Smluvní a provozní podmínky

Všeobecné smluvní a provozní podmínky služby internetové právní poradny www.ProfiPravnik.cz

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen Podmínky) upravují využívání služby internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz uživateli tohoto serveru. Souhlas s těmito smluvními podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz ze strany uživatelů. Bez souhlasu s těmito podmínkami a bez jejich znalosti, kterou potvrzuje svým souhlasem, tak není uživatel oprávněn jakékoliv služby bezplatné či placené internetové právní poradny na severu www.ProfiPravnik.cz využívat.

Provozovatel

Provozovatelem serveru www.ProfiPravnik.cz a tedy i služeb internetové právní poradny je advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, kontakt na advokátní kancelář můžete využít na následujícím odkazu:

http://www.profipravnik.cz/kontakty.html

Oprávnění výkonu advokátní činnosti advokáta si můžete ověřit na autorizovaných stránkách České advokátní komory www.CAK.cz: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=93681c1f-f414-46c2-bd72-de610d6ea47b

 

2) Základní zásady užívání služby

(podrobně upravená v textu těchto Všeobecných smluvních podmínek)

1.     Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah textu dotazů v bezplatné i zpoplatněné internetové právní poradně. Za obsah textů, nabídky, inzerátů a dalších informací, stejně jako za charakter dotazu odpovídá výslovně a výhradně uživatel internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz (dále jen uživatel).

2.     Uživatel bezplatné právní poradny bere na vědomí, že jeho dotaz bude zveřejněn na internetových stránkách www.ProfiPravnik.cz. Zveřejněna bude také odpověď na dotaz umístěný v bezplatné právní poradně.

3.     Uživatel, který položí dotaz do bezplatné právní poradny nemá nárok na zodpovězení svého dotazu a bere na vědomí právo provozovatele na dotaz neodpovídat, resp. si dotaz k zodpovězení vybrat.

4.     Provozovatel si vyhrazuje právo v případě pochybností či na základě informací od ostatních uživatelů smazat či upravit dotaz položený v bezplatné právní poradně a současně zveřejněný na stránkách www.ProfiPravnik.cz.

5.     Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, kvalitu a úplnost odpovědí způsobených nepřesnými informacemi uvedenými v dotazu uživatele, nebo z důvodu jejich neúplnosti, zkreslenosti, nedostatečnosti apod.

3) Základní pojmy

Provozovatel – Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, zapsán u ČAK pod ev. č. 13197. Oprávnění advokáta vykonávat advokátní činnost si můžete zkontrolovat na autorizovaných stránkách České          advokátní komory:http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=93681c1f-f414-46c2-bd72-de610d6ea47b

Uživatel – Uživatelem je subjekt, který:

a)     Se seznámil s těmito smluvními a provozními podmínkami využívání internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz a udělil s nimi souhlas

b)     Využívá služeb internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz, tedy zejména zadává dotaz do bezplatné, či zpoplatněné části právní poradny.

Služba internetové právní poradny – Je služba, internetové právní poradny bezplatné které provozovatel popisuje a nabízí na serveru www.ProfiPravnik.cz

4) Cíl a náplň služby

Služba internetové právní poradny nabízí uživatelům možnost

a) bezplatné odpovědi na zadaný dotaz v bezplatné sekci internetové poradny - uživatel nemá nárok na zodpovězení svého dotazu, dotaz i případná odpověď jsou zveřejněny na serveru www.ProfiPravnik.cz a dotaz je stručný a obecně odpovídající na zadanou otázku.

5) Práva a povinnosti uživatelů

- Uživatel, který využívá služby  internetové právní poradny bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení těchto podmínek.

- Uživatel zadávající dotaz do internetové právní poradny přebírá plnou odpovědnost za text a zaměření svého dotazu, který bude v internetové právní poradně zveřejněn.

- Uživatel, který zadal svůj dotaz do bezplatné internetové právní poradny souhlasí se zveřejněním svého dotazu na stránkách www.ProfiPravnik.cz a současně souhlasí se zveřejněním případné odpovědi na tento svůj dotaz.

6) Registrační a kontaktní údaje uživatelů

Provozovatel v systému služby internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz nepracuje s osobními údaji uživatelů. Pracuje pouze s kontakty, které uživatel ze své vůle a s plným vědomím vloží do registračního a kontaktního formuláře pro zadání dotazu. Uživatel bere na vědomí, že všechny údaje, které zadá do příslušných formulářů, budou provozovatelem použity za účelem zaslání výzvy uživateli k úhradě objednané služby - zodpovězení dotazu ve zpoplatněné internetové právní poradně a současně za účelem zodpovězení dotazu přímo na mailový kontakt uživatele.

Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje které zadává do registračního formuláře jsou pravdivé a že souhlasí s jejich užitím dle pravidel obsažených v tomto článku.

8) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní a provozní podmínky jsou plně v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí podmínkami platnými v době registrace či době počátku využívání služby internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz.

Uživatel, který hodlá využívat služby internetové právní poradny se odsouhlasením těchto podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Všeobecným smluvním a provozním podmínkám je základní a nenahraditelnou podmínkou pro využívání internetové právní poradny na serveru www.ProfiPravnik.cz. Bez souhlasu s těmito podmínkami není oprávněn uživatel jakýchkoliv služeb internetové právní poradny na serveru www.Profipravnik.cz využívat.

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU