Vzory kupní smlouvy nepoužívejte. Raději si kupní smlouvu objednejte


|
Vzory kupní smlouvy nepoužívejte. Raději si kupní smlouvu objednejte

>> Objednat PROFI kupní smlouvu ↓

Vzor kupní smlouvy z internetu? Může se to zdát jako skvělý nápad na úsporu za zpracování kupní smlouvy, kde jen vyplníte údaje prodávajícího, kupujícího, údaje o prodávané nemovitosti, tedy prodej bytu, domu nebo pozemku a je hotovo. Hotovo může být to, že buď přijdete o zaplacenou kupní cenu, nebo kupovanou nemovitost. V lepším případě se dostanete do velké nejistoty.

PRO OBJEDNÁNÍ PROFI KUPNÍ SMLOUVY STAČÍ POUZE VYPLNIT OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE!

  • Celá jména, rodná čísla (pokud je chce klient uvést a souhlasí se zpracováním osobních údajů a adresy trvalých bydlišť prodávajícího a kupujícího.
  • Číslo popisné domu, číslo bytu, číslo pozemku nebo číslo listu vlastnictví, kde jsou nemovitosti zapsány a katastrální území, kde se nemovitosti nachází nebo scan tohoto listu vlastnictví.
  • Kupní cenu a podíl kupní ceny zaplacené z vlastních prostředků kupujícího a jaký podíl z hypotečního úvěru a od jaké banky.
  • Číslo bankovního účtu prodávajícího
  • Zda bude zřizována úschova kupní ceny a jakým způsobem, zda u advokáta, notáře či banky

Stačí odeslat a máte hotovo. Okamžitě s vámi začneme pracovat a kupní smlouvu řešit.

nebo zaslat následující informace na mail naší advokátní kanceláře PROFIpravnik@gmail.com

 

Použitím vzoru kupní smlouvy moc neušetříte

Úspora pro vás ale přitom není desítky tisíc korun, jak se lidé běžně domnívají. Ano, někteří advokáti nabízejí zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad a nějakého souvisejícího poradenství za částky blížící se 10 tisícům korun. To se ale týká hlavně případů, kdy chcete využít komfortu, ale i většího úsilí s využitím schůzky v advokátní kanceláři přímo při osobním setkání s advokátem, které se vám právě proto výrazně prodraží. Přidaná hodnota zde přitom reálně žádná není.

Vyplněním vzoru tak můžete uspořit v případě naší kanceláře pouze 3900 korun, které zpracování PROFI kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení celkem stojí. To vše včetně souvisejícího profesionálního poradenství.

O nemovitost prodanou nebo koupenou podle vzoru kupní smlouvy můžete i přijít

Za tuto úsporu riskujete miliony korun hodnoty nemovitosti a třeba i to, že se kvůli tomu vlastníky nemovitosti ani nemusíte stát, nebo můžete naopak přijít o zaplacenou kupní cenu, kdy kupní cenu řádně zaplatíte, ale neprovede se vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a vy tak nebudete mít ani kupní cenu, ani kupovanou nemovitost.

Chyby, které jsou při používání vzorů kupních smluv velmi časté a prakticky běžné, totiž vedou k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. To znamená, že se na základě takto připravené kupní smlouvy podle vzoru kupující vlastníkem vůbec nestane.

Prodávající si pak může darování rozmyslet a už novou kupní smlouvu neuzavře nebo vážně onemocní, může zemřít nebo odcestovat do zahraničí apod.

Přijdete o zaplacený poplatek 2000 korun

Jako další škodu utrpí člověk, který kupní smlouvu vyplnil jako vzor, propadnutím zaplaceného poplatku na katastru nemovitostí 2000 korun. A pokud bude chtít podat novou opravenou kupní smlouvu, zaplatí tento poplatek znovu. Ztráta se tak zdvojnásobí. A ani po tom si nemůže být prodávající a kupující jistí, že je takto opravená vzorová kupní smlouva už bezchybná.

Není také vyloučeno, že nekvalitní kupní smlouvu podle vzoru někdo v budoucnu nezpochybní a nenapadne, čímž bude ohroženo vlastnické právo kupujícího.

7 z 10 vzorů kupních smluv je vadných nebo neúplných

Podle průzkumu serveru www.ProfiPravnik.cz, který byl proveden na vzorku 20 vzorů kupních smluv dostupných na internetu, je až 70 procent těchto vzorů kupní smlouvy chybných nebo neúplných. Jejich použitím tak lidé riskují zamítnutí návrhu na vklad podle vzoru kupní smlouvy a propadnutí poplatku 2000 korun na katastru nemovitostí.

Použití vzoru kupní smlouvy z internetu je velký risk

Vzory kupní smlouvy jsou vkládány na internet laiky, kteří jen v zájmu zvýšení návštěvnosti svého serveru uměle vymažou některé údaje ze starých použitých kupních smluv a tím vznikne nejčastější vzor smlouvy. Jiné vzory kupních smluv zase nemusí být vhodné právě pro váš příklad.

Velmi problematická bývá část upravující zřízení věcného břemene – užívání ve vzoru kupní smlouvy. Ve více než 70 procentech případů je toto věcné břemeno upraveno pouze jedním odstavcem, a to ještě zcela neúplným a neurčitým způsobem. I chyba v úpravě věcného břemene na kupované nemovitosti je tak častým důvodem zamítnutí celého návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Nejčastější problémy a vady vzoru kupní smlouvy

Běžný člověk u vzoru nepozná, jak je starý a zda je aktuální znění vzoru v souladu s platnou právní úpravou, zejména s NOZ, tedy novým občanským zákoníkem. Zastaralé vzory kupních smluv se vyskytují velmi často a představují až polovinu vzorů, které se na internetu vyskytují. Použití zastaralého vzoru kupní smlouvy je přitom téměř jistotou vadnosti kupní smlouvy a velké riziko zamítnutí návrhu na vklad podle takové chybné kupní  smlouvy na katastru nemovitostí.

Dalším častým problémem vzoru kupních smluv je chybné vyplnění a definice nemovitostí. Například v případě koupě podílů nemovitostí používají lidé vzor pro koupi či prodej celé nemovitosti a přesto, že jde o koupi do podílového spoluvlastnictví, přebírají lidé ustanovení ve vzoru, kde je nemovitost kupována do výlučného vlastnictví kupujícího a to přesto, že je kupován jen podíl, nikoliv celá nemovitost.

Zcela největší chybou používání vzorů kupních smluv je špatné vyplnění spoluvlastnických podílů při prodeji bytu. Tyto podíly se vztahují k vlastnictví bytu a jsou vyjádřeny zlomkem. Spolu s bytem se totiž musí prodávat spoluvlastnický podíl na domu a pozemku, na kterém dům stojí, případně na dalších pozemcích, které slouží k užívání spolu s bytovou jednotkou. Lidé tak ve vzorech kupních smluv špatně uvádějí podíl, který je uveden u listu vlastnictví samotné bytové jednotky, ačkoliv je třeba brát v úvahu podíl uvedený na listu vlastnictví budovy a pozemku, kde se byt nachází a který obsahuje i případné podíly na některých nebytových prostorech v domě či garážích.

Použitím vzoru riskujete propadnutí poplatku nebo ztrátu nemovitosti

Použitím vzoru riskujete jak čas, o který přijdete, než se stanete vlastníkem nemovitosti v případě zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva dle chybného vzoru kupní smlouvy, tak i ztrátu zaplaceného poplatku 2000 korun a nutnost zaplatit nový poplatek 2000 korun v případě opětovného podání nové kupní smlouvy. Celková ztráta tak činí 4 tisíce korun, které vás stojí nekvalitní kupní smlouva podle vzoru z internetu.

V tom horším případě pak kupující může o nemovitost úplně přijít. Prodávající totiž už novou darovací smlouvu nemusí podepsat nebo může onemocnět či dokonce zemřít, což je v případě starších prodávajících poměrně časté. Použitím vzoru kupní smlouvy tak riskujete dokonce ztrátu kupované nemovitosti v hodnotě milionů korun.

Použití vzoru kupní smlouvy ušetří jen pár tisíc korun

Použitím vzoru kupní smlouvy lidé riskují milionové hodnoty. Přitom úspora činí jen 3900 korun, které by klient zaplatil za kompletní zpracování všech převodních dokumentů, tedy PROFI Kupní smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení věci, včetně povolení a záruky za kvalitu kupní smlouvy. Vše lze přitom vyřídit velmi snadno a pohodlně on-line z mobilu či notebooku, a to velmi rychle.

V případě kupované nemovitosti v hodnotě 1 milion korun činí výdaj na zpracování toho nejdůležitějšího, tedy kupní smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení věci pouhých 0,39 procenta hodnoty prodávané nemovitosti. To je výrazně nižší podíl ceny než například v případě notářské odměny při řešení dědictví takové nemovitosti.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU