Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod


|
Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Velkou část rozvodů manželství představují rodiny s dětmi. V dalším textu se tak budeme zabývat právě specifiky návrhu na rozvod manželství, která mají nezletilé děti. Ano, v takovém případě je podání návrhu na rozvod manželství a celé řízení o rozvodu složitější s většími nároky na příslušné rozvodové dokumenty.

Příslušné potřebné rozvodové dokumenty se vytisknou v následujícím počtu:

Bude nutné zahájit dvě řízení

1) Návrh na rozvod - rozvodové řízení

2) Řízení o určení poměrů nezletilého dítěte

Návrh na rozvod manželství

- Návrh na rozvod manželství dohodou - vytiskne se 3 x - u všech se ověří podpisy obou účastníků

1 x návrh na rozvod se podá k soudu - na jedno Vám dají na podatelně razítko a jedno spolu s následujícími dokumenty si ponechají, pokud se bude podávat formou datové schránky tak pouze ve formátu v pdf. spolu s přílohami viz. níže.

K návrhu na rozvod se tedy připojí:

- Ověřená kopie oddacího listu

- Rodný list dítěte - rovněž ověřené kopie

- Dohoda o vypořádání společného jmění manželů - tato se vytiskne 3 x u všech ověříte podpisy, jedna se přiloží jako důkaz k návrhu na rozvod a každý z manželů si ponechá jeden výtisk pro sebe

- Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy otci - tato se vytiskne 4 x, jedna bude přidána k návrhu na rozvod, každý z manželů si ponechá jeden výtisk a jeden výtisk je určen pro druhé řízení o svěření dětí do péče - u všech opět ověřte podpisy

- kopie občanských průkazů manželů, resp. cestovního pasu,

- můžete přiložit i jeden výtisk návrhu na uspořádání poměrů nezletilých dětí (ale to postačí jen kopie)

Na první stránku návrhu na rozvod nalepíte kolek s hodnotou 2 tisíce Kč jako poplatek - nebo se uhradí až po výzvě na účet soudu

Návrh na uspořádání poměrů nezletilého dítěte

toto je druhé řízení, které samostatně podáte, můžete i najednou s návrhem na rozvod

- Návrh na určení poměrů nezletilého dítěte vytisknete 2 x, oba výtisky půjdou na podatelnu a jeden Vám orazítkují a vrátí, jeden si s přiloženými dokumenty ponechají, pokud se bude podávat formou datové schránky, tak podepsané ve formátu pdf. spolu s přílohami

- přiložíte dále ověřenou kopii rodného listu dítěte

- dále 1 x dohodu o svěření dítěte do péče a výchovy s ověřenými podpisy

- kopii oddacího listu manželů

- kopii návrhu na rozvod manželství

Zde se poplatek neplatí

Rekapitulace:

Rozvod manželství - co se přiloží soudu

2 x Návrh na rozvod manželství

1 x Dohoda o vypořádání sjm

1 x Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy otci

1 x ověřená kopie oddacího listu

1 x ověřená kopie rodného listu dítěte

1 x kopie občanských průkazů (cestovního pasu) manželů

Návrh na určení poměrů dítěte - co se přiloží soudu

2 x návrh na určení poměrů dítěte

1 x návrh na rozvod či jeho kopie

1 x dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy

1 x rodný list dítěte - kopie

1 x oddací list manželů - kopie

Výše uvedený přehled potřebných dokumentů a počtu výtisků k podání je pouze ilustrační. Každý konkrétní případ je třeba posuzovat individuálně a tomu také přizpůsobit rozsah i okruh potřebných dokumentů a důkazů.

Jak je z výše uvedeného návodu a souhrnu zjevné, není správné a kompletní podání návrhu na rozvod manželství v případě, kdy se řeší i poměry nezletilých dětí vůbec snadné. Pokud se nechcete jako manželé dopustit chyb a něco zanedbat, využijte pomoci odborníka - právní, advokáta, nebo přímo naší advokátní kancelář ProfiPravnik.cz na mailu: ProfiPravnik@gmail.com

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU