PROFI Darovací smlouva i v roce 2022. Snadné objednání a rychlé zpracování s garancí


|
PROFI Darovací smlouva i v roce 2022. Snadné objednání a rychlé zpracování s garancí

PROFI Darovací smlouva je dostupná pro každého kdo o to má zájem. Cena za zpracování činí 2900,- Kč a je konečná. Obsahuje zpracování:

>> Objednat PROFI kupní smlouvu ↓

  • Darovací smlouvy
  • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Návodu na vyřízení věci
  • Garanci bezproblémového vkladu do katastru nemovitostí

Garance bezproblémového vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí znamená, že i kdyby došlo k zamítnutí máte nárok nejen na úpravu smlouvy dle požadavků katastru nemovitostí, ale také na náhradu poplatku za vklad v plné výši. Vše navíc za vás na katastru vyřešíme. Nemůžeme se tak stát, že by jste museli znovu platit poplatek za návrh na vklad darovací smlouvy.

Objednat lze PROFI Darovací smlouvu velmi jednoduše:

Pokud si chcete objednat PROFI Darovací smlouvu ihned, pak stačí zaslat do mailu, nebo ve formuláři následující potřebné informace ke zpracování:

  • Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného,
  • Označení nemovitosti, tedy číslem bytu, číslem popisným domu, číslem pozemku, nebo číslem listu vlastnictví a katastrální území, kde se nemovitosti nachází, nebo scan výpisu z katastru nemovitostí,
  • Informaci, zda se bude zřizovat pro dárce věcné břemeno doživotního a bezplatného užívání,
  • Případně další požadavky na smlouvu či dotazy

Co je nutné, aby v kvalitní darovací smlouvě nechybělo

Správná Profi darovací smlouva musí mít precizně zpracovaný způsob identifikace nemovitostí, které jsou předmětem daru. Důležitá je přehlednost informací a jejich úplnost. Velmi důležité jsou i zdánlivé maličkosti jako například výslovné přijetí daru ze strany obdarovaného. Důležité je také upravit v darovací smlouvě osvobození od daně z příjmu z daru u příbuzných osob.

Podmínky darovací smlouvy na dům

U darování domu tak musí být prvotně popsáno číslo pozemku na němž se dům nachází, protože od přijetí nového občanského zákoníku v roce 2014 je dům součástí pozemku. I když se to podle zákona nemusí, tak my do darovací smlouvy zapracováváme i identifikaci a popis domu, který na pozemku stojí. Je vhodné přitom dům označit nejen samotným číslem popisným - zkratka č.p. ale před zkratkou by se měla objevit část obce kde se dům nachází. V praxi se totiž na tento precizní popis zapomíná.

Podmínky darovací smlouvy na pozemek

Pokud je předmětem darování pozemek, pak je důležité popsat ho číslem parcelním a výměrou, a také katastrálním území a obcí kde se nachází. Dále je určitě vhodné doplnit popis darovaného pozemku o jeho druh, jako například zastavěná plocha a nádvoří, trvalý travní porost, zahrada či orná půda apod.

Podmínky darovací smlouvy na byt

Pokud je předmětem darování byt, tak je situace nejtěžší. Správný popis darované bytové jednotky a spoluvlastnických podílů k domu a pozemkům v darovací nebo kupní smlouvě patří k nejtěžším úkolům. V tomto případě také selhává i velké množství internetových vzorů, protože popis bytu a podílů nelze řešit pomocí šablon, ale je třeba zapojit i odbornost a zkušenosti. Darovaná bytová jednotka musí být označená číslem popisným domu, kde se nachází a za lomítkem číslem bytu v domě, tedy například 2235/5, dále je třeba popsat dům v jakém se darovaný byt nachází, tedy opět částí obce a číslem popisným a dále označit pozemek na němž je dům postaven.

Další nutností je precizně určit podíl na domu a pozemku kde se byt nachází a který souvisí právě s vlastnictvím bytu. Určení podílu přitom není úplně jednoduché. Často totiž k darované bytové jednotce nenáleží jen spoluvlastnický podíl na domě a pozemku, ale také podíly na nebytových prostorech, nebo pozemcích v okolí, což celkovou výši podílu může změnit. Pokud ten kdo darovací smlouvu zpracovává není zkušený, pak si tyto skutečnosti neověří a pak provede určení podílu chybně. Nemůže pak následovat nic jiného než zamítnutí vkladu nemovitosti dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Samozřejmostí jsou i další náležitosti darovací smlouvy, které je třeba dodržovat a na něž je potřeba klást pozornost. O těch si řekneme v dalším díle článku.

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU