Rozhodčí řízení


|

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby rozhodčího řízení v nadstandardní kvalitě se zajištěním záruky spravedlnosti, preciznosti a dodržováním zákonů a jiných právních předpisů. Důraz klademe především na rychlost řízení a zemezení průtahů. Rychlé se domožení spravedlnosti a spravelivého rozhodnutí je dle našeho názoru to nejdůležitější.

Jak na to?

Aby jste mohli využít předností rozhodčího řízení v případných sporech máte v podstatě dvě možnosti:

1) Uvést nás (po předchozím oznámení) do uzavíraných smluv jako rozhodce, kteří budou řešit případné spory vyplývající z těchto smluv. Děje se tak formou rozhodčí doložky. Jejíž přesné znění Vám rádi sdělíme pro zanesení do uzavírané smlouvy.

Doporučujeme například u nájemních smluv v případě, kdy vystupujete v roli pronajímatele, ve smlouvách o dílo, smlouvách o přepravě věci, smlouvách o vypořádání společného jmění manželů, smlouvách o půjčce, uznání dluhu apod.

2) Můžete nás zvolit k řešení už probíhajícího nebo hrozícího sporu po dohodě s protistranou. Pokud se dohodnete s protistranou na našem zvolení za rozhodce, zahájíme neprodleně řízení s cílem dosáhnout co nejrychleji rozhodnutí v dané věci.

Zvolit nás můžete formou mailové objednávky ve které uvedete podstatné okolnosti případu. Na základě toho Vám bude zaslán formulář se souhlasem k rozhodčímu řízení a ke jmenování rozhodce, který musí podepsat obě sporné strany.

Rozhodčí řízení probíhají buď v Praze, nebo v Sokolově, po předchozí dohodě může řízení proběhnout i v sídle či místě působnosti některé ze sporných stran.

Proč si nás zvolit za rozhodce

- jsme spravedliví

- jsme nestranní

- jsme odborníci

- jsme precizní

- jsme rychlí

Ceny

Ceny rozhodčího řízení se pohybují od 3 000,- Kč do 7 000,- Kč. Náklady rozhodčího řízení hradí strana, která ve sporu neuspěje.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU