Neznáte všeobecné podmínky bank? Můžete na to doplatit


|
Neznáte všeobecné podmínky bank? Můžete na to doplatit

Ve smlouvě vše nenajdete

Pro klienta banky, který nutně potřebuje zřízení úvěru je bohužel důležitější fakt, že úvěr vůbec získal, než to jaké podmínky a povinnosti se k tomuto úvěru vztahují. Klienty zajímá, v první řadě, kolik budou splácet, jaká je úroková sazba a do kdy má být celý úvěr splacen. Věci však nefungují takto jednoduše a tak se k téměř každému úvěru vztahují kromě podpisované smlouvy také podrobná ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách banky.

Ne vše se totiž dá do smlouvy upravit, navíc by to bylo neekonomické a tak existuje možnost využívat všeobecných obchodních podmínek banky, které se vztahují hromadně na všechny produkty daného druhu, které banka poskytuje. Podobný systém existuje u internetových prodejců, energetických společností nebo u pojišťoven. Právě v ustanoveních všeobecných obchodních podmínek mohou být pro klienta velmi důležité informace.

Klient by měl být vždy upozorněn. Realita je však jiná

Pracovník banky či obchodní zástupce má za povinnost poskytnout klientovi ještě před uzavřením smlouvy ustanovení všeobecných obchodních podmínek a výslovně klienta na jejich závaznost upozornit. V praxi je však splnění této povinnosti těžko prokazatelné. Povinnost seznámit klienta se všeobecnými podmínkami je tak nejčastěji formálně „splněna“ uvedením odkazu na všeobecné obchodní podmínky a jejich závaznost ve smlouvě s ustanovením, že se s nimi klient před podpisem smlouvy seznámil. To, že bývá skutečnost často jiná, už poskytovatele služby netrápí.

Neznalost vás může vyjít velmi draho

Všeobecné obchodní podmínky upravují velké množství práv a povinností klienta a banky. Často tak právě v těchto podmínkách najde klient informaci o sankcích za předčasné splacení úvěru, otázky započtení vzájemných závazků, podmínky využívání kontokorentu, pravidla používání kreditních a jiných karet apod. Často se také do všeobecných obchodních podmínek může schovat ustanovení pro klienty nevýhodné, které by nebylo vhodné vkládat do uzavírané smlouvy.

Výrazně větší nebezpečí než u bank hrozí klientům u některých splátkových společností, které do všeobecných smluvních podmínek „skrývají“ velmi důležité informace, které by se měl klient dočíst už přímo ve smlouvě, kterou má podepsat. Klient následně může s překvapením zjistit, že z důvodu pozdě odvedené splátky musí uhradit jednorázovou několikatisícovou pokutu. Stejně tak může být studenou sprchou fakt, kdy se klient rozhodne předčasně uhradit svůj úvěr s nadějí, že jeho krok finanční instituce ocení. Poskytovatel úvěru ho však za předčasné splacení na základě podmínek ve všeobecných podmínkách ještě tvrdě pokutuje. I po roce bezproblémového splácení úvěru, kdy se klient rozhodne zbylou částku jednorázově uhradit, ho může poskytovatel úvěru penalizovat takovým způsobem, že částka nutná pro předčasné splacení úvěru bude vyšší než celková výše úvěru.

Je tedy velmi důležité, aby se klienti při uzavírání smlouvy na produkt bank či splátkových společností nezaměřovali pouze na ustanovení ve smlouvě, ale vždy si prostudovali ještě před podpisem smlouvy ustanovení platných všeobecných obchodních podmínek. Může se totiž stát, že si klienti po přečtení tohoto dokumentu podpis smlouvy rozmyslí, nebo ještě dobře zváží.

OHODNOŤTE SVOU BANKU NA SERVERU WWW.VSTRICNABANKA.CZ

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU