Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku


|
Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Příslušné soudu k rozhodnutí o rozvodu manželství je určeno zákonem o mezinárodním právo procesním. Místní příslušnost tuzemského soudu pro rozvod manželství je v případě, kdy alespoň jeden z manželů je občanem České republiky a na území republiky žije, případně zde má i trvalé bydliště. Příslušnost tuzemského soudu je dána i v případě, kdy jsou sice oba manželé příslušníky cizího státu, ale dlouhodobě na území České republiky žijí.

Rozvod s cizincem je komplikovanější

Rozvod manželství s cizincem je obecně náročnější a zdlouhavější, než rozvod tuzemských manželů. Záleží, zda je manžel při rozvodu manželství k dispozici a s manželem, který návrh na rozvod manželství u tuzemského soudu podal, spolupracuje. V mnoha případech dochází k tomu, že cizinec nespolupracuje a navíc ani není vůbec jasné, kde tento cizinec bydlí.

Mnoho klientů si myslí, že pokud není manžel či manželka - cizinec dohledatelný, není rozvod manželství možný. Není to však pravda. I v takovém případě lze situaci v rámci soudního, rozvodového řízení řešit. Dá se říci, že někdy je to řešení dokonce lepší, než když se do rozvodového řízení manžel cizinec aktivně zapojí.

Opatrovník je řešením na nedohledatelného manžela - cizince

V případě, kdy manžel v návrhu na rozvod manželství s cizincem sdělí, že netuší kde se manžel nachází a kde bydlí, aby ho mohl soud kontaktovat a zaslat mu podanou žalobu, postupuje soud zvláštním způsobem. Nedohledatelnému manželovi - cizinci tak soud stanoví zástupce, kterému se také říká opatrovník. Opatrovníkem je jmenována nejčastěji nějaká advokátní kancelář, která má v zastoupení manžela cizince hájit jeho zájmy. Advokátní kancelář vystupující jako opatrovník tak postupuje v řízení o rozvodu manželství v podstatě stejně, jako by postupoval cizinec sám. Opatrovník tak může v rámci řízení o rozvodu manželství navrhovat důkazy, může se i odvolat proti rozsudku o rozvodu manželství a může podávat i další opravné prostředky.

V drtivé většině případě se však opatrovník při řízení o rozvodu manželství nakonec ztotožní s návrhem na rozvod a proti rozsudku o rozvodu manželství už se dále neodvolává.

Rozvod manželství v České republice platí i v zahraničí

Rozvod manželství realizovaný v České republice je účinný i v zahraničí. Cizí stát by tak měl tento rozsudek akceptovat a přijmout stejně, jako by ho vydal soud v této zemi. Nutno podotknout, že i v tomto případě záleží velmi na kvalitě zpracování rozvodových dokumentů, tedy zejména návrhu na rozvod manželství, nebo jinak žádosti o rozvod manželství, který by měl dát soudci rozhodujícímu v řízení o rozvodu jasné, přehledné a potřebné informace k tomu, aby mohl v řízení co nejlépe a nejplynuleji pokračovat.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU