V kupní smlouvě upravte úhradu daně z převodu nemovitostí


|

Ručení kupujícího je nelogické

 

Toto ustanovení je značně nelogické. Kupující totiž při pořízení nemovitosti uhradí plnou kupní cenu, která může činit statisíce či miliony korun a v důsledku porušení povinností prodávajícího, který získal z prodeje dostatek prostředků k tomu, aby daň mohl uhradit, je kupující v riziku, že bude muset daň z převodu uhradit z

 

Proto kvalitní advokát zajistí práva kupujícího v kupní smlouvě a od rizika úhrady daně z převodu nemovitostí kupujícího ochrání.

Nejlepší ochrana? Advokátní úschova

Nejběžnějším opatřením k ochránění kupujícího od rizika úhrady daně z převodu nemovitostí je deponování částky pro úhradu této daně na účtu advokátní úschovy.

Prakticky to probíhá tak, že kupující uhradí celou částku kupní ceny za byt například 2 miliony korun na účet advokátní úschovy. V kupní smlouvě se pak upraví, že po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, neuhradí advokát na účet prodávajícího celou částku kupní ceny, ale pouze část od které se odečte částka na úhradu daně z převodu nemovitostí. V našem případě tak advokát uhradí prodávajícímu částku 1 940 000,- Kč. Tři procent z kupní (či odhadní ceny, dle toho která z nich je vyšší) si ponechá advokát na účtu advokátní úschovy. Tuto částku vyplatí na účet finančního úřadu po předložení vyplněného daňového přiznání s razítkem podacím ze strany prodávajícího.

Uvedeným opatřením se tak beze zbytku zajistí splnění povinnosti daň z převodu nemovitostí uhradit a kupujícímu tak tato povinnost v žádném případě nehrozí.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU