Rozhodce


|

V případě sjednání rozhodčí doložky, nebo přímo na základě dohody stran může rozhodce rozhodovat spory k nimž by byl jinak příslušný soud. Sjednání rozhodčí doložky se pravomoc soudu přímo vylučuje.

Rozhodce je povinen vést rozhodčí řízení správně, precizně a spravedlivě s vědomím odpovědnosti vůči stranám, kteří ho za rozhodce zvolili.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU