Zavedli jsme novou službu E-PORADENSTVÍ, která garantuje odpoveď na dotaz do 24 hodin. Ctíme Vaše soukromí, proto položené dotazy ze služby E-PORADENSTVÍ nepublikujeme na webu.

» Položit nový dotaz přes službu E-PORADENSTVÍ


Níže můžete vyhledávat v položených dotazech z původní služby.

Položené dotazy

Nesporný rozvod

DOTAZ

Dobrý den, chtěla bych Vás tímto poprosit o radu. S manželem jsme se dohodli na rozvodu, syna mám soudně svěřeného do péče, dohodu o majetkovém vyrovnání a úpravě bydlení porozvodu jsme také sepsali a nechali ověřit podpisy. Chtěla bych vědět, jestli můžeme podat žádost o rozvod dohodou i když stále žijeme ve společné domácnosti nebo musíme splňovat podmínku, že spolu mminimálně 6 měsíců nežijeme? Děkuji

ODPOVĚĎ

Dobrý den

tato podmínka musí být samozřejmě splněna. Důležitá je také kvalitní úprava návrhu, aby soud v případě nemusel nařizovat jednání a mohl případně rozhodnout bez Vaší účasti a plně Vašemu návrhu vyhovět.

Vámi zmiňovaný problém se dá také řešti vhodnou a precizní úpravou v návrhu, kdy by tato skutečnost nemusela být problémem.

V případě zájmu o právní pomoc mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

 

Číst více »

Koncesionářské poplatky

DOTAZ

Dobrý den.

Jsem vlastníkem dvou bytů a v jednom mám nájemníky. Zajímalo by mě, zda by měl platit koncesionářské poplatky majitel nebo nájemník, nebo zda stačí, když budu platit pouze jednou za oba byty.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

platit by měl nájemník bytu, který je vlastníkem používaného televizoru.

 

Číst více »

Přepis bytu na přítele

DOTAZ

Dobrý den. Potřebovala bych poradit. S přítelem se hodláme stěhovat do bytu, který bude přepsán jeho otcem na něj. Budu tam mít trvalé bydliště. Jak si zaručit práva k tomuto bytu abych s ním mohla i já disponovat popř.zda bych na něj měla právo kdyby se příteli něco stalo. Manželé ještě nejsme, plánujeme to až za rok či dva. Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dá se to zajistit v podstatě buď darováním části tohoto bytu, nebo jeho prodejem za symbolickou cenu.

Obávám se, že jiné možnosti mít nebudete..ještě jednou z možností je věcné břemeno užívání pro Vás, ale to je dost problematické,

takže je otázkou zda na to Váš přítel přistoupí.

Obecně řečeno bez některého z těchto řešení, nemáte na byt absolutně žádných práv a to ani v případě, kdy by se příteli něco stalo.

V případě zájmu o další právní pomoc mě kontaktujte na mail:  profipravnik@gmail.com

 

Číst více »

dotaz ohledně dědictví

DOTAZ

Dobrý den,

náš otec zdědil spolu se svým bratrem společným podílem nemovitost po svých rodičích.

Záznam od notáře máme k dispozici. Oba jsou v současnosti již mrtví (strýc 2001, otec 2010).

Před smrtí nás náš otec na tuto skutečnost o nároku na dědictví upozornil. Bohužel jsme na katastrálním úřadu zjistili,

že tato nemovitost byla prodána v roce 1992 dalším osobám, bohužel bez vědomí otce.

Tudíž podíl dědictví mu nikdy nebyl vyplacen. Můžeme někde zjistit, jak je možné, že vůbec a na základě jaké smlouvy

byla nemovitost prodána, co se stalo s jeho podílem, eventuelně podíl na prodeji u dědického řízení nárokovat ?

Může toto za nás vyřešit notář, který bude dědictví po otci vyřizovat?

Předem děkuji

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den

to bude problém.

Ke smlouvě máte určitě možnost se dostat. A to přes příslušný katastrální úřad, kde si můžete nechat zminěnou převodní smlouvu vyjet. Musel bych prověřit, zda se na tuto možnost nevztahuje promlčecí doba, protože od té doby už oběhla hodně dlouhá doba a neznáme okolnosti za kterých k převodu došlo.

Číst více »

Dluhy po rozvodu

DOTAZ

Dobrý chtěla bych se zeptat,zda mohu napadnout dohodu o vypořádáni SJM po rozvodu...od nabytí právní moci rozvodu to ještě nejsou 3 roky. S manželem jsme v době rozvodu prodávali byt v hodnotě 1.000000,-kč,peníze z prodeje bytu šli na společný účet,kam mi v den kdy přišli peníze zablokoval přístup,což dle banky jako zřizovatel účtu může.Peníze tam přišli ještě než rozvod nabyl právní moci. V dohodě o SJM máme napsáno,bohužel ted už vím že špatně,že jsme finančně vyrovnáni,jelikož bývalý manžel mi měl polovinu financí dát,to se nestalo.Měli jsme společně půjčky které také přestal po rozvodu platit. Takže nemám ani peníze z prodeje a navíc věřitelé kvůli půjčkám obesílají mě,dokonce je na mě vedena už exekuce. Lze spodem rozhodnout znovu o vypořádáni,kdyz je vlastně dohoda dle mého názoru neplatná? Aby šli alespon dluhy na půl?  Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,.

ono záleží jak byla dohoda koncipována. Potřeboval bych jí vidět, abych mohl doporučit další postup. Obecně se dá říci, že se Váš bývalý manžel dopustil bezdůvodného obohacení, možná bych zvažoval i rovinu trestněprávní, ale to spíše jen okrajově. Skutečně záleží na konkrétním ustanovení dohody a zda z toho dokážeme něco vytěžit.

V případě zájmu o právní pomoc mi text dohody zašlete na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

exekuce

DOTAZ

Dobrý den,

 

v roce 2002 jsem s manželem koupili nemovitost. Bývalé majitele jsme odhlásili a jejich trvalým bydlištěm se stal obecní úřad. Nyní v nás navštívil exekutor a hledal bývalou paní majitelku. Zjistili jsme, že bývalí majitelé mají spoustu exekucí. Na okresním soudě jsou bývalí majitelé zapsáni stále s trvalou adresou - nyní našeho bydliště. V centrální evidenci obyvatel je trvalým bydliště bývalých majitelů obecní úřad. Chci se zeptat, zda je povinností exekutora ověřovat si adresu v centrální evidenci obyvatel a zda může vstoupit do našeho domu, i když bývalí majitelé již od roku 2002 jsou přehlášeni jinam. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den

exekutor má v tomto skutečně pravomoci velmi velké. Musí prověřovat všechny okolnosti, které mohou vést k dlužníkovu majetku.

Může tedy vstoupit i do Vašeho domu pokud se domnívá, nebo získá nějaký podnět či udání, že by tam mohli mít bývalý majitelé své věci.

Co se týká registru trvalých pobytů, může, ale ani nemusí se jím řídit.

Doporučuji Vám tedy věc právně ošetřit tak, aby nebyl v případě výkonu exekuce ohrožen Váš majetek.

V případě zájmu o právní pomoc mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

odvolání proti soudnímu rozhodnutí

DOTAZ

Prosím o radu. Vykradli nám chatu, rozbili okno, dvoje dveře a ukradli věci a škoda je v hodnotě asi 20.000 tis. Zápis na policii byl učiněn. Jednoho ze zlodějů chytili a v soudním rozhodnutí, které jsme obdrželi, nám bylo oznámeno, že odsouzený nám způsobil škodu za poškozené dveře v hodnotě 3.700 (ačkoliv poškodil mnohem víc) a za svůj skutek se odsuzuje na 9 měsíců podmíněně na 2 roky. Podle § 229 ods.1 trestního řádu se poškozený s nárokem na náhradu škody odkazuje na řízení ve věcech občansko právních. Proti rozhodnutí se můžeme podat odvolání ke krajskému soudu.

Nerozumím proti čemu se máme odvolat, proti výši rozsudku (to nám nepřísluší a ani není pro nás důležité) nebo proti výši poškození a jakého výsledku bychom dosáhli. Musíme platit nějaké poplatky při odvolání?

 

 

 

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den

za odvolání nic platit nebudete. Odvolací soud přezkoumá rozhodnutí pouze co do výše přiznané škody. Je tedy třeba aby jste k odvolání znovu a precizně zdůvodnili a prokázali škody, které byly způsobeny. A vše do odvolání kvalitně odůvodněte.

Pokud nebudete úspěšní, tak Vás to samé čeká u civilního soudu.

mail: profipravnik@gmail.com

 

Číst více »

exekuce

DOTAZ

Dobrý den, chci se zeptat jenom jestli postup exekutora je správný. V listopadu 2008 mi byl vydán rozhodčí nález, že jsem povinna zaplAtit 5161,42,-Kč včetně úroku a to do zaplacení, dále že jsem povina uhradit náklady řízení ve výši 12316,50,-Kč. Dne 5.3.2009 jsem uhradila dle rozhodčího příkazu částku 17688,-Kč a považovala jsem věc za vyřízenou. Ale abych se ujistila, že je vše vpořádku, raději jsem po zaplacení částky někdy kolem 12.3.2009 volala adovkátovi, který mi rozhodčí nález zaslal jestli je vše v pořádku, tam mi sdělily, že jsem nezaplatila včas a že to předali exekutorovi, na ktrého mi také dali kontakt, hned jsem volala na příslušný exekurorský úřad, a chtěla jsem vědět zda na mě je vedena exekuce. Tam mi bylo řečeno, že né, to bylo toho 12.3.2009. Dne 8.6.2009 mi byla zaslaná výzva soudního exekutrora ke splnění povinnostína celkovou částku 39763,-Kč (5263,13 Kč pěněžitá částka, úrok z prodlení ve výši 1024,70,-Kč ke dni 8.7.2009, náklady nalézacího řízení ve výši 12316,50,-Kč, nákladů oprávněného 11543,-Kč a náklady exekuce ve výši 9615,20 Kč) a bylo přiloženo usnesení soudu o nařízení exekuce ze dne 2.2.2009. Takže se mi zdá, že mě na exekutorském úřadě, když jsem tam volala v březnu, ale také i v dubnu roku 2009 a bylo mi řečeno, že žádná exekuce na mě není, mě uvedly v omyl. Jakmile jsem toto usnesení o nařízení exekuce obržela, spojila jsem se s exekutorským úřadem a sdělila jim, že mám za to, že je dluh zaplacen a že podávám návrh na zastavení exekuce, návrh jsem podala dne 24.6.2009 a dne 1.7.2009 na doporučení exekura jsem zaplatila 1000,-Kč. Dne 25.8.2009 bylo vydáno usenesení o částečné zastavení exekuce a exekuce se zastavila do částky 4818,59,-Kč z úroku z prodlení a nákladů řízení ve výši 12316,50,-Kč. A ve zbytku se zamítla, takže exekuce zůstala na částku 444,54,-Kč. Dále v listopadu 2009 byla uhrazena částka 2921,-Kč. Po obdržení tohoto usnesení jsem očekávala, že mi soudní exekutor zašle nějaké vyrozumnění o tom, kolik mám vlastně zaplatit, ale bohužel dne 8.3.2010 vydal exekuční příkaz na částku 444,54,-Kč a nařídil mi srážky ze mzdy, kde stanovil předpokládané náklady na exekuci ve výši 19430,05,-Kč. Chci se zeptat, může exekutor vydat exekuční příkaz na něco co již bylo zaplaceno před půl rokem i s úroky ? Neměl poslat zase výzvu na zaplacení pouze nákladů na exekuci? Můžu se nějak bránit.

Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

je to trošku náročnější problém. Obecně řečeno měla jste se po obdržení usnesení exekutora se odvolat k soudu s tím, že k úhradě závazku došlo ještě v době, kdy exekutor neuskutečnil žádné úkony směřující k vymožení částky a že částka byla uhrazena dobrovolně bez přičinění exekutora. Dle toho by exekutor nárok na odměnu neměl.

Číst více »

právní rada

DOTAZ

Dobrý den.Moc prosím o radu ohledně ukončení funkce odpovědného zástupce.Zaměstnavatel si rozšířil svojí živnost o můj výuční list cukrářky.Ustanovil mě odpovědným zástupcem a písemně jsme to potvrdili.Zaplatil mi za to 6.000.- jednorázově.Je zde ale napsáno,že po ukončení funkce vrátím peníze.Pracovní smlouva však žádná nevznikla,proto jsem po 2 měsících skončila.Místo výkonu se přestavovalo-o to jsem se starala já.Bylo to v nepravidelných hodinách a dnech.Týden po otevření obchodního prostoru jsem sama skončila.Mluvím o loňském září a říjnu.Zbytek roku před i po jsem byla nezaměstnaná a jsem dosud.Byla jsem hodně po nemocnicích.Ptám se,zda mu musím tyto peníze vracet-skutečně na to nemám prostředky?K písemnému odstupu z funkce došlo z mé strany až letos v květnu poté,co mě nechtěl zaevidovat UP.Jelikož mám prac.omezení,marně hledám práci.Jsem bez jakéhokoliv příjmu a po dobu nemoci jsem též nepobírala žádné nemocenské dávky.Manžel nyní přišel o práci,tudíž nemůže plnit vyživovací povinnosti.Moc Vám děkuji za odpověď´.                                       

                                                                                                                                            S pozdravem H.B.

ODPOVĚĎ

Dobrý den

zda mu musíte peníze vrace či nemusíte je spíše otázkou smlouvy či dokladu, který jste podepsali. Pokud máte zájem můžete mi tuto dohodu nascanovat a zaslat na mail a následně Vám mohu přesněji odpovědět.

Mail: profipravnik@gmail.com

 

Číst více »

Koupě a následný přepis bytu

DOTAZ

Dobrý den,

můj nevlastní otec (nyní ženatý s moji matkou) kupuje obecní byt do osobního vlastnictví a bude zapsán do katastru nemovitostí jako majitel bytové jednotky. Chtěla bych se zeptat jakou smlouvou můžeme ošetřit, aby v den kdy se stane on vlastníkem, byl byt přepsaný na mne (nevlastní dcera) a já byla majitelem bytové jednotky. Jaká by byla přibližná cena za odobrné zpracování?

Děkuji předem za odpověď

ODPOVĚĎ

Dobrý den

bylo by to možné buď darovací smlouvou nebo kupní smlouvou, která by byla pro Vás výhdonější,

ale existuje i jiné řešení, které bych tu nerad zveřejňoval a které by pro Vás bylo ještě výrazně výhodnější.

V případě zájmu mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

diskriminace

DOTAZ

Dobrý den, jedná se o téma k diskriminaci zejména v pracovním poměru... a tedy:

 

a)zásady rovnosti

b)právo na informaci a projev

c)zákaz diskriminace

d)zákaz nežádoucího chování

 

 

Můžete mi prosím napsat co konkrétního se týká těchto bodů.. Co kontrétně patří do těchto 4 bodů?

 

Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

bohužel nevím co dotazem sledujete. Odpovídám na konkrétní dotazy a konkrétní problémy, nereaguji formou úvah.

Číst více »

Darování poloviny nemovitosti

DOTAZ

Dobrý den,

 

moje babička by ráda darovala svou polovinu domu své dceři, ale nevíme přesně, jak bychom měli postupovat. Nejraději by darovali celý, ale děda je již dva roky na LDN a i když s tím souhlasil, neumí se již podepsat.

 

Můžete mi, prosím, poradit v obou těchto záležitostech?

 

Moc děkuji,

 

Martina Chotěborová

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v případě, že má děda problém s pohybem není problém ho navštívit s ověřovací knihou přímo v nemocnici. Jeho podpisu je třeba na darovací smlouvě.

Pokud by toto nebylo možné, pak je třeba podat návrh na soud a zbavit dědu právní způsobilosti, kdy mu bude stanoven opatrovník,který bude podepisovat místo něj.

Doporučoval bych tedy nyní darovat alespoň jednu polovinu a následně po dořešení celé věci polovinu druhou.

V případě zájmu o právní pomoc mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

 

Číst více »

odstupné

DOTAZ

Dobrý den, měla bych na Vás 2 dotazy:

 

1. Zda je možné mít více praco. poměrů v jedné firmě?

2. Odstupné a jeho vyplácení zaměstnanci, kdy se vyplácí a zda je možné odstupné v den skončení prac. poměru vyplatit?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

více pracovních poměrů mít samozřejmě můžete.

odstupné a jeho výplata je splatné v době splatnosti poslední mzdy v tomto zaměstnání.

Pokud by jste se dohodli se zaměstnavatelem jinak, může Vám odstupné vyplatit i v jiném termínu

Číst více »

Dědictví a dluhy

DOTAZ

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat za svoji přítelkyni. Její bratr je svobodný a bezdětný a má miliónové dluhy z podnikání, za které byl i ve výkonu trestu. Po propuštění byl dlohou dobu nezaměstnaný a pak vykonával sezónní práce pro obecní úřad. Celou dobu mu byla stahována minimální částka na tyto dluhy. Nyní nastupuje na předčasný starobní důchod. Pokud by se stalo, že by zemřel, přejdou tyto dluhy na jeho sestru a otce nebo někoho jiného z rodiny (neteř...). Dotyčný nemá žádný majetek a bydlí v pronájmu. Má na dědictví dluhů vliv jeho trvalé bydliště? (pokud by bylo u jeho sestry, i kdyby tam fyzicky nebydlel?)  Moc děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den

dluhy nepřejdou automaticky. Dědici mají totiž možnost se dědictví v plném rozsahu vzdát. V tu chvíli nedědění ani majetek a ani dluhy

Číst více »

dědictví

DOTAZ

Dobrý den, z 1manželství mám 2 dospělé děti a ze současného mám 2 malé děti. 1ženu jsem vyplatil z bytu a tak při mé smrti měla by moje současná žena nárok na část bytu, když jsem ho získal před sňatkem s ní? A dále mě zajímá, co vše by při mé smrti šlo do dědictví. Máme 1 společný peněžní účet, kde jsme oba spolumajitelé, každý úrazovou a životní pojistku na své jméno, kterou si platíme každý sám a každý máme svůj vlastní účet a vkladní knížku založenou až v manželství. Současná manželka pro naše společné 2 děti založila svým jménem dětské účty a vkladní knížky. Z toho by se snad moje dospělé děti z 1 manželství nevypláceli?? Pokud ano, jak dosáhnout toho, aby to, co si teď s manželkou naspoříme bylo pro naše malé děti z tohoto manželství.Děkuji

ODPOVĚĎ

Dobrý den

¨na Váš dotaz jsem myslím již odpovídal. Obecně lze celou věc určitě řešit. Vaše manželka bude mít u věcí, které jsou ve Vašem výhradním vlastníctví nárok na dědictví ve výši podílu jako Vaše děti. Pokud by uvedené věci byly ve společném jmění manželů pak manželka získá z tohoto titulu polovinu a o Vaší polovině proběhne dědické řízení, kde manželka získá jednu pětinu z toho podílu. Následně bude muset vyplatit Vaše dvě dospělé děti.

Pokud máte zájem o řešení celé věci, tak mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

Žaloba o rozvod

DOTAZ

Hezký den.

V prosinci loňského roku podala manželka žalobu o rozvod. Mělo se jednat o tzv. rychlý rozvod. No nebyla by to ani ona, aby se věci nezvrtly. Dnes hodinu před jednáním žalobu stáhla!?  Vzhledem k tomu, že společné soužití již není možné, musím žalobu podat sám. Součástí odvolané žaloby byla dohoda o vypořádání SJM, v  "šuplíku" mám také pravomocný rozsudek o úpravě poměrů nezletilého syna. Zajímalo by mě hlavně jestli tyto dokumenty lze stále použít i s novou žalobou. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

rozsudek o úpravě poměrů samozřejmě i nadále platí. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů však může sloužit pouze jako podpůrný důkaz, jak se měli původně věci vypořádávat, ale samozřejmě závazný již nijak není.

Číst více »

Daň z převodu nemovitostí

DOTAZ

Dobrý den,

 

ráda bych se Vás touto cestou zeptala, jak se postupuje při koupi bytu v případě "daně z převodu nemovitostí". Prodávající ji platí vždy? Nebo existují i případy, kdy je povinen tuto daň zaplatit i kupující? Pokud ano, jakým způsobem je to možno ošetřit ve smlouvě?

 

Předem děkuji za Vaši odpověď!

 

RP

ODPOVĚĎ

Dobrý den

úhrada daně z převodu nemovitostí je skutečně nutné ošetřit ve smluvě. Existují k tomu kvalitní mechanismy. Ze zákona totiž, pokud nezaplatí tuto daň prodávající, pak kupující vystupuje jako ručitel a finanční úřad může uhrazení daně vymáhat po kupujícím.

Uprava této věci ve smlouvě je téměř základní náležitost.

Pokud by jste potřebovala v celé věci pomoci, tak mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

dědictví

DOTAZ

Kolik procent z dědictví se platí,jedná-li se o dědictví v příbuzenském vztahu neteř po strýci?Děkuji.

ODPOVĚĎ

Od dědické daně budou osvobozeni

Číst více »

rozvod-péče o dítě

DOTAZ

Dobrý den, mohl by jste mi prosím poradit ve věci péči o dítě. Jsem vdaná v zahraničí.Dá se prosím Vás zajistit nějakou smlouvou nebo způsobem aby dítě bylo po případném rozvodu dáno automaticky do mé péče./ v ČR/ syn je českým občanem.Děkuji mnohokrát Zdenka

ODPOVĚĎ

Dobrý den

určitě to možné je. Způsobů je několik. Potřeboval bych vědět v jaké zemi žijete? A dítě tam tedy žije s Vámi? A kde se narodilo?

V případě zájmu o další informači či konkrétní právní pomoc mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

Převod nemovitosti

DOTAZ

Dobrý den.

Můj otec vlastní rodinný dum se zahradou.Vše mu pred lety daroval jeho otec.Já s manželem a moje sestra s manželem jsme si vzaly hypotéky a pristaveli jsme si ke stávájícímu rodinnému domku další dve bytové jednotky.Stavbu kolaudoval náš otec.Nová stavba ješte není zapsána na katastru.Jde nám o to, abychom já a moje sestra s manželi byly zapsáni jako majiteli nových bytu(každý toho svého) a abychom si mohli také odecítat úroky z hypotéky z daní. Poradte mi prosím jak to nejlépe a nejlevneni prevést. Dekuji Žigová

ODPOVĚĎ

Dobrý den

bude nutné buď požádat o č.p. a reálné rozdělení domu, pokud je to možné.

Pokud toto možné nebude, tak Váš otec nechá zpracovat prohlášení vlastníka o vzniku bytových jednotek v domě. Následně vzniknou v objektu byty, které můžete vlastnict, pronajímat či jednotlivě prodat.

V případě zájmu o právní pomoc mě kontaktujte na mail: profipravnik@gmail.com

Mgr. Miroslav Zeman

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU