Kupní smlouva nemovitost na hypotéku


|
#

Kupní smlouva ze strany kupujícího

 V případě, že vystupujete jako kupující a tudíž financujete pořízení nemovitosti hypotečním úvěrem, pak je třeba dodržovat několik důležitých pravidel.

 -          Rezervační smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí nebo přímo kupní smlouvu podepište až ve chvíli, kdy budete mít hypoteční úvěr v bance předjednaný

-          V kupní smlouvě či při jednáních před jejím podpisem výslovně upozorněte prodávajícího, že budete nemovitost pořizovat s použitím hypotečního úvěru

-          S bankou sjednejte, že finanční prostředky z hypotečního úvěru budou vyplaceny do advokátní úschovy, nikoliv přímo na účet prodávajícího (dokud nebude nemovitost zapsána na vaše jméno v katastru nemovitostí)

Jako kupující a to platí i v případě, kdy by jste nepoužili hypoteční úvěr jste v pozici, kdy podepíšete kupní smlouvu, ale stále ještě nejste vlastníkem nemovitosti. Skutečným vlastníkem nemovitosti se stáváte až ve chvíli, kdy jste jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru nemovitostí.

Kupní smlouva ze strany prodávajícího

Pokud vystupujete jako prodávající, jeví se pro vás jako největší riziko zápis zástavy vaší nemovitosti do katastru nemovitostí. Banky totiž trvají na tom, aby před vyplacením finančních prostředků z hypotečního úvěru, měly tento úvěr zajištěn zástavním právem na pořizovanou nemovitost. Je proto logické, že zástavcem se v té chvíli stává ještě vlastník nemovitosti, tedy prodávající.

 Je tedy třeba v kupní smlouvě ošetřit nejen povinnost kupujícího se zástavou souhlasit a podílet se na jejím zřízení, ale také na povinnost banky okamžitě zástavu z vaší nemovitosti vymazat v případě, kdy by k převodu nemovitosti z jakéhokoliv důvodu nedošlo.

Při sjednávání kupní smlouvy trvejte na advokátní úschově

Pro prodávajícího je pak důležité, aby kupní smlouva neobsahovala ustanovení, že kupní cena bude vyplacena až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. V takovém případě by se totiž dostal prodávající do problematického a nerovného postavení s kupujícím. Proto zásadně doporučujeme prodávajícím, aby si do kupní smlouvy prosadili ustanovení o advokátní úschově, kdy po podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad uhradí kupující, resp. úvěrující banka kupní cenu do advokátní úschovy.

Po zápisu vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího pak advokát dle smlouvy o úschově vyplatí finanční prostředky kupní ceny prodávajícímu. Obě strany jsou tak velmi dobře chráněné.

Kupujete nemovitost na hypotéku? Nenechte se uvést do tísně

U financování pořízení nemovitosti prostřednictvím hypotéky je třeba hlídat termíny a nenechat se uvést zbytečně do tísně. Proto je třeba s bankou sjednat termíny přiměřené tak, aby vše dobře navazovalo. Jakékoliv porušení podmínek – například prodlení s úhradou kupní ceny za nemovitost, či nemožnost čerpání hypotečního úvěru vás může stát velmi vysoké částky uhrazené za pokuty.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU