Chcete přiznat alimenty? U soudu žádný poplatek neplatíte


|

Poplatků se bát nemusíte

Rodič, v tomto případě nejčastěji matka, která pečuje sama o své dítě se nemusí obávat nákladů za soudní poplatek, který by v jiných případech činil několik set až tisíc korun. Návrh na určení výživného pro dítě je totiž od soudního poplatku osvobozen.

Důvodem byla snaha vyjít vstříc matkám, které sami pečují o dítě a které se často nacházejí ve velmi těžké životní a sociální situaci. Při podání návrhu na určení výživného tak rodiči žádné povinné náklady nehrozí.

Osvobození do soudního poplatku tak zajistil odstranění nákladu, který by se mohl stát překážkou pro uplatnění práv dítěte.

Na určení výše alimentů neexistuje žádná tabulka

Soudy přiznávají výši výživného dle svého uvážní. Neexistuje tedy žádná tabulka, podle které by bylo možné vypočítat výši výživného. Nejdůležitějšími podklady pro rozhodnutí je výše příjmu rodiče, který má výživné platit, výše příjmů pečujícího rodiče, věk a oprávněné potřeby a náklady dítěte.

Jiné finanční potřeby tak má novorozenec a jiné student studující střední školu. Rozdíl výživného může činit několik set až tisíc korun. Soud navíc může určit výši výživného i bez navržení částky. Stejně tak může přiznat vyšší nebo naopak vyšší výživné, než požaduje pečující rodič.

 

 

TIP

PRO VÁS

  • Kontaktujte naši advokátní kanceláře
  • Na mail: ProfiPravnik@gmail.com
  • a braňte aktivně svá práva, čas i peníze

 

Nákladem může být pouze odměna advokáta, pokud si necháte návrh sepsat odborníkem. Cena sice může být poměrně vysoká, nicméně kvalitní návrh a kvalitní odůvodnění požadavku určité výše výživného se může více než vyplatit. Soud samozřejmě jinak posuzuje nekonkrétní, chaotický návrh, kde navhovatel není schopen doložit důkazy a jinak posuzuje logický, odůvodněný požadavek na výživné.

Osvobození ze soudního poplatku se však již nevztahuje na ostatní druhy výživného.

Pokud tedy manželka bude požadovat po svém manželu hrazení výživného na její osobu, musí počítat s tím, že soudní poplatek uhradit musí. V konečné fázi pak soudní poplatek uhradí ten, který ve sporu bude neúspěšný.

Možné formy výživného:

Výživné na nezletilé dítě - soudní poplatek neplatít

Výživné na bývalého manžela - soudní poplatek platíte

Výživné na manžela - soudní poplatek platíte

Výživné na rodiče - soudní poplatek platíte

Výživné k úhradě některých nákladů neprovdané matky - soudní poplatek platíte

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU