Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman - Váš internetový advokát a právník

Advokátní kancelář může působit i on-line na internetu a poskytovat tak rychle, efektivně a také levně své advokátní služby. Naše advokátní kancelář a naši advokáti vám poskytnou jak advokátní či právní radu, poradu, poskytnou vám své advokátní a právní služby a to vše rychle, kvalitně a komfortně. On-line, internetová Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Zemana vám poskytne veškerou možnou komplexní právní pomoc a ochranu.

Máte právní problém? Nečekejte a napište do naší on-line advokátní kanceláře:

Mail: ProfiPravnik@gmail.com (každý den, včetně víkendů)

Tel: 737 826 527 (pouze pondělí, úterý a středa)

Službu internetové právní poradny - za poplatek 300,- Kč můžete objednat na TOMTO ODKAZU

Pokud máte jakýkoliv právní problém, pak na nic nečekejte. Napište na naše kontakty a popište nám svůj právní problém nebo položte konkrétní dotaz.

Co vás může nejvíce zajímat? Klikněte na následující odkazy.

- Ceník našich advokátních a právních služeb

- Služby naší advokátní kanceláře a její specializace

- Proč využít naši advokátní kancelář a její služby?

- Jak nejsnadněji objednat služby naší advokátní kanceláře?

- Desatero správného advokáta

Naše advokátní služby jsou totiž komplexní. Na váš prvotní dotaz vám rádi odpovíme. V případě složitějšího dotazu vás požádáme o úhradu 300,- Kč za odpověď. V odpovědi získáte základní právní přehled o vašem problému a možností jeho řešení. Na základě toho se rozhodnete, zda má váš právní problém řešení a zda ho budete řešit. Pokud se rozhodnete pro další postup, poskytneme vám další právní konzultaci po mailu, skype či icq, nebo telefonicky a připravíme vám konkrétní podklady a nutné dokumenty za smluvní cenu, která je však velmi vstřícná.

Ceny advokátních služeb naší advokátní kanceláře jsou vstřícné

Ceny našich advokátních služeb, které poskytujeme prostřednictvím naší internetové advokátní právní kanceláře jsou velmi vstřícné. Tyto ceny dosahujeme především možnosti poskytování právních služeb on-line, což šetří nejen nám, ale i vám čas i peníze.

Před započetím služby se hradí klasicky záloha ve výši 30 nebo 50 procent dohodnuté ceny a zbytek se hradí po zpracování objednaných právních služeb.

Ačkoliv máme uvedeny ceny v našem ceníku, je možné na základě preferencí či přání klienta cenu předem revidovat na základě konkrétního rozsahu poptávaných služeb. Svým stálým klientům také poskytujeme množstevní slevy či bonusy za věrnost.

Příklady cen advokátních služeb naší advokátní kanceláře:

- Právní poradna - zodpovězení dotazu - 300,- Kč

- Právní analýza konkrétního právního problému - 500,- Kč

- Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu a on-line konzultace - 2900,- Kč

- Kupní smlouva, včetně návrhu na vklad, návod a on-line konzultace - 3900,- Kč

- Zpracování žaloby na vymožení částky - záloha - 3500,- Kč (zbytek požadujeme po dlužníkovi či protistraně)

- Návrh na rozvod manželství, včetně on-line konzultace - 1500 - 2000,- Kč

- Dohoda o vypořádání společného jmění manželů - 1500 - 2000,- Kč

- Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy - 1500,- Kč

- Uznání závazku či dluhu - 1000,- Kč

- Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti - 3500-4500,- Kč

Pokud máte zájem o sdělení dalších konkrétních cen kontaktujte buď naší advokátní kancelář na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo navštivte ceník našich advokátních služeb.

Naše advokátní kanceláře je evidována u ČAK

Naše advokátní kancelář je registrována u České advokátní komory pod evidenčním číslem 13197 s právem poskytování veškerých právních služeb a má k této činnosti všechna nutná povolení. Tuto skutečnost si můžete sami ověřit na stránkách České advokátní komory www.cak.cz. Případně požádat o přímo naši kancelář prostřednictvím mailové zprávy o další informace o činnosti naši advokátní kanceláře.

O naší serioznosti a dobré práci svědčí i množství recenzí či referencí od našich klientů, které sami vkládají na naše stránky www.ProfiPravnik.cz

Naše advokátní kancelář má sídlo v Neratovicích, ale působíme i v hlavním městě Praze, v ulici Králodvorská 1084, vedle obchodního domu Kotva.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advokátní služby naší advokátní kanceláře - na co se specializujeme

Naše advokátní kancelář se specializuje především na služby, které lze poskytovat formou internetové právní a advokátní služby. Naší specializací je poskytování právního a advokátního poradenství on-line, tedy formou mailu, skype, ICQ, či prostřednictvím telefonu. Vyloučeno samozřejmě není ani osobní konzultace přímo v naší  advokátní kanceláři.

Na jaké advokátní a právní okruhy se zaměřujeme

Právo nemovitostí - zaměřujeme se na všechny právní služby týkající se nemovitostí. Poskytujeme tak služby:

- Zpracování darovacích smluv

- Zpracování kupních smluv

- Zpracování dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem

- Zpracování žalob týkající se nemovitostí

- Zpracování zástavních smluv

- Zpracování smluv o zřízení věcného břemene, resp. výměnku

a další

Rodinné právo - zaměřujeme se na všechny služby související s rozvodem manželství, určením výživného, předmanželských smluv, svěření dětí do péče apod. Konkrétně nabízíme následující právní služby:

- Zpracování návrhů na rozvod manželství

- Zpracování dohod o vypořádání společného jmění manželů

- Zpracování dohod o svěření dítěte do péče a výchovy

- Zpracování dohod o výživném

- Zpracování návrhu na určení výživného

- Zpracování návrhu na určení poměrů nezletilých dětí

a další

Exekuční řízení a vymáhání pohledávek - zaměřujeme se také na ochranu klientů před neoprávněnými exekucemi, nebo následkům, které jim neoprávněné exekuce mohou přinést. Na druhou stranu také ale poskytujeme advokátní pomoc věřitelům, kteří se domáhají úhrady svých pohledávek po dlužnících

- Zpracování návrhů na nařízení exekuce

- Zpracování žalob a podání k soudu

- Zpracování stížnosti proti nařízení exekuce

- Zpracování vylučovací žaloby

- Zpracování návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu

a další..

Internetové právní poradenství on-line - zaměřujeme se i na právní poradenství a pomoc formou internetového advokáta, kdy za poplatek ve výši 300,- Kč zodpovídáme dotazy klientů, položené z pohodlí jejich domova. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin po připsání částky poplatku na účet naší advokátní kanceláře. Odpověď na dotaz obsahuje veškeré potřebné informace o daném problému a možnosti případného řešení. Není problém ani dotaz případně doplnit, pokud klient v odpovědi něco postrádá.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč využít služby internetové advokátní kanceláře

Důvodem pro využití služeb internetové advokátní kanceláře a služeb našich právníků a advokátů je mnoho. Předně je to rychlost vyřízení věci, dále velmi vstřícné ceny advokátních služeb a úspora času, který ušetříte při komunikaci s advokátem z pohodlí domova či ze svého pracoviště.

Rychlé vyřízení právních dotazů a služeb

Rychlost je zaručena samozřejmě rychlostí komunikace mezi advokátem a klientem. Naše advokátní kancelář je v této formě nabízených advokátních služeb skutečnou špičkou ve svém oboru.

Na dotazy klientů reagujeme obratem. Dotazy zodpovídáme nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech. Smlouvy či jiné právní dokumenty zpracováváme zpravidla do jedno či dvou dnů. Klient, který spěchá na zpracování právních dokumentů, tak nemá lepší možnost, než kontaktovat našii nternetovou advokátní kancelář.

Úspora finančních prostředků

Úsporu finančních prostředků nezajišťují jen obecně velmi vstřícné ceny za naše právní a advokátní služby, ale také způsob vyřízení věcí a vašich požadavků. Předně první úsporou je již jen fakt, že nemusíte navštěvovat advokáta v jeho advokátní kanceláři a hradit například 1500,- Kč za osobní konzultaci s právníkem a to ve chvíli kdy ani nevíte, zda má vůbec cenu váš problém řešit či nikoliv.

Stejnou právní službu vám totiž poskytneme on-line formou, prostřednictvím odpovědí na váš dotaz mailem, nebo při využití on-line právní poradny. Za tuto službu přitom zaplatíte pouhých 300,- Kč, tedy pětkrát méně, než v případě osobní konzultace. Získáte přitom obecně stejné informace a to vše přímo do vašeho počítače, notebooku či tabletu.

Další formou úspory finančních prostředků jsou obecně nízké a vstřícné ceny, kterých dosahujeme díky efektivitě práce a možnosti rychle a efektivní komunikace s klientem on-line způsobem. Uspořený čas tak věnujeme rychlejšímu vypracování právních dokumentů objednaných klientem, rychlejšímu pochopení daného problému klientů a v neposlední řadě také lepším plánováním času našich advokátů.

Ceny našich služeb si můžete vyhledat buď v našem ceníku právních a advokátních služeb, nebo se nebojte zeptat na konkrétní cenu prostřednictvím mailu naší advokátní kanceláře: ProfiPravnik@gmail.com . Rádi vám obratem odpovíme.

Úspora času klienta i advokáta

On-line vyřízení právní služby naší advokátní kanceláře v sobě přináší především úsporu času a tedy i peněz. Služby lze využívat v zásadě okamžitě, bez dlouhého plánování návštěvy a termínu schůzky u advokáta, který vám samozřejmě nemůže následně zajistit zpracování vámi požadovaných dokumentů do druhého dne.

Naopak v našem případě můžete mít bez nutnosti návštěvy naší advokátní kanceláře, využívat služeb okamžitě a požadované dokumenty mít zpracované i do druhého dne po objednání.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak objednat právní služby internetové advokátní kanceláře

Objednání libovolné advokátní služby naší internetové advokátní kanceláře je velmi jednoduché, stejně jako využívání těchto služeb a komunikace s advokátní kanceláří. Objednat službu a zjistit konkrétní cenu a průběh této služby tak dokáže kdokoliv.

První krok - napsání dotazu na mail advokátní kanceláře

Prvním krokem je zaslání dotazu či popisu problému na mail naší advokátní kanceláře. Tento mail si převezme jeden z našich advokátů, prostudují ho a v co nejkratším termínu vám zašlou odpověď. Pokud advokát u soudí, že se jedná již o právní poradu, požádá vás o úhradu poplatku za odpověď 300,- Kč. Pokud se jedná o dotaz na cenu či nabídku našich služeb, bude dotaz zodpovězen bezplatně.

V odpovědi se dozvíte, aniž by jste museli navštěvovat osobně advokátní kancelář a hradit tisícové částky za konzultaci, zda má váš problém řešení, s jakým rizikem neúspěchu a naznačíme vám možné varianty postupu v dané věci, včetně nejvhodnější řešení. O svém problému tak velmi levně a rychle získáte ty nejpodstatnější informace.

Na základě dané odpovědi analyzující vaší situaci se můžete rozhodnout  v dalším postupu. Pomoci vám také mohou odborné články, které souvisí s vaším tématem a kterých máme na našem serveru www.ProfiPravnik.cz více než 500.

Druhý krok - objednání služby advokátní kanceláře

Pokud vás odpověď uspokojila a máte zájem o další právní službu můžete využít další možnosti kontaktu s naší advokátní kanceláří. Možností je například objednání konzultace po mailu či skype nebo ICQ, další možností je i telefonická konzultace v dané věci. Opět bez nutnosti návštěvy advokátní kanceláře získáte kvalifikované informace o vašem problému už v širším rozsahu než u klasické internetové odpovědi v naší právní poradně.

Případně můžete objednat konkrétní právní službu na našem mailu, kde vám samozřejmě sdělíme co nejpřesnější cenu za právní službu a požádáme vás o zaslání potřebných informací k dané věci. Po sdělení těchto informací už začínáme na věci pracovat.

Požádáme vás také o úhradu zálohy na právní služby ve výši 30 až 50 procent celkové ceny právní služby s tím, že zbytek uhradíte na účet naší advokátní kanceláře až po realizaci služby.

K objednání konkrétní právní služby týkající se nejčastější služby vypracování darovací smlouvy můžete také přímo přes objednávkový formulář na stránkách www.DarovaciSmlouvy.cz, kde přehledně a rychle objednáte danou službu.

Na základě vašich informací vám právní dokumenty zpracujeme do jednoho až dvou dnů. Vypracované dokumenty vám zašleme jak v elektronické podobě ke schválení a kontrole a poté i v papírové podobě, v potřebném množství vyhotovení, spolu s návodem, doporučeně poštou. Vše je připravené už jen k podpisu.

Třetí krok - zpracování dokumentů a úhrada ceny

Opět i ve třetím kroku je vše velmi rychle a pro klienty komfortní. Dokumenty dostanou předem k dispozici jak v elektronické podobě mailem, tak v papírovém vyhotovení na zvolenou adresu.

Za správnost a kvalitu dokumentů jako advokátní kancelář ručíme.

Po zpracování dokumentů také uhradí klient doplatek ceny za právní službu na sdělený bankovní účet advokátní kanceláře. Advokátní kancelář také vystaví fakturu na poskytnutí právních služeb, takže není problém si vynaložený výdaj uplatnit v účetnictví.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak vybírat nejlepší advokátní kancelář, nebo nejlepšího právníka

Odpověď na tuto otázku není univerzální. Nicméně existují postupy a možnosti jak skutečně vybrat nejlepší a nejvhodnější advokátní kancelář pro právní pomoc, případně vaše právní zastupování. Každý advokát je jiný a má jiný přístup ke své práci. Jak tedy advokátní kancelář správně vybrat?

Nejznámnější nemusí být nejlepší

Nejznámnější a také nejviditelnější advokátní kancelář nemusí být nutně nejlepší. Pokud dáváte přednost individuálnímu přístupu a nejkvalitnějšímu řešení, pak výběr velké a známé advokátní kanceláře nemusí být nutně výhrou. Často platí, že se vám ve vašem případě nevěnuje přímo majitel advokátní kanceláře, který dává přednost pouze nejlukrativnějším klientům, ale věnuje se vám koncipient či zaměstnanec dané advokátní kanceláře. Na tom samozřejmě není a ani nemusí být nic špatného, mnoho klientů však takový přístup nemá rádo.

Nejlepším advokátem naopak bývá ten, který si váš problém vezme za svůj a řeší ho svým srdcem tak jako by se ho problém či jeho řešení osobně týkalo. Takový advokát je pak schopný skutečně mobilizovat svůj čas i schopnosti abych sám našel a objevil potřebné argumenty či důkazy, které vám ve vašem problém co nejvíce pomohou.

V právních a advokátních službách totiž hraje skutečně zásadní roli schopnost advokáta dobře analyzovat situaci a také jeho kreativita. Velkou roli také hraje schopnosti oslovit například soud nebo protistranu a být přesvědčivý. Dobrý advokát by měl mít také obchodního ducha a měl by v prospěch klienta umět dojednat co nejlepší podmínky.

Dá se říci, že pro kvalitní právní služby a výběr nejlepší advokátní kanceláře či advokáta není důležitá obecná známost velikost advokátní kanceláře, ale zainteresovanost advokáta a jeho zájem o věc.

Jak vybírat nejlepší advokátní kancelář

O advokátní kanceláři, kterou chceme využít pro řešení svého právního problému bychom měli předem něco vědět, případně si zjistit důležité informace o této advokátní kanceláři.

Právní dotaz a kvalita odpovědi advokáta

Předem je také vhodné ověřit si, co advokátní kanceláře, resp. advokáti, kteří ji zastupují umí. Tuto skutečnost samozřejmě nezjistíme přímým dotazem na tuto advokátní kancelář, která se vždy bude umět sama pochválit. Naopak tuto informaci můžeme zjistit zasláním dotazu v právní poradně advokátní kanceláře, nebo prostě na její mail a analyzováním odpovědi a jistoty této odpovědi. Už na základě tohoto konkrétního vyjádření advokáta získáme určitý obrázek o jeho schopnosti o věci komunikovat, věc popsat a nabídnout nějaké řešení. Ocenit je dobré také určitou střízlivost při hodnocení problému. Advokát, který si je vším až moc jistý a nikdy nevidí žádný problém ani riziko, může být pro vás jako klienty dost nebezpečný.

Využití právního dotazu stojí na našem serveru www.ProfiPravnik.cz pouze 300,- Kč. Je to výrazně nižší částka, než když půjdete na slepo k neznámému advokátovi, kterému za částku vyšší než 1000,- Kč uhradíte platbu za právní konzultaci bez ohledu na to zda jste nebo nejste spokojeni.

Nezávislé reference advokátní kanceláře

Další možností je najít si o dané advokátní kanceláři reference. Jedná se o zkušenosti, které klienti advokátní kanceláře napíší na internet. Buďte přitom opatrní u pozitivních recenzí, které přímo uvádí konkrétní advokátní kancelář na svých internetových stránkách. Tyto reference nemusí být pravdivé ani autentické. Mnohem lépe jsou vypovídající diskuse či reference na jiných webech. V této souvislosti je však nutné dodat, že diskuse či referenční weby na téma advokátních kanceláří a jejich právních služeb nejsou u nás moc rozvinuté

Prezentace advokátní kanceláře v médiích

Prezentace advokátní kanceláře v médiích je velmi dobrým způsobem jak zhodnotit kvalitu advokátní kanceláře a její schopnost komunikace. Není tím myšlena obyčejná reklama, ale to jak advokáti a právníci dané advokátní kanceláře vystupují v médiích, jak vedou své právní poradny na informačních serverech, jaké publikují články či analýzy, které často najdeme na informačních či zpravodajských webech.

Autorská činnost advokátní kanceláře

Autorská činnost advokátní kanceláře vám velmi napoví o odbornosti a odborném vybavení advokátní kanceláře. Způsob psaní článků a toho jak jsou koncipovány vám napoví, zda advokátní kancelář umí komunikovat srozumitelně s klientem, jaké mu přináší informace. Zda se jedná o informace obecně známé či dohledatelné, nebo naopak informace, které jsou pro vás velmi prakticky využitelné a které jinde nenajdete či třeba jak je vám článek srozumitelný. Je sice fajn, pokud někdo píše odborným způsobem, aby zapůsobil na čtenáře, ale nikdo tomu moc nerozumí a rozdíl je v když autor píše srozumitelně, lidově a svou odbornost neprojevuje nesrozumitelností, ale spíše schopností zaujmout čtenáře a komunikovat s ním.

Rozsah autorské činnosti advokátní kanceláře také svědčí o jejím zájmu o problematiku a také ochotu nabízet určité právní know - how veřejnosti zdarma a tím se také podílet na obecném právním povědomí společnosti jako celku a nikoliv pouze na povědomí platících klientů.

Naše články, naší autorskou činnost a citace v médiích naší advokátní kanceláře naleznete na našich stránkách www.ProfiPravnik.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Typy a triky pro výběr nejlepší advokátní kanceláře

Jaké typy a triky můžeme sami jako advokáti poradit vám jako klientům? Kupodivu velmi objektivní. Výběr vhodné advokátní kanceláře do velké míry rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu v dané právní věci. Výběr advokátní kanceláře či konkrétního právníka a advokáta by jste tak vůbec neměli podceňovat.

Advokát by neměl mluvit jako kniha, ale jako člověk

Dávejte si pozor na projev advokáta a na to jak s vámi mluví. Zde už se dostáváme trošku do vod psychologie a analýzy osobnosti, nicméně vnímání zdánlivě nedůležitých detailů vám hodně řekne o osobnosti advokáta a jeho schopnostech či přístupu ke klientům.

Advokát by tak neměl mluvit jako kniha, ale jako člověk. Advokát, který si více zakládá na tom, aby byl vnímán jako odborník na slovo vzatý, před pochopením a srozumitelnosti pro svého klienta, není úplně vhodným advokátem.

Klient není žák, ale měl by být partner advokáta

Advokát by měl po celou dobu svého výkladu či analýzy věci sledovat především fakt, zda mu klient rozumí. Pouze pokud klient advokátovi rozumí, pochopí i jeho strategii a bude ji brát za svou. Současně se tak s klienta stane partner advokáta, nikoliv pouze posluchač či jeho žák.

Klient, který věci porozumí a souzní s řešení advokáta mu také sdělí více potřebných informací, protože sám chápe směr, kterým chce advokát jí. Současně také takový klient pokládá vhodné a účelné otázky, které mohou dát advokátovi další, potřebné informace a také důležité podklady pro vedení nejlepšího právního zastoupení či nejlepšího právního řešení problému klienta.

Jako advokát tak mohu skutečně jen ocenit zájem svého klienta, což je zárukou úspěch ve věci. Nepotřebuji se jako advokát klientovi podbízet a dávat mu najevo, že já jsem ten odborník, který je na výši a je neomylný. Naopak chci být na úrovni klienta, jsem stejně jako on omylný člověk, a mám respekt nejen z klienta, ale i z případné protistrany a z řešení problému. Jako advokát si vždy musím uvědomit rizika, které vždy existují a kterým musím předcházet a nepodceňovat je.

Dobrý advokát vás vždy informuje

Dobrý advokát nečeká pouze na váš dotaz, zda už se ve věci něco děje, ale sám vás informuje o postupu či vývoji ve věci. Zájmem dobrého advokáta je informovaný klient, který i v průběhu doby může advokátovi přinést nové a potřebné informace. Samozřejmě rozsah informování záleží na zaneprázdněnosti advokáta a množství práce. Nečekejte tak, že vás má advokát informovat každý týden, že se zatím nic neděje a věc stále čeká v řadě na soudu. To by nebylo ani vhodné ani efektivní. Nicméně je určitě dobré, aby vás advokát informoval o každém úkonu či postupu, který ve vaší právní věci učiní. Stejně tak by vás měl informovat o každém podání či úkonu, který ve vaší věci obdrží od dalších stran.

Informační aktivita advokáta je velmi žádaná a také působí profesionálně a vstřícně a značí zájem advokáta o jeho klienta i o praktikování individuálního přístupu. Advokáta, který vám dává najevo svou nechuť k odpovědi, nebo se vám bez vážného důvodu dlouhou dobu neozývá, raději opusťte a najděte si jiného.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desatero kvalitní a vstřícné advokátní kanceláře

Desatero kvalitního, dobrého a vstřícného advokáta a jeho advokátní kanceláře znamená u nás zákon, kterým se musí každý advokát či pracovník naší advokátní kanceláře řídit. Jedná se o seznam základních principů, kterými se při své práci jako advokátní kancelář řídíme a které můžeme svým klientům garantovat.

Desatero kvalitního, odpovědného a vstřícného advokáta:

1) Pravdivé a úplně informování klienta o jeho problému, rizicích i možnostech řešení. Zákaz zamlčování problémů, které mohou při řešení nastat,

2) Klient je pro naši advokátní kancelář partnerem, jehož pomoc potřebujeme pro co nejlepší vyřízení jeho věci

3) Klient je vždy na prvním místě. Ke každému klientovi přistupujeme výhradně individuálně, snažíme se přizpůsobit potřebám a přáním klienta a řešení mu ušít přímo na míru

4) Klient je pro nás partnerem i po ukončení zastupování, i bývalému klientovi tak rádi zodpovíme jeho dotaz na jeho právní problém

5) Klienty informujeme o ceně či jejímu výpočtu předem a to závazně a odpovědně. Platí, že na dotaz klienta na cenu, nesmí advokát odpovědět vyhýbavě, nebo neodpovědět vůbec. Vždy je možné sdělit alespoň rámec ceny s maximální možnou částkou

6) Klient má právo podílet se na našem Know-how. Klienta nejen zastupujeme  a pomáháme mu, ale chceme ho i vzdělávat. Poskytujeme i nadstandardní informace, typy či triky k vyřízení jeho věci, nebo v souvislosti s jeho věcí.

7) Úspěch klienta je pro nás prvořadý. Klientovo problém posuzujeme a řešíme, jako by se jednalo o problém náš vlastní.

8) Na dotazy či pokyny klienta reagujeme neprodleně. Jak pokyny klienta, tak i zpracování objednaných služeb, či zodpovídání dotazů vyřizujeme maximálně rychle a kvalitně, bez zbytečných odkladů. Neexistuje přitom výmluva, že toho máme hodně.

9) Advokát nemluví jako kniha, ale jako člověk. Výklad a vysvětlení advokáta musí být srozumitelné a pochopitelné. Advokát vede s klientem dialog a neposlouchá jen sám sebe.

10) Advokát nemyslí jen na sebe a na svůj příjem, ale je připraven poskytnout informace i v obecném zájmu - bezplatné články v médiích, poradenství v článcích, bezplatné informování o službách

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceník a ceny advokátních služeb naší advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář férově, jasně a srozumitelně sděluje jaké jsou ceny našich advokátních služeb a neodkazujeme se pouze na lidem nesrozumitelné právní předpisy a tarify. Ceník advokátních a právních služeb vám nabízíme níže. Cílem advokátní kanceláře je přehlednost, jasnost a srozumitelnost poskytnuté informace o ceně právní či advokátní služby.

Potenciální klienti tak často budou překvapeni tím, že cena právní služby v jejich konkrétní věci, kterou aktuálně potřebují není tak vysoká a nedosažitelná jak si původně mysleli a jak se všeobecně traduje. Je třeba si uvědomit že uvedené ceny služby ošetřují vaše majetky, statisíce či miliony korun.

Právní okruh

Právní služba

Cena - cena je orientační - záleží také na konkrétním rozsahu a požadavku klienta

Nemovitosti

Kupní smlouva nemovitost - zpracování

3100,- Kč

 

Zajištění převodu nemovitosti na klíč

1 % hodnoty nemovitosti

 

Darovací smlouva - zpracování

2100,- Kč

 

Návrh na vklad do KN

500,- Kč

 

Nájemní smlouva - zpracování

1500,- Kč

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - zpracování

2100,- Kč

 

Advokátní úschova do 2 mil. Kč

3500,- Kč

 

Advokátní úschova nad 2 mil. Kč

5000,- Kč

 

Smlouva o zřízení zástavního práva - zpracování

2100,- Kč

 

Revize a kontrola kupní smlouvy

od 1000,- Kč dle rozsahu

 

Revize a kontrola darovací smlouva

od 800,- Kč dle rozsahu

 

Prohlášení vlastníka budovy

od 1000,- Kč za jednotku

Rodinné právo

Návrh na rozvod manželství - zpracování

1700,- Kč

 

Dohoda o vypořádání společného jmění - zpracování

2500,- Kč

 

Návrh na určení poměrů nezletilých dětí - zpracování

1500,- Kč

 

Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy

1500,- Kč

 

Dohoda o vypořádání společného jmění - zpracování

2500,- Kč

Závazky

Smlouva o půjčce - zpracování

2000,- Kč

 

Uznání závazku, dluhu - zpracování

1300,- Kč

 

Urgence dlužníkovi - zpracování

1200,- Kč

 

Zpracování žaloby 

od 3 000,- Kč

Obchodní věci

Založení s.r.o. 

23 000,- Kč

 

Založení společenství vlastníků jednotek (bez popl.ú

15 000,-Kč

 

Zápisy do obchodního rejstříku

2 000,- Kč

 

Zpracování stanov s.v.j. či družstva

8 000,- Kč

 

Zpracování náročnější obchodní smlouvy

5 000,- Kč

 

Návrh společenské smlouvy či zakl. Listiny

od 5 000,- Kč

Ostatní

Telefonická konzultace či skype

1000,- Kč za hodinu

 

Osobní právní porada a konzultace

1500,- Kč za hodin

 

Zodpovězení právního dotazu mailem

300,- Kč

 

Právní stanovisko

500,- Kč

Pokud jste nenalezli cenu za řešení vašeho problému kontaktujte přímo naší advokátní kancelář za účelem sdělení či upřesnění konkrétní ceny služby.

Uvedené ceny se mohou zvýšit v důsledku dalších či nadstandardních požadavků klienta a to po předchozím sdělení klientovi, nebo na základě konkrétního vyúčtování ceny služby.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU