Kupní smlouva na nemovitost

PROFI Kupní smlouva a její objednání i v roce 2021 za 3900 korun

PROFI Kupní smlouvu pořídíte u naší advokátní kanceláře on-line se zárukou a poradenstvím i v roce 2021 za garantovanou cenu 3900 korun. Součástí služby je zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci.

Ke zpracování kupní smlouvy stačí zaslat objednávku buď přímo do našeho formuláře, který naleznete na našich webových stránkách ProfiPravnik.cz ZDE!

Nebo zaslat do objednávkového e-mailu naší kanceláře ProfiPravnik@gmail.com následující potřebné informace:

 • Celá jména, rodná čísla (pokud je chce klient uvést a souhlasí se zpracováním osobních údajů a adresy trvalých bydlišť prodávajícího a kupujícího.
 • Číslo popisné domu, číslo bytu, číslo pozemku nebo číslo listu vlastnictví, kde jsou nemovitosti zapsány a katastrální území, kde se nemovitosti nachází nebo scan tohoto listu vlastnictví.
 • Popis příbuzenského vztahu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Zda si přeje prodávající zřídit věcné břemeno užívání pro sebe, případně pro další osobu (kdy je nutné uvést informace dle bodu 1).

Kupní smlouva a další dokumenty jsou pak zpracovány nejpozději do dvou dnů od zaslání objednávky s uvedením těchto potřebných informací.

PROFI Kupní smlouva je služba, kterou pořídíte:

 • Rychle – zpracování kupní smlouvy do dvou dnů od zaslání potřebných údajů
 • Levně – cena za zpracování všech potřebných dokumentů, včetně kupní smlouvy činí 3900 korun a je konečná
 • Komfortně – nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte on-line, bez zbytečných formalit
 • Bezpečně – netrváme na žádné záloze, cena se hradí až po zpracování kupní smlouvy, kdy už je máte zcela k dispozici. Nejdříve pracujeme, teprve potom platíte.

Veškeré výše uvedené podmínky a cena kupní smlouvy platí po celý rok 2021 bez výjimek

Spolu s kupní smlouvou, návrhem na vklad do katastru nemovitostí a návodem na vyřízení získává klient naší kanceláře i záruku na tuto kupní smlouvu a její bezproblémový vklad do katastru nemovitostí. Klient má také jistotu, že v případě jakýchkoliv problémů za něj problém advokátní kancelář ProfiPravnik.cz Mgr. Miroslava Zemana kompletně vyřeší. Klientovi tak nikdy nehrozí, že by musel znovu platit poplatek na katastru nemovitostí 2000 korun v případě jakýchkoliv problémů.

 

Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Zemana – ProfiPravnik.cz provozuje také největší poradenský server pro laiky www.ProfiPravnik.cz, který je citován v mnoha médiích, se kterými spolupracujeme, nebo jsme v minulosti spolupracovali (Novinky.cz, Aktualne.cz, Česká televize, iDnes, Blesk pro ženy apod.)

Jen za minulý rok jsme pro klienty zpracovali bezmála 120 kupních smluv. Kromě toho zpracováváme darovací smlouvy a komplexní řešení návrhů na rozvod a vypořádání společného jmění manželů.


Co musí kvalitní PROFI Kupní smlouva podle NOZ obsahovat. Sepsání a objednání kupní smlouvy

Sepsání a zpracování kupní smlouvy není nic jednoduchého. Objednání kupní smlouvy je tak sázka na jistotu. Objednat kupní smlouvu sepsanou podle nového občanského zákoníku NOZ lze za cenu 3900,- Kč. Tato cena je konečná a garantovaná. Vše lze zajistit online, tedy rychle, levně a komfortně do dvou dnů od objednávky kupní smlouvy.

PROFI KUPNÍ SMLOUVU objednejte online za garantovanou cenu 3900 korun v našem objednávkovém formuláři ZDE! Nebo jednodušeji na mailu naší advokátní kancelář ProfiPravnik@gmail.com

Zpracovaná kupní smlouva. Jaké má náležitosti?

Kvalitní a správná kupní smlouva musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti a navíc i ustanovení, která ochrání při realizované transakci prodávajícího nebo kupujícího, resp. aby byla tato kupní smlouvy vyvážena pro obě smluvní strany.

Definice nemovitostí v kupní smlouvě dle katastrálního zákona

Velmi důležité je mít správně definované nemovitosti v kupní smlouvě, ať už se jedná o bytovou jednotku dům nebo pozemek. Nesmí se stát, že by například v číselném označení domu, bytu nebo pozemku byl překlep. V takovém případě katastrální úřad návrh na vklad bez milosti zamítne a kupní smlouvu budete muset přepracovat.

Práva a povinnost prodávajícího v kupní smlouvě

Prodávající se také musí v kupní smlouvě zavázat, že nemovitost, která se kupní smlouvou převádí, nemá žádné právní, ani faktické vady. Pokud by si byl takových vad vědom, musí na ně upozornit kupujícího v kupní smlouvě. Pokud se tak nestane, může kupující po zjištění vad chtít od smlouvy odstoupit, nebo vrátit část kupní ceny, nebo odstranit tyto vady. Právní vadou v kupní smlouvě je například věcné břemeno, nebo právo užívání třetí osoby na což nebyl kupující upozorněn. Taková právní vada pak může výrazně snižovat hodnotu nemovitosti, nebo budoucí nerušené a bezproblémové užívání ze strany kupujícího.

Rizika a problémy kupní smlouvy

Prodávající by se také neměl nacházet v insolvenci nebo exekuci. Tyto skutečnosti by si také měl kupující pořádně prověřit. V případě exekuce prodávajícího totiž může kupující o nemovitost i kupní cenu přijít dříve, než se stane vlastníkem nemovitosti. Exekutor mu pak prostředky nevrátí a kupující tak nezbude ni jiného, než se domáhat vrácení peněz soudní cestou. Nicméně když se soudíte s člověkem v exekuci reálně stejně kupní cenu z kupní smlouvy zpět defacto nikdy nezískáte.

Advokátní úschova kupní ceny v kupní smlouvě

V kupní smlouvě se často uplatňuje úschova kupní ceny. Tato úschova kupní ceny ochraňuje současně jak práva a zájmy prodávajícího, tak i kupujícího. Důvodem je doba nejistoty, po kterou probíhá řízení o vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a po tuto dobu stále není kupující vlastníkem nemovitosti a prodávající současně ještě nemá nárok na kupní cenu. V průběhu řízení katastrálního úřadu kdykoliv hrozí to, že vklad kupní smlouvy nebude proveden, například z důvodu chyb ve smlouvě, nebo nějaké žaloby proti kupní smlouvě.

Objednaná kupní smlouva a kupní cena

Aby to nebylo vše, tak ještě je třeba v kupní smlouvě rozlišovat, zda kupní cena bude uhrazena v plné výši z prostředků kupujícího, nebo bude naopak celá či její část hrazena z prostředků hypotečního úvěru. Banky obvykle trvají na tom, že chtějí mít přímo v kupní smlouvě uveden svůj název jako poskytovatel příslušného úvěru. Ustanovení kupní smlouvy o kupní ceně tak mívá několik částí. V první je určena celá kupní cena nemovitostí, v dalším pak je úhrada kupní ceny rozdělena zpravidla na několik částí.

První část kupní ceny bývá rezervační záloha, ta se hradí většinou při koupi nemovitosti přes realitní kancelář, ale zálohu na kupní cenu si mohou sjednat i sami kupující a prodávající. Druhou částí kupní ceny je platba z vlastních prostředků kupujícího, teprve v dalším kroku je další část kupní ceny hrazena z prostředků hypotečního úvěru.

Kupní smlouva a řešení zástavy nemovitosti

Aby vše opět nebylo moc jednoduché, může mít prodávající na nemovitosti zástavu a částí kupní ceny z kupní smlouvy bude potřebovat uhradit přednostně svůj hypoteční úvěr. Je to nutné i z toho důvodu, aby kupující nekoupil zadluženou nemovitost, nebo mohla kupujícímu jeho banka poskytnout úvěr na kupní cenu určenou kupní smlouvou. V takovém případě přibude další odstavec kupní smlouvy, kde je třeba specifikovat příslušnou část kupní ceny, která bude směřovat na úhradu úvěru prodávajícího tak, aby mohlo být zástavní právo z prodávané nemovitosti vymazáno. A prodávající tak splnil svou povinnost z kupní smlouvy.


Objednávka kupní smlouvy přes internet za 3900 korun i v roce 2021

PROFI Kupní smlouvu, návrh na vklad a návod na vyřízení věci vyřídíte i v roce 2021 z pohodlí domova za celkovou cenu 3900 korun do dvou dnů od zaslání své objednávky. Cenu navíc hradíte až po zpracování dokumentů. Cena obsahuje také potřebné poradenství a návod na vyřízení koupě nemovitosti.

Velmi přesně víme, co pracovníci katastrálních úřadů ve smlouvách chtějí a požadují. PROFI Kupní smlouva těmto požadavkům odpovídá a máme ji i na většině katastrálních úřadů vyzkoušenou a ověřenou. Zpětnou vazbou jsou i reakce našich klientů od pracovníků katastrálních úřadů, kdy byla forma a obsah našich kupních smluv chválen jako velmi profesionální a přehledné.

Co v rámci balíčku PROFI kupní smlouvy získáváte:

 • Balíček kupní smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení
 • Poradenství
 • Garantovanou cenu 3900 korun, kterou hradíte až po zpracování kupní smlouvy a souvisejících dokumentů, nikoliv předem
 • Záruku bezvadného vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 • Garanci bezproblémového vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 • Rychlé vyřízení a téměř okamžitou reakci na dotazy či objednávky

V době, kdy si můžete založit on-line přes internet bankovní účet, můžete ho ovládat přes svůj mobil, přes internet sjednáte pojištění nebo objednáte jakoukoliv službu či zboží, nabízí naše advokátní kancelář pro naše klienty i právní služby a zpracování a sepsání kupní smlouvy on-line přes internet.

Objednávka veškerých služeb i komunikace s naší kanceláří probíhá on-line, internetovou formou, přes mail ProfiPravnik@gmail.com tedy rychle a pro klienty komfortně. Klientovi tak k vyřízení služby nebo získání informace a poradenství stačí jeho mobilní telefon nebo počítač a připojení k internetu.

Velmi si zakládáme na tom, aby klienti vyřídili vše, co potřebují komfortně, bez stresu, rychle a kvalitně ke své plné spokojenosti. Nemáme rádi polovičatá řešení, proto řešíme požadavky klientů komplexně. Důležitý je pro nás cíl klienta, nikoliv formality.

Počet našich klientů a jejich spokojenost a množství pozitivních reakcí a referencí je důkazem toho, že naše internetová advokátní kancelář poskytuje své služby:

 • Kvalitně
 • Profesionálně
 • Levně
 • Rychle
 • Bezpečně

Naše advokátní kancelář je registrována v evidenci advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Najdete nás pod evidenčním číslem 13197. V případě jakýchkoliv pochybností můžete zaslat svůj dotaz pro ověření registrace naší advokátní kanceláře i na orgány České advokátní komory na stránkách www.cak.cz. Naše advokátní kancelář provozující největší právní poradenský web pro laiky ProfiPravnik.cz funguje již od roku 2010.

Kupujete nemovitost či byt přes realitku? Kupní smlouvu zkontrolujte advokátem

Koupě či prodej nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře vám může ušetřit mnoho času. Zároveň má realitní kancelář mnohem širší možnosti k nalezení vhodného kupce. V případě, že realitní kancelář zajišťuje i sepsání kupní smlouvy či dalších dokumentů, však buďte ostražití. Důvěra by se vám nemusela vyplatit.

Číst více »
Kupní smlouva nemovitost na hypotéku

Nejčastějším případem pořízení nemovitosti je pořízení na hypoteční úvěr. Kupní smlouva musí být v takovém případě hypotečnímu úvěru a dalším institutům přizpůsobena.

Číst více »
Kupní smlouvu uzavřete až po zjištění stavu nemovitosti

Zjištění fyzického a reálného stavu nemovitosti nelze uskutečnit při běžné prohlídce. Jakékoliv vady totiž mohou být prodávajícím řádně zakryty či schovány a člověk neznalý stavebnictví toto jen těžko posoudí. Před uzavřením kupní smlouvy si tak určitě stav nemovitosti zjistěte a zmapujte.

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu na nemovitost? Nezapomeňte na odhad!

Při jakémkoliv převodu nemovitosti musíte počítat s povinností uhradit daň z převodu nemovitostí, která činí 3 procenta buď z kupní ceny, nebo z ceny odhadní. Z uvedeného vyplývá, že prodávající musí při prodeji nemovitosti zajistit a zaplatit vypracování odhadu ceny nemovitosti, kterou prodává.

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na zástavní práva

Zástavní právo, kterým je pořizovaná nemovitost zatížena představuje velké potencionální riziko. Je tak třeba přesně dodržovat proces výplaty a úhrady prostředků kupní ceny a následně i výmazu zástavního práva z nemovitosti.

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu na pozemek? Pozor na vedení sítí

Kupní smlouva na pořízení pozemků musí být specifická a před jejím uzavřením je třeba zjistit skutečný stav a charakter pozemku, jeho určení v územním plánu obce či města a především vedení sítí přes pozemek

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na podvod

Podvodníci mohou často využívat při uzavírání kupní smlouvy vaši neznalost a současně nepřítomnost advokáta. Následky pro vás mohou být fatální a přijít můžete o statisíce i miliony korun.

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na skryté vady

Skryté vady mohou výrazně zvýšit vaše náklady spojené s pořízením a užíváním pořízené nemovitosti. Pokud neodahlíte kličku v kupní smlouvě, můžete se o možnost reklamování skrytých vad připravit

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na exekuce

Exekuce na uvalená na nemovitost v průběhu řízení o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí vám může velmi znepříjemnit život a prakticky i připravit o veškeré zaplacené prostředky za tuto nemovitost. V kupní smlouvě je třeba riziko eliminovat.

Číst více »
Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na věcná břemena

Při uzavírání kupní smlouvy je třeba prověřit, zda není dům, byt či pozemek zatížen právy třetích osob z titulu věcných břemen. Věcné břemeno může nejen výrazně snížit hodnotu nemovitosti, ale také vám může zabránit ji využívat.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU