Jak zajistit vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí


|

Podpisem kupní smlouvy to nekončí..ale začíná

Podpisem kupní smlouvy a uhrazením kupní ceny vše nekončí. Následně musíte zajistit předpokládané následky kupní smlouvy a její účinky a zajistit vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Předně je nutné vědět, že po uzavření kupní smlouvy musíte alespoň na jedné kupní smlouvě ověřit podpisy prodávajícího i kupujícího.

Kolik kupních smluv pro katastr potřebujete?

Dále je nutné připravit kupní smlouvy v minimální počtu vyhotovení určených pro řízení před katastrálním úřadem. Počet kupních smluv pro potřeby řízení před katastrálním úřadem se odvíjí od počtu účastníků smlouvy. Pokud jsou účastníci dva, pak počet smluv pro katastrální úřad bude činit čtyři vyhotovení. Pokud budou účastníci tři, bude počet vyhotovení pro katastrální úřad v počtu pěti. Z logiky věci vyplývá, že katastrální úřad požaduje předložení počtu smluv určených dle počtu účastníků smlouvy plus dvě vyhotovení.

Jak zajisti ověření podpisu u kupní smlouvy na nemovitost

Ve všech případech však platí, že alespoň jedna smlouva překládaná katastru nemovitostí musí být úředně ověřena. Úřední ověření můžete zajistit následujícími způsoby, které jsou všechny plnohodnotné a platné:

1)      Ověření podpisu advokátem

2)      Ověření podpisu notářem

3)      Ověření podpisu na kterékoliv pobočce České pošty – tlačítko czechpoing na vyvolávacím systému

4)      Ověření na obecním či městském úřadě – nejčastěji odbor matriky

Neplatí tak nutnost ověřovat podpis u notáře jak se stále mezi lidmi traduje. Stejně platné ověření podpisu bude v případě, že ho ověří advokát, stejně tak jako zaměstnanec České pošty či městského úřadu.

Nezapomeňte na návrh na vklad do katastru nemovitostí

K potřebnému počtu kupních smluv, musíme ještě vypracovat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Teprve na základě návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, teprve začíná řízení o vkladu vlastnického práva na základě smlouvy.

Návrh se připravuje v počtu dvou vyhotovení.

Poplatek na katastru činí 500 korun

Příslušný počet kupních smluv spolu s dvěma návrhy na vklad odnese kupující či prodávající, nebo pověřený advokát na přepážku příslušného katastrálního úřadu, kde všechny dokumenty ponechá a na místě uhradí kolek v hodnotě 500,- Kč. Od katastrálního úřadu dostanete pouze jedno vyhotovení návrhu na vklad s razítkem podacím katastrálního úřadu, jako doklad o zahájení řízení. Tento doklad si uschovejte.

Následně již vyčkáte, až vám z katastru nemovitostí dorazí rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva na kupujícího. Toto oznámení obdrží jako kupující tak prodávající nebo případný zmocněnec.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU