Kupní smlouva na nemovitost

PROFI Kupní smlouva a její objednání i v roce 2021 za 3900 korun

PROFI Kupní smlouvu pořídíte u naší advokátní kanceláře on-line se zárukou a poradenstvím i v roce 2021 za garantovanou cenu 3900 korun. Součástí služby je zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci.

Ke zpracování kupní smlouvy stačí zaslat objednávku buď přímo do našeho formuláře, který naleznete na našich webových stránkách ProfiPravnik.cz ZDE!

Nebo zaslat do objednávkového e-mailu naší kanceláře ProfiPravnik@gmail.com následující potřebné informace:

 • Celá jména, rodná čísla (pokud je chce klient uvést a souhlasí se zpracováním osobních údajů a adresy trvalých bydlišť prodávajícího a kupujícího.
 • Číslo popisné domu, číslo bytu, číslo pozemku nebo číslo listu vlastnictví, kde jsou nemovitosti zapsány a katastrální území, kde se nemovitosti nachází nebo scan tohoto listu vlastnictví.
 • Popis příbuzenského vztahu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Zda si přeje prodávající zřídit věcné břemeno užívání pro sebe, případně pro další osobu (kdy je nutné uvést informace dle bodu 1).

Kupní smlouva a další dokumenty jsou pak zpracovány nejpozději do dvou dnů od zaslání objednávky s uvedením těchto potřebných informací.

PROFI Kupní smlouva je služba, kterou pořídíte:

 • Rychle – zpracování kupní smlouvy do dvou dnů od zaslání potřebných údajů
 • Levně – cena za zpracování všech potřebných dokumentů, včetně kupní smlouvy činí 3900 korun a je konečná
 • Komfortně – nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte on-line, bez zbytečných formalit
 • Bezpečně – netrváme na žádné záloze, cena se hradí až po zpracování kupní smlouvy, kdy už je máte zcela k dispozici. Nejdříve pracujeme, teprve potom platíte.

Veškeré výše uvedené podmínky a cena kupní smlouvy platí po celý rok 2021 bez výjimek

Spolu s kupní smlouvou, návrhem na vklad do katastru nemovitostí a návodem na vyřízení získává klient naší kanceláře i záruku na tuto kupní smlouvu a její bezproblémový vklad do katastru nemovitostí. Klient má také jistotu, že v případě jakýchkoliv problémů za něj problém advokátní kancelář ProfiPravnik.cz Mgr. Miroslava Zemana kompletně vyřeší. Klientovi tak nikdy nehrozí, že by musel znovu platit poplatek na katastru nemovitostí 2000 korun v případě jakýchkoliv problémů.

 

Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Zemana – ProfiPravnik.cz provozuje také největší poradenský server pro laiky www.ProfiPravnik.cz, který je citován v mnoha médiích, se kterými spolupracujeme, nebo jsme v minulosti spolupracovali (Novinky.cz, Aktualne.cz, Česká televize, iDnes, Blesk pro ženy apod.)

Jen za minulý rok jsme pro klienty zpracovali bezmála 120 kupních smluv. Kromě toho zpracováváme darovací smlouvy a komplexní řešení návrhů na rozvod a vypořádání společného jmění manželů.


Co musí kvalitní PROFI Kupní smlouva podle NOZ obsahovat. Sepsání a objednání kupní smlouvy

Sepsání a zpracování kupní smlouvy není nic jednoduchého. Objednání kupní smlouvy je tak sázka na jistotu. Objednat kupní smlouvu sepsanou podle nového občanského zákoníku NOZ lze za cenu 3900,- Kč. Tato cena je konečná a garantovaná. Vše lze zajistit online, tedy rychle, levně a komfortně do dvou dnů od objednávky kupní smlouvy.

PROFI KUPNÍ SMLOUVU objednejte online za garantovanou cenu 3900 korun v našem objednávkovém formuláři ZDE! Nebo jednodušeji na mailu naší advokátní kancelář ProfiPravnik@gmail.com

Zpracovaná kupní smlouva. Jaké má náležitosti?

Kvalitní a správná kupní smlouva musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti a navíc i ustanovení, která ochrání při realizované transakci prodávajícího nebo kupujícího, resp. aby byla tato kupní smlouvy vyvážena pro obě smluvní strany.

Definice nemovitostí v kupní smlouvě dle katastrálního zákona

Velmi důležité je mít správně definované nemovitosti v kupní smlouvě, ať už se jedná o bytovou jednotku dům nebo pozemek. Nesmí se stát, že by například v číselném označení domu, bytu nebo pozemku byl překlep. V takovém případě katastrální úřad návrh na vklad bez milosti zamítne a kupní smlouvu budete muset přepracovat.

Práva a povinnost prodávajícího v kupní smlouvě

Prodávající se také musí v kupní smlouvě zavázat, že nemovitost, která se kupní smlouvou převádí, nemá žádné právní, ani faktické vady. Pokud by si byl takových vad vědom, musí na ně upozornit kupujícího v kupní smlouvě. Pokud se tak nestane, může kupující po zjištění vad chtít od smlouvy odstoupit, nebo vrátit část kupní ceny, nebo odstranit tyto vady. Právní vadou v kupní smlouvě je například věcné břemeno, nebo právo užívání třetí osoby na což nebyl kupující upozorněn. Taková právní vada pak může výrazně snižovat hodnotu nemovitosti, nebo budoucí nerušené a bezproblémové užívání ze strany kupujícího.

Rizika a problémy kupní smlouvy

Prodávající by se také neměl nacházet v insolvenci nebo exekuci. Tyto skutečnosti by si také měl kupující pořádně prověřit. V případě exekuce prodávajícího totiž může kupující o nemovitost i kupní cenu přijít dříve, než se stane vlastníkem nemovitosti. Exekutor mu pak prostředky nevrátí a kupující tak nezbude ni jiného, než se domáhat vrácení peněz soudní cestou. Nicméně když se soudíte s člověkem v exekuci reálně stejně kupní cenu z kupní smlouvy zpět defacto nikdy nezískáte.

Advokátní úschova kupní ceny v kupní smlouvě

V kupní smlouvě se často uplatňuje úschova kupní ceny. Tato úschova kupní ceny ochraňuje současně jak práva a zájmy prodávajícího, tak i kupujícího. Důvodem je doba nejistoty, po kterou probíhá řízení o vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a po tuto dobu stále není kupující vlastníkem nemovitosti a prodávající současně ještě nemá nárok na kupní cenu. V průběhu řízení katastrálního úřadu kdykoliv hrozí to, že vklad kupní smlouvy nebude proveden, například z důvodu chyb ve smlouvě, nebo nějaké žaloby proti kupní smlouvě.

Objednaná kupní smlouva a kupní cena

Aby to nebylo vše, tak ještě je třeba v kupní smlouvě rozlišovat, zda kupní cena bude uhrazena v plné výši z prostředků kupujícího, nebo bude naopak celá či její část hrazena z prostředků hypotečního úvěru. Banky obvykle trvají na tom, že chtějí mít přímo v kupní smlouvě uveden svůj název jako poskytovatel příslušného úvěru. Ustanovení kupní smlouvy o kupní ceně tak mívá několik částí. V první je určena celá kupní cena nemovitostí, v dalším pak je úhrada kupní ceny rozdělena zpravidla na několik částí.

První část kupní ceny bývá rezervační záloha, ta se hradí většinou při koupi nemovitosti přes realitní kancelář, ale zálohu na kupní cenu si mohou sjednat i sami kupující a prodávající. Druhou částí kupní ceny je platba z vlastních prostředků kupujícího, teprve v dalším kroku je další část kupní ceny hrazena z prostředků hypotečního úvěru.

Kupní smlouva a řešení zástavy nemovitosti

Aby vše opět nebylo moc jednoduché, může mít prodávající na nemovitosti zástavu a částí kupní ceny z kupní smlouvy bude potřebovat uhradit přednostně svůj hypoteční úvěr. Je to nutné i z toho důvodu, aby kupující nekoupil zadluženou nemovitost, nebo mohla kupujícímu jeho banka poskytnout úvěr na kupní cenu určenou kupní smlouvou. V takovém případě přibude další odstavec kupní smlouvy, kde je třeba specifikovat příslušnou část kupní ceny, která bude směřovat na úhradu úvěru prodávajícího tak, aby mohlo být zástavní právo z prodávané nemovitosti vymazáno. A prodávající tak splnil svou povinnost z kupní smlouvy.


Objednávka kupní smlouvy přes internet za 3900 korun i v roce 2021

PROFI Kupní smlouvu, návrh na vklad a návod na vyřízení věci vyřídíte i v roce 2021 z pohodlí domova za celkovou cenu 3900 korun do dvou dnů od zaslání své objednávky. Cenu navíc hradíte až po zpracování dokumentů. Cena obsahuje také potřebné poradenství a návod na vyřízení koupě nemovitosti.

Velmi přesně víme, co pracovníci katastrálních úřadů ve smlouvách chtějí a požadují. PROFI Kupní smlouva těmto požadavkům odpovídá a máme ji i na většině katastrálních úřadů vyzkoušenou a ověřenou. Zpětnou vazbou jsou i reakce našich klientů od pracovníků katastrálních úřadů, kdy byla forma a obsah našich kupních smluv chválen jako velmi profesionální a přehledné.

Co v rámci balíčku PROFI kupní smlouvy získáváte:

 • Balíček kupní smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení
 • Poradenství
 • Garantovanou cenu 3900 korun, kterou hradíte až po zpracování kupní smlouvy a souvisejících dokumentů, nikoliv předem
 • Záruku bezvadného vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 • Garanci bezproblémového vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 • Rychlé vyřízení a téměř okamžitou reakci na dotazy či objednávky

V době, kdy si můžete založit on-line přes internet bankovní účet, můžete ho ovládat přes svůj mobil, přes internet sjednáte pojištění nebo objednáte jakoukoliv službu či zboží, nabízí naše advokátní kancelář pro naše klienty i právní služby a zpracování a sepsání kupní smlouvy on-line přes internet.

Objednávka veškerých služeb i komunikace s naší kanceláří probíhá on-line, internetovou formou, přes mail ProfiPravnik@gmail.com tedy rychle a pro klienty komfortně. Klientovi tak k vyřízení služby nebo získání informace a poradenství stačí jeho mobilní telefon nebo počítač a připojení k internetu.

Velmi si zakládáme na tom, aby klienti vyřídili vše, co potřebují komfortně, bez stresu, rychle a kvalitně ke své plné spokojenosti. Nemáme rádi polovičatá řešení, proto řešíme požadavky klientů komplexně. Důležitý je pro nás cíl klienta, nikoliv formality.

Počet našich klientů a jejich spokojenost a množství pozitivních reakcí a referencí je důkazem toho, že naše internetová advokátní kancelář poskytuje své služby:

 • Kvalitně
 • Profesionálně
 • Levně
 • Rychle
 • Bezpečně

Naše advokátní kancelář je registrována v evidenci advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Najdete nás pod evidenčním číslem 13197. V případě jakýchkoliv pochybností můžete zaslat svůj dotaz pro ověření registrace naší advokátní kanceláře i na orgány České advokátní komory na stránkách www.cak.cz. Naše advokátní kancelář provozující největší právní poradenský web pro laiky ProfiPravnik.cz funguje již od roku 2010.

Kupní smlouva v roce 2021. Na jaké chyby dát pozor?

I s počátkem roku 2021 dělají klienti v kupních smlouvách nebo v návrzích na vklad závažné chyby. Jaké chyby jsou v roce 2021 v kupních smlouvách nebo návrzích na vklad nejčastější? A jak si na ně dát pozor? V případě, že si nejste jisti, neváhejte si PROFI kupní smlouvu v profesionální kvalitě objednat za 3900 korun za sepsání kupní smlouvy. Objednání online je velmi snadné, rychlé a cenu hradíte až po zpracování a kontrole kupní smlouvy.

Číst více »
Kupní smlouva a Kupní smlouvy objednání podle NOZ v roce 2022

I v roce 2022 dochází v oblasti koupě nemovitostí a kupních smluv k nemovitostem k velkým změnám. Objednat kupní smlouvu si můžete i v roce 2022 velmi jednoduše online. Už loni se zvýšil poplatek na katastru na dvojnásobek z 1000 korun na 2000 korun. Dále došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí u koupě a prodeje nemovitostí.

Číst více »
PROFI Kupní smlouva. Kolik v roce 2022 stojí její objednání?

PROFI kupní smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení stojí 3900 korun. Tato cena je konečná. Lidé se tak nemusí obávat, že za zpracování profesionální kupní smlouvy ze strany advokáta zaplatí třeba i deset tisíc korun. Právě například při využití internetových právních služeb je cena výrazně nižší a kvalita sepsané kupní smlouvy srovnatelná nebo dokonce i vyšší.

Číst více »
Vzory kupní smlouvy nepoužívejte. Raději si kupní smlouvu objednejte

Chcete riskovat vzorem smlouvy, že přijdete kvůli úspoře 3900 korun o nemovitost, nebo zaplacenou kupní cenu? Stojí vám to za to? Objednání a vypracování kupní smlouvy odborníkem není vůbec drahé jak si mnoho lidí myslí. Za garantovanou a konečnou cenu 3900 korun získáte online objednání kupní smlouvy v profesionální kvalitě s garancí bezproblémového vkladu do katastru. Cenu navíc platíte až po zpracování kupní smlouvy.

Číst více »
Objednání a sepsání kupní smlouvy advokátní kanceláří v roce 2022

I v roce 2022 je možné objednat PROFI kupní smlouvu a její sepsání online. Služba PROFI Kupní smlouva se stala masovou záležitostí. Prodej nemovitosti kupní smlouvou je tak velmi snadný a rychlý. PROFI kupní smlouva je zpracována do tří dnů po objednání. V celkové a garantované ceně 3900 korun je zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, návodu na vyřízení a záruka bezproblémového vkladu kupní smlouvy do katastru.

Číst více »
PROFI Darovací smlouva i v roce 2022. Snadné objednání a rychlé zpracování s garancí

PROFI Darovací smlouva v roce 2022. Objednat si ji můžete velmi snadno a intuitivně a zpracována je velmi rychle. Darování nemovitosti tak můžete mít vyřízeno během dvou dnů od objednání darovací smlouvy. Cena za zpracování PROFI darovací smlouvy činí stejně jako v minulém roce 2900 korun a je konečná. Objednáním darovací smlouvy neriskujete zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. I v roce 2021 je vám PROFI Darovací smlouva zcela k dispozici.

Číst více »
Kupujete nemovitost, byt či dům. Jak jednat s realitní kanceláří?

Prostřednictvím realitních kanceláří se v České republice realizuje drtivá většina obchodů s nemovitostmi. V případě, že se pro koupi nemovitosti rozhodnete, měli by jste se na celý proces řádně připravit. Nemusí to být jednoduché, jak vám realitní kancelář naznačuje.

Číst více »
Kupní smlouva na dům, pozor na rizika!

Než podepíšete kupní smlouvu, nebo třeba rezervační smlouvu u realitní kanceláře měli by jste si prověřit několik důležitých věcí, které rozhodují o úspěšnosti či neúspěšnosti celé transakce a také o tom, zda budete riskovat své statisícové částky, nebo vše proběhne bez problémů.

Číst více »
Kupní smlouva na byt či dům, chcete jistotu nebo riskovat?

Kupní smlouva na nemovitost, tedy smlouva, na základě které se převádí na jinou osobu dům, byt nebo pozemek, je jednou z nejčastějších a zároveň nejvýznamnějších smluv vůbec. Pokud ji podceníte, můžete přijít nejen o své peníze, ale i nemovitost. Jak na to?

Číst více »
Informace z katastru nemovitostí

Informace o vašem řízení v katastru nemovitostí si snadno naleznete na následujícím odkazu. Najdete zde také průběh řízení a stav ve kterém se vaše či cizí nemovitost právě nachází. O celém řízení a průběhu zápisu vlastnického práva budovy, domu nebo pozemku tak můžete mít okamžitě informace

Číst více »
Koupě bytu či domu není zadarmo. Kolik stojí?

Vypracování kupní slmlouvy, odhadu ceny nemovitostí, provize, daně z převodu nemovitostí apod. přináší poměrně vysoké náklady při koupi či prodeji bytu, nebo domu či pozemku. Kolik tedy prodej či koupě nemovitosti stojí?

Číst více »
Katastr nemovitostí. Pozor na chyby

Chcete si koupit byt nebo domek? Nebo naopak nějakou nemovitost prodáváte? Nejčastější příčinou dlouhého čekání na zápis do katastru nemovitostí jsou chyby ve smlouvách. Víte co musí smlouvy obsahovat? Bojíte se, že když nezaplatíte úředníkům, bude Vaše smlouva zařazena na pomyslný konec fronty?

Číst více »
Kupní smlouvu na byt pouze s advokátem

Kupní smlouvu na nemovitost dojednávejte a uzavírejte pouze za pomoc svého advokáta. Pouze tak budete mít jistotu, že vás druhá strana nepodvede, nebo neuvede v omyl. Ušetříte si tak nejen čas, ale často i peníze a vyhnete se velkým hrozbám, které na vás číhají v případě, že si vše děláte svépomocí.

Číst více »
Kupní smlouva podle vzoru? Už nikdy!

Často se stává, že nás klienti navštíví s tím, že mají problémy s nemovitostí, kterou pořídili a mají problém se bránit. Často jim nemůžeme pomoci. Klienti si sami vyplnili kupní smlouvu do tzv. vzoru, přitom do smlouvy vůbec nezahrnuli důležitá a nutná ustanovení, která vzor samozřejmě vůbec neobsahoval a klienty tato skutečnost vůbec nenapadla.

Číst více »
Kde zajistit ověření podpisu u kupní smlouvy na nemovitost a její kontrolu a revizi

Ověření podpisu už není záležitost pouze notáře, jak se běžně traduje. Ověřit podpis můžete nyní i mnohem jednodušším způsobem u advokáta, na každé poště či na městském úřadu. Stejně tak můžete snadno a rychle nechat zkontrolovat a zrevidovat vaši kupní smlouvu za částku ve výši od 1000 korun.

Číst více »
Přehled řízení v katastru nemovitostí. Informace o nemovitostech v katastru nemovitostí

Po uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí si můžete celý proces sledovat on-line přímo na internetu na stránkách katastrálního úřadu. Předem tak můžete vidět, zda řízení probíhá v pořádku, nebo zda si katastrální úřad vyžádal doplnění informací či návrhu.

Číst více »
Jak zajistit vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Zajištění předpokládaných následků kupní smlouvy a tedy zápis nového vlastníka – kupujícího z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, není úplně snadnou záležitostí. Celý proces vám zabere poměrně dost času a musíte splnit i rozsáhlé procesní a formální náležitosti.

Číst více »
Kupní smlouva na velmi výhodnou investici penzion ve Svatavě u jezera

Nabízíme kompletní servis při prodeji velmi výhodné nemovitosti jako investici do domu, ve kterém je vhodné zřídit penzion, malý hotel, restauraci či bytový dům s až 5 bytovými jednotkami. Dům je v dobrém stavu, připravený k rekonstrukci. Nachází se ve Svatavě u Sokolova, asi 300 m od vznikajícího jezera Medard, které bude největším jezerem v západních Čechách.

Číst více »
V kupní smlouvě upravte úhradu daně z převodu nemovitostí

Téměř s každým převodem souvisí povinnost prodávajícího uhradit finančnímu úřadu daň z převodu nemovitostí. Problémem by nebyla tato skutečnost ve chvíli, kdyby byl za úhradu daně skutečně odpovědný ten, kdo hradit má, tedy prodávající. Bohužel však náš právní řád obsahuje ručitelský závazek kupujícího v případě, kdy daň prodávající neuhradí.

Číst více »
Náležitosti kupní smlouvy na nemovitost

Náležitosti kupní smlouvy na pořízení nemovitosti se dělí na náležitosti zákonné, které musí ze zákona kupní smlouva obsahovat a náležitosti volitelné. To jsou takové náležitosti, které smlouva obsahovat může, ale nemusí. Přesto doporučujeme i nepovinná ustanovení do kupní smlouvy zapracovat. Kupní smlouvy by měla být komplexní a jasná.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU