Náležitosti kupní smlouvy na nemovitost


|

Kupní smlouva musí být komplexní

 

Pokud totiž kupní smlouva komplexní není, může docházet nejen v průběhu procesu převodu nemovitosti, ale i době následující ke zbytečným sporům, které mohou končit i u soudu a přinést vám zbytečně vysoké náklady.

 Kupní smlouva na nemovitost obsahuje:

1)      Určení smluvních stran – tedy určení prodávajícího a kupujícího, jejich rodná čísla, či identifikační číslo u podnikatelů a adresy trvalého bydliště či sídla

2)   Definice a přesné určení předmětu převodu – tedy popis nemovitosti, která se převádí. Toto je velmi důležitý bod. Pokud totiž bude definice a popis nemovitosti obsahovat chybu, katastrální úřad nového vlastníka nezapíše a návrh na vklad zamítne. To může způsobit velké problémy a v konečném důsledku to může ohrozit i uhrazenou kupní cenu ze strany kupujícího

3)      Cena za převod nemovitosti. Kupní smlouva je smlouva úplatná, je tedy nutné uvést protiplnění. V případě, kdy by tomu tak nebylo, mohla by kupní smlouva trpět vadou neplatnosti

4)      Způsob a termíny úhrady kupní ceny. Tedy zda se hradí hotově, vlastními prostředky, či pomocí hypotečního úvěru a do jaké doby bude kupní cena uhrazena

5)      Další volitelná ustanovení

6)      Ověřené podpisy alespoň na jednom vyhotovení kupních smluv

 S kupní smlouvou musí být i návrh na vklad

 Současně s kupní smlouvou je třeba vypracovat i návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, kdy by jste tento dokument katastru nepředložili, nevěděl by katastr co navrhujete a o co vám jde. Řízení by tak nebylo vůbec zahájeno.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU