Rozhodčí řízení

Naše advokátní kancelář nabízí službu rozhodce a rozhodčího řízení na vysoké úrovni s využitím všech pozitiv rozhodčího řízení
Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby rozhodčího řízení v nadstandardní kvalitě se zajištěním záruky spravedlnosti, preciznosti a dodržováním zákonů a jiných právních předpisů. Důraz klademe především na rychlost řízení a zemezení průtahů. Rychlé se domožení spravedlnosti a spravelivého rozhodnutí je dle našeho názoru to nejdůležitější.

Jak na to?

Aby jste mohli využít předností rozhodčího řízení v případných sporech máte v podstatě dvě možnosti:
  1. Uvést nás (po předchozím oznámení) do uzavíraných smluv jako rozhodce, kteří budou řešit případné spory vyplývající z těchto smluv. Děje se tak formou rozhodčí doložky. Jejíž přesné znění Vám rádi sdělíme pro zanesení do uzavírané smlouvy.Doporučujeme například u nájemních smluv v případě, kdy vystupujete v roli pronajímatele, ve smlouvách o dílo, smlouvách o přepravě věci, smlouvách o vypořádání společného jmění manželů, smlouvách o půjčce, uznání dluhu apod.
  2. Můžete nás zvolit k řešení už probíhajícího nebo hrozícího sporu po dohodě s protistranou. Pokud se dohodnete s protistranou na našem zvolení za rozhodce, zahájíme neprodleně řízení s cílem dosáhnout co nejrychleji rozhodnutí v dané věci.Zvolit nás můžete formou mailové objednávky ve které uvedete podstatné okolnosti případu. Na základě toho Vám bude zaslán formulář se souhlasem k rozhodčímu řízení a ke jmenování rozhodce, který musí podepsat obě sporné strany.Rozhodčí řízení probíhají buď v Praze, nebo v Sokolově, po předchozí dohodě může řízení proběhnout i v sídle či místě působnosti některé ze sporných stran.

Proč si nás zvolit za rozhodce

  • jsme spravedliví
  • jsme nestranní
  • jsme odborníci
  • jsme precizní
  • jsme rychlí

Ceny

Ceny rozhodčího řízení se pohybují od 3 000,- Kč do 7 000,- Kč. Náklady rozhodčího řízení hradí strana, která ve sporu neuspěje.

Rozhodčí řízení vám ušetří čas i náklady

Rozhodčí řízení jako obdoba soudního řízení je nejúčinější metodou jak se domoci svého práva a často i způsob jak vůbec zachránit svůj majetek

Číst více »
Rozhodčí řízení cena

Ceny rozhodčího řízení jsou určovány na základě výše sporné částky

Číst více »
Zásady rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení vedené naší advokátní kanceláří má své zásady a svá pravidla

Číst více »
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka ve smlouvě vám již předem umožňuje vyloučení soudů z rozhodování o sporech spojených s danou smlouvou a umožňují věc rozhodnout v rozhodčím řízení

Číst více »
Rozhodčí řízení

Naše advokátní kancelář nabízí službu rozhodce a rozhodčího řízení na vysoké úrovni s využitím všech pozitiv rozhodčího řízení

Číst více »
Rozhodčí řízení

Proces, kterým se v občanských či obchodních věcech hledá spravedlivé řešení sporů

Číst více »
Rozhodce

Osoba, která na základě dohody smluvních nebo sporných stran rozhoduje jejich spor namísto soudu

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU