Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství


|
Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Struktura rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu manželství musí splňovat náležitosti stanovené občanským soudním řádem a také novým občanským zákoníkem NOZ. Rozsudek tak musí stejně jako návrh na rozvod manželství splňovat podstatné náležitosti rozsudku stanovené zákonem.

Rozsudek o rozvodu tak musí obsahovat:

1) Označení soudu, který rozsudek o rozvodu manželství vydal

2) Označení stran řízení, tedy typicky žalobce a žalovaného, nebo narhovatele, kterými jsou v obou případech manželé,

3) Výrok - tedy výrok o tom, že se manželství obou účastníků řízení, rozvádí,

4) Odůvodnění rozsudku, kde soud sdělí a popíše z jakých důkazů a zjištění vycházel při rozhodování o tomto rozsudku o rozvodu manželství.

5) Poučení o možnosti odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Výrok rozsudku může mít v případě řízení o rozvod manželství v podstatě dvě formy. Buď se manželství účastníků rozvádí, nebo se návrh na rozvod manželství zamítá. Následně pak soud svůj výrok odůvodní.

Odůvodnění je samozřejmě vždy velmi individuální a reaguje vždy na konkrétní stav a skutečnosti každého manželství. V případě návrhu na rozvod manželství dohodou, tedy rozvod manželství nesporný, většinou soud do odůvodnění přejímá odůvodnění uvedené v bezchybném návrhu na rozvod manželství.

Pokud se jedná o návrh na rozvod manželství sporný, pak soud musí odůvodňovat více a precizněji. Soud totiž musí vycházet z toho, že řízení o rozvod manželství se stává řízením sporným a příklon k návrhu či proti němu, musí odůvodnit.

V případě kladného výroku, tedy v případě konstatování, že se manželství účastníků rozvádí, soud v odůvodnění rozsudku nejčastěji zmiňuje fakt, že manželství je hluboce, vážně a nenapravitelně rozvráceno, což bylo prokázáno zejména z výslechu účastníků, případně z údajů a informací uvedených v návrhu na rozvod manželství. Dále vychází z toho, že rozvod manželství bude přínosem pro společné děti manželů, kteří se tak ochrání od hádek a konfliktů mezi manželi. Dále soud konstatuje, že manželé spolu nevedou společnou domácnost, nebydlí spolu, nebo bydlí odděleně, byť by se jednalo i oddělené bydlení manželů v rámci jednoho bytu. Nakonec soud ve svém rozsudku také uvede, že manželé společně nehospodaří a intimně spolu nežijí. Jsou tak dány veškeré důvody a podmínky proto, aby mohl soud o rozvodu manželství ve svém rozsudku definitivně rozhodnout.

Rozsudek musí být pravomocný a být označen doložkou nabytí právní moci

V  rámci rozsudku je nutno rozlišovat několik termínů, které rozhodují o právní moci a vykonatelnosti rozsudku. Samotným vydáním či vyslovením není rozsudek o rozvodu manželství stále pravomocný. Rozsudek je pouze vynesen. Po vynesení se rozsudek doručuje účastníkům. Teprve po doručení začne běžet lhůta pro odvolání manželů či jednoho z nich, která činí 15 dnů ode dne doručení. Právní moci pak rozsudek o rozvodu manželství nabude ve chvíli, kdy se ani jeden z manželů neodvolá. Teprve po nabytí právní moci je rozsudek o rozvodu manželství definitivně vykonatelný a lze podle něj postupovat - například si zajistit vydání nového občanského průkazu s uvedením stavu - rozvedený, změna příjmení manžela apod.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU