Výživné rozvodeného manžela


|

 Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

Tato povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely podle § 91 odst. 2.

Výživné podle odstavce 1 lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu.

Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře.

Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU