Zásady rozhodčího řízení


|

Tato pravidla by měli dodržovat všichni rozhodci, kteří v Česku působí.

- rychlé přijetí a rychlá reakce na podané žaloby

- řádné doručování výzev a rozhodnutí sporným stranám do vlastních rukou

- posouzení všech předložených důkazů

- rychlé rozhodnutí ve věci

- snaha o dosažení dohody mezi stranami

- rychlé a bezproblémové vyznačení doložky o vykonatelnosti ihned po nabytí právní moci nálezu

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU