Popření či určení otcovství. Jak vyškrtnout otce z rodného listu?


|

Zákon o rodině moc šancí ke změně nedával

Původní ustanovení zákona o rodině, který v České republice platil již od šedesátých let do konce roku 2013 a která upravovala otcovství dítěte byla značně autoritativní. Jen obtížně se dalo zákonné domněnce úspěšně vyhnout. Celá věc se navíc musela probírat v náročném soudním řízení, kde soud zjišťoval poměrně intimní skutečnosti doby a termínů pohlavního styku matky s manželem či reálným otcem. Byly určeny velmi krátké lhůty pro možnost popření otcovství apod.

Nový občanský zákoník upřednostňuje dohodu nad diktátem zákona

Nový občanský zákoník se snaží i v této věci dát větší prostor dohodě zainteresovaných osob. Teprve pokud k dohodě nedojde, proběhne klasické důkazní řízení a soudní proces jako takový.

Připomeňme ještě, že ustanovení zákona o rodině, který byl ke konci roku 2013 zrušen nahradila příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, který začal být účinný právě prvního ledna roku 2014.

Zákon tak umožňuje všem zainteresovaným osobám, tedy především matce dítěte, bývalému (či současnému) manželovi a skutečnému otci dítěte, aby společným prohlášením určili, že otcem dítěte není manžel, jak uvádí zákon, ale například přítel matky. S tímto vydá souhlas i manžel či bývalý manžel matky. V mnoha případech totiž mezi manželi či bývalými manželi nedochází již delší dobu k intimnímu styku a je tak v zásadě i vyloučené aby byl manžel otcem dítěte.

V případě společného prohlášení se všemi náležitostmi je soud povinen toto prohlášení vzít na vědomí a další důkazy už ve věci soud neprovádí. Jednoduše tak lze na prvním jednání dosáhnout vyškrtnutí manžela či bývalého manžela z rodného listu a dosáhnout zápisu skutečného otce.

V případě nedohody rozhodnout testy otcovství

V případě, že se některá ze stran odmítne připojit k prohlášení, přistoupí soud k běžnému dokazování a tedy v tomto případě i k provedení testů otcovství, kterými soud zjistí nepochybně reálné otcovství účastníka.

Návrh na určení či zpochybnění otcovství může podat kterýkoliv z účastníků, tedy jak sama matka, tak manžel, nebo skutečný otec dítěte.

Proti dřívější náročné praxi se tak nová pravidla promítnou ve výrazně rychlejším řešení věci a v méně kontroverzním vedení řízení.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU