečnosti a chyby či vady napadeného rozsudku. Odvolání proti rozsudku a jeho kvalita rozhoduje v největší míře o úspěchu či neúspěchu příslušného odvolání.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu musí být podáno včas

V řízení o rozvodu manželství se nejčastěji odvolává ten z manželů, který si rozvod manželství nepřeje. Důvody pro odvolání pak mohou být rozmanité. Velmi často se jedná o argumenty typu dobrého vztahu manželů a možné nápravy manželského soužití. Dalšími častými důvody jsou například skutečnosti, kdy bude jeden z manželů, zpravidla ten, který s rozvode nesouhlasí, tímto rozvodem poškozen. Velmi často se jedná o poškození finanční, případně poškození sociální a zdravotní úrovně tohoto manžela.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství je nutné podat nejpozději poslední den uloženém pro možnost odvolání v rozsudku. Lhůtu nelze napravit. Lhůtu také odvolatel splní, když poslední stanovený den lhůty podá odvolání k odeslání poště.

Veškerá ustanovení či podmínky pro řádné podání odvolání proti rozsudku neplatí jen v případě rozsudku o rozvod manželství, ale také o rozsudku o určení poměrů nezletilých dětí, nebo rozsudku o vypořádání společného jmění manželů. Odvolání je tak univerzálním opravným prostředkem, které má neúspěšná či nespokojená strana k dispozici.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU