Zavedli jsme novou službu E-PORADENSTVÍ, která garantuje odpoveď na dotaz do 24 hodin. Ctíme Vaše soukromí, proto položené dotazy ze služby E-PORADENSTVÍ nepublikujeme na webu.

» Položit nový dotaz přes službu E-PORADENSTVÍ


Níže můžete vyhledávat v položených dotazech z původní služby.

Položené dotazy

popelnice

DOTAZ

dobrý den, několik sezon platíme obci kde máme rekreační chatu poplatek za komunální odpad ročně 402,-, teď nám nabídli odkoupení popelnice vč.odvozu za 650,- Kč za rok.Vzhledem k tomu,že chatu užíváme pouze v letní sezoně zdá se mi starost o popelnici a vyvážení zbytečná, je nějako obrana ? děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ

Jedinou obranou je pouze dohoda s obcí a prominutí části poplatků z její strany

Číst více »

určení otcovství

DOTAZ

Dobrý den, mám 2děti s mužem,se kterým nežiji.Synům je 6 a 1rok.Neuvedla jsem jejich otce do rodného listu.Zdržoval se i nějakou dobu v zahraničí.Nyní se začal o děti zajímat,ale nelze se s ním domluvit na výživném.Proto jsem se rozhodla uvést věci do pořádku a nechat ho zapsat do rodných listů synů.On otcovství nepopírá. Lze se jen dostavit na matriku a udělat zápis do rodných listů,či je nutné zvolit jinou cestu? Děkuji I.Č.

ODPOVĚĎ

Dostavte se na příslušnou matriku ve Vašem bydlišti společně s otcem a společným prohlášením rodičů bude uveden otec do rodných listů dítěte. OP a rodné listy rodičů i dětí sebou

Číst více »

byt

DOTAZ

Dobrý den měla bych dotaz zdědila jsem po otci byt který je v osobním vlastnictví. byt jsme se rozhodli prodat. jenže otec podepsal kupní smlouvu na byt 31.10.2006 ale předávací protokol o bytě je datumován k 17.12.2006. vklad do katastru byl podán 3.11.2006 a otec byl zapsán jako vlastník bytu 11.12.2006. tak nevím ke kterému datu mohu byt prodat abych nemusela platit dan z příjmu a byla splněna 2 letá lhůta. nebo pokud ho prodám dřív jestli se osvobození od daně vztahuje na použití peněz na rekonstrukci našeho vlastního bytu a do jaké časové lhůty se rekonstrukce musí provést a jak se dokladuje na FU. Mnohokrát děkuji.

ODPOVĚĎ

Při prodeji zcela jistě zaplatíte dań z převodu nemovitostí ve výši 3 % prodejní nebo odhadní ceny bytu. Pokud prodáte byt za vyšší částku než jste koupili, pak by jste z rozdílu měli uhradit dań z příjmu ve výši 15 %. Ta lhůta osvobození je 3 letá, pokud byt užíváte a bydlíte v něm a 5 let, pokud ho neuživáte. Je zde možnost osvobození, pokud v průběhu 12 měsíců investujete peníze do jiného bydlení, vlastnického nebo družstevního. Investice lze prokázat samozřejmě fakturami s konkrétním uvedením nemovitosti na kterou byly investice vynaloženy a tyto faktury musí mít veškeré náležitosti, jako datum, datum plnění, dodavatele, odběratele, kterým musíte být vy..

Číst více »

Dědictví nemovitosti

DOTAZ

Dobrý den. Prosím o radu.Můj nevlastní otec by chtěl na mě přepsat R.D.Vzal si maminku když mi bylo 6 let.Nemohl si mě osvojit jelikož s tím můj vlastní otec nesouhlasil.Když mi bylo 20 let matka se s nevlastnim otcem rozvedla a nyní již nežije.Chtěl bych se zeptat do jaké dědické skupiny vlastně patřím.S nevlastním otcem se stále stýkám ale nežijeme již spolu v jedné domácnosti .Nyní na mě chce napsat svůj rodinný domek a nás zajímá zda jsem povinen platit nějakou daň když papírově k sobě vlastně snad nejsme příbuzní.A také zda se jedná o daň darovací či dědickou. mnohokrát děkuji Kollár

ODPOVĚĎ

Určitě jste povinni zaplatit daň. Protože příbuzenství už mezi vámi žádné není.

Pokud budete mít zájem, můžete mě kontaktovat na mail: mojepoplatky@seznam.cz

a mohu Vám navrhnout a připravit nejvýhodnější řešení problému.

 

Číst více »

Nový dotaz

DOTAZ

Prosím Vás je možné, pokud někdo z členů společenství užívá kolnu , která je v Prohlášení vlastníka vyčleněna coby společná prostora, opatří si ji vlastním zámkem, tudíž zamezí do ní vstupu ostatním členům , podat na tohoto člena trestní oznámení? Prostor užívá bez souhlasu ostatních .

ODPOVĚĎ

Jako společenství máte právo otevřít prostor a na náklady narušitele vyklidit. Následně doporučuji zajistit proti opětovnému vniknutí. Na trestní oznámení to určitě není:)

Číst více »

Pořízení zvukových nahrávek a videí

DOTAZ

Dobrý den! Chci se zeptat , jak je možné bránit se , pokud někdo bez souhlasu pořizuje zvukové nahrávky či videa , děj vytrhne z kontextu a uveřejní je na veřejně přístupném webu a tím poškodí čest občana.Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ

Obrana je samozřejmě velmi složitá a zdlouhavá. Mělo by následovat upozornění a výzva ke stažení dokumentů s tím, že poškozují dobré jméno, čest..apod. A pokud k tomu v rozumné lhůtě nedojde, podáte žalobu. Na ochranu osobnosti apod. s návrhem na finanční odškodnění. Bude záležet na narušiteli zda se zalekne, nebo bude v prezentaci pokračovat.

 

Číst více »

Výživné

DOTAZ

Dobrý den. Moje kamarádka čeká moje dítě. Nejsme spolu v žádnémzávazném vztahu. Budu muset platit výživné? Jsem student.

ODPOVĚĎ

pokud jste student bez příjmů, tak zatím žádné výživné platit nemusíte. Nicméně po nástupu do práce vás tato povinnost zřejmě nemine

Číst více »

exekuce na plat

DOTAZ

Dobrý den, prosím o pomoc při výpočtu srážky ze mzdy na základě usnesení soudu - přednostní pohledávky.Obdržela jsem usnesení soudu na zaměstnance, který je ženatý(manželka a syn pracují),dcera studuje.Jeho čistá mzda činí 14770,-Kč. Ve výkonu rozhodnutí jsou dvě čísla účtů: 1)na jednom čísle účtu je částka 60tis. 2)na druhém čísle účtu je částka 51tis. Nikdy jsem se s exekucí na plat nesetkala. Prosím o radu,jaká je nezabavitelná částka pro tuto rodinu,a zda splácet na oba účty nebo nejprve splatit první částku a potom druhou.(pravděpodobně se tyto dva účty skládají z pohledávky a penále). Děkuji Vám předem za odpověď a přeji hezký den Hejduková

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nejprve se vždy platí splátka jistiny a následně teprve úroky a penále. Nezabavitelné minimum bude činit 6281+1046 na vyživovanou dceru,celkem 7327,- Kč

Číst více »

Promlčecí lhůta

DOTAZ

Dobrý den,byla mi uvalena exekuce na plat,pro částku 5000 kč,od FÚ.Kopie z fin.úřadu: Dobrý den, k Vašemu dotazu ve věci vydaného exekučního příkazu na nedoplatek daně z převodu nemovitosti ve výši 5000,-- Kč, sdělujeme: Jedná se o prodej nemovitosti na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 1999, prodávala jste panu Tomáši Brožovskému nemovitost za 300 000,-- Kč, vyměřená daň ve výši 5% činí 15 000,-- Kč, navýšení daně ve výši 10 % za nepodané daňové přiznání do zákonné lhůty 25.10.1999 a nedodaný znalecký posudek, celkem Vaše povinnost činila 16 500,-- Kč.Tato daň byla vyměřena z moci úřední, platební výměr jste na doručenku převzala dne 29.11.2002.Rozhodnutím správce daně Vám bylo povoleno úhrada daně ve splátkách, toto rozhodnutí jste převzala na doručenku osobně dne 26.3.2003.Splátkový kalendář jste nedodržela,výzvu k úhradě nedoplatku v náhradní lhůtě jste převzala na doručenku dne 15.7.2003. Daň jste hradila takto: dne 13.5.2003 2.500,-- Kč, 17.9.2003 500,-- Kč, 14.1.2004 500,-- Kč,6.5.2004 8 000,-- Kč, celkem 11 500,--Kč, na zbývající část dluhu ve výši 5000,-- Kč byl vystaven předmětný exekuční příkaz. ing. Hana vedoucí oddělení majetkových daní FÚ Konec kopie Chtěla bych vědět zda se na tento exekuční příkaz vztahuje promlčecí doba.Od 6.5.2004 mně nekontaktovali,ani jsem nebyla upozorněna na to že mi bude stanovena exekuce.Do 15 dnů mám podat odpor.Zajímá mně zda mám nějakou možnost exekuci odvrátit.Děkuji přeji hezký den.Dagmar

ODPOVĚĎ

Ano,máte. Pokud urychleně uhradíte dluh. Promlčecí lhůta ve věcech daní je obecně delší než 3 roky v občanskoprávních věcech a činí 7 let. Tudíž zdaleka neuběhla

Číst více »

dluhy

DOTAZ

Prosím o radu.Můj dospělý syn dělá léta dluhy.Bere si půjčky a ty po čase přestane splácet.Došlo to tak daleko, že se musel odstěhovat a manžel mu zrušil trvalé bydliště.Má ho na výboře.Bydlí u přítelkyně, která sama má dluhy.Nyní syn uvažuje, že by šel bydlet na ubytovnu.Od své sestry chce, aby si mohl na její účet posílat výplatu.Svůj účet chce prý zrušit.Můžete mi prosím poradit, kdyby dcera nebo já na jeho žádost přistoupila,jaká nebezpečí z toho plynou pro nás,naše výplaty, věci,byty...Již jsme tu měli prvního exekutora, musel odejít s prázdnou, ale jak by to bylo pak? Také mě zajímá,pokud by byl syn v nouzi a nechali bychom ho tu bydlet,ale nepovolili bychom nahlášení trvalého bydliště,mohou exekutoři požadovat po nás splácení synových dluhů? Ráda bych mu pomohla, ale nechci ohrozit nás a jeho sourozence. Děkuji za radu.

ODPOVĚĎ

Exekutoři po Vás splacení dluhů syna rozhodně chtít nemohou. Syn sice může u vás bydlet, ale je s tím spojeno riziko, že pokud tu adresu někde uvede, nebo si na ní bude nechat něco posílat, může se o ní exekutor dozvědět jako o adrese,kde se dlužník převážně zdržuje a kde tedy může mít svůj majetek. Posílání peněz na cizí účet Vám opravdu nemohu zodpovědět. Záleží na konkrétním exekutorovi a  vpodstatě se jedná o obcházení zákona

Číst více »

dluh u VZP ČR

DOTAZ

Dobrý den, pojišťovna vymáhá po dceři dluh za pojištění, která již několik let žije v Německu, kde má i trvalý pobyt. Předtím měla trvalý pobyt hlášen na adrese kde já v současné době bydlím a mám zde i trvalý pobyt. Mám se obávat exekutora, protože dcera dluh nehodlá zaplatit. Děkuji Šlechtová

ODPOVĚĎ

Nepředpokládám, že by k něčemu takovému mohlo dojít.

Číst více »

odkup nebytových prostor

DOTAZ

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem : Manžel v roce 1993 zastavěl volný průchod u panelového domu patřícího do majetku družstva SBD Ocelář, tuto stavbu zainvestoval n a vlastní náklady a doposud tam provozuje obchodní činnost na základě následně uzavřené nájemní smlouvy s tímto družstvem. Zajímaly by mě podmínky možného odkupu tohoto prostoru a postup při stanovení ceny. Děkuji za odpověď L.Švábová

ODPOVĚĎ

Odkup možný samozřejmě je, ale určení ceny je jen na dohodě mezi manželem a družstvem. Žádný předpis stanovení ceny neupravuje.

Číst více »

daň z příjmu nebo nemovitosti?

DOTAZ

Dobrý den,maminka s tatínkem získali v roce 1974 ideální polovinu domu.Druhou polovinu má tatínkův bratr.Loni tatínek zemřel a maminka se rozhodla svoji polovinu prodat strýci.Bude platit nějakou daň?Jakou? Za obdržené peníze si chce koupit jinou nemovitost. Děkuji za odpověď Jana

ODPOVĚĎ

Ano, bude platit daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z prodejní nebo odhadní ceny domu. Pokud by jste potřebovali konkrétní pomoc například se sepsáním kupní smlouvy či návrhu na vklad, resp. vyřízení celé transakce, pak mě kontaktujete na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

dluh na alimentech

DOTAZ

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat jestli je možno zažádat soudně o exekuci na plat zdůvodu nepravidelného placení výživného na moji dceru.Bývali manžel platí výživné jednou za dva měsíce a dluh stále narůsta.Navíc dcera se sním nestýká.Děkuji Frischova

ODPOVĚĎ

Určitě to možné je.

Pokud by jste potřebovala nějakou konkrétní pomoc např. se sepsáním návrhu na nařízení exekuce apod. pak mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

Nezplatitelne dluhy a zivot v zahranici

DOTAZ

Mam dluhy, znacne ani teoreticky je splatit nemuzu. Osobni bankrot v mem pripade neni mozny. Puvodne jsem veril v dohodu o rozumnych splatkach, tak aby veritele alespon neco dostali a zaroven abych nemusel do konce zivota¨zivorit, to se mi uskutecnit nepodarilo. Prisel jsem o byt, ze zbytku vyplaty, ktery mi nechali temer nezaplatim najem. Tet mi zablokovali i ucet, kam mi chodila uz zexekuovana mzda, na najem nemam nic a budu se muset vystehovat s bytu. Prakticky k nikomu se nastehovat nemuzu, protoze bych ty co mi pomohli vystavil exekutorske hrozbe. Nechcu se cely zivot schovavat a bat se ze prijdu domu a u bytu bude vymeneny zamek, nechcu delat nacerno. Rozhodl jsem se situaci vyresit trvalym vystehovanim z Ceske republiky. V te souvislosti mne zajima jestli jsem tuto skutecnost povinen exekutorovi, veritelum nebo soudu hlasit, pripadne na co si dat pozor abych se nedostal do konfliktu se zakonem.

ODPOVĚĎ

Ohlašovat nic nemusíte, Po celé EU máte možnost volného pohybu, ve většině můžete i volně pracovat. Existuje zde povinnost změny zaměstnavatele, ale...

Číst více »

jednostranné zvýšení nájemného

DOTAZ

Vážení, prosím o radu. Bydlím v bytě snížené kvality u majitele. Tento nevyužil možnost zvýšit nájemné v letech 2007, 2008. Nyní mi oznámil v dopor. dopisu doručeném v říjnu, že od 1.1.2009 mi zvyšuje nájemné z původních 1111Kč/měs. placených dosud na 3730 Kč/měs. To znamená, že došlo ke kumulaci možných zvýšeních v r. 2007 o 43%, v r. 2008 o 55% a v r. 2009 51,5%. Lze takto postupovat, když nebylo v předchozích letech využito možnosti jednostranného zvýšení nájmu? Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Kopretina

ODPOVĚĎ

Takto postupovat lze, a využít zvýšení nájemného v dalším období i za období předchozí, což je ale ve vašem případě výhodnější, než kdyby nájem zvýšil pronajímatel hned. Tím jste za ta léta ušetřil desetitisíce korun.

Číst více »

rozhlasové poplatky

DOTAZ

K dotazu a k odpovědi p. Davida ze dne 23.10.2008 V dopisu Českého rozhlasu o placení měsíčního polatku ve výši 45 kč je uvedeno, že placení poplatku je vztaženo na vlastnictví rozhlasového přijímače a přímo je specifikováno, co je za rozhlasový přijímač považováno. "Za rozhlasový přijímač se považuje každé zařízení technicky způsobilé k inviduálně volitelné reprodukci... Mezi typické rozhlasové přijímače patří přenosné rádio, autorádio, minivěž s rádiem, mobilní telefon s FM tunerem nebo kombinace TV a set-top-boxu." Nikde se nehovoří o tom, že poplatky jsou vztaženy na poslech. Vaše doporučení v odpovědi, že: "Nejjednodušší cestou je vyplnění čestného prohlášení, že rozhlas nevlastníte a tudíž nebudete platit poplatky..." se mi sice líbí, ale nemohu napsat nepravdu v čestném prohlášení. TV a set-top-box vlastním i když vůbec netuším, jak se na něj dá poslouchat rádio... Takže prosím o radu, jak se vyhnout placení poplatků a nelhat. Děkuji Březinová

ODPOVĚĎ

Na set-top-box totiž můžete přes televizi poslouchat i rozhlas, proto je toto zařízení zařazeno ve výčtu. Radu o vyplnění čestného prohlášení jsem napsal jako jedinou možnost jak se poplatku vyhnout. Je už na svědomí toho kdo vyplňuje, zda je to pravda či nikoliv. Jinak se považujete za člověka, který některé z těchto zařízení vlastní a tudíž jste povinna platit.

Číst více »

Dotaz

DOTAZ

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně výživného na 2 zletilé děti, které musí platit otec dětí. Chtěla jsem se zeptat, dle čeho určuje soud výši výživného, nebo zda jsou striktně dány nějaké částky podle jistých kritérií. Děkuji předem za odpověď

ODPOVĚĎ

Výše výživného je čistě na určení soudu, který posuzuje oprávněné potřeby a náklady dětí, a současně také životní úroveň rodičů. Tyto dvě věci musí soud vážit vždy. Tudíž žádná tabulka neexistuje. Vždy záleží na konkrétní výši přijmů otce, matky a nákladech a tedy i věku děti.

Číst více »

Dědictví

DOTAZ

Dobrý den, moc prosím o informaci......můj otec zemřel....jsme tři sestry,které budeme patřit mezi dědice.Jak postupovat,v případě,že se budeme chtít dědictví zříct,jelikož ,kromě dědictví zbyly i nějaké dluhy,které také z dědíme....děkuji moc za odpověď.Marie

ODPOVĚĎ

Jednoduše, prohlásíte to před notářem, až bude vyřizovat vypořádání dědictví

Číst více »

Darovací daň

DOTAZ

Dobrý den. Nabyl jsem prostřednictvím darovací smlouvy nemovitost, kterou vlastnili společně jako manželé má babička a její manžel, tedy můj nevlastní děda. Bude mi v tomto případě vyměřena darovací daň? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Nebude. Nemusíte ani podávat žádné daňové přiznání

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU