Žaloba na vyklizení nemovitosti


|

Nejčastěji se jedná o případ, kdy se snaží vlastník budovy či pronajímatel legální cestou vystěhovat nájemníka či uživatele, který nemovitost užívá bez právního důvodu, nebo porušil povinnosti z užíváním této nemovitosti spojené.

Tato žaloba je průlomem do práva nedotknutelnosti obydlí a je legálním nástrojem pro dosažení vystěhování a vyklizení nemovitosti. Vyklizení nemovitosti bez rozhodnutí soudu přímo proti vůli uživatele může být totiž trestným činem.

Náležitosti:

- Určení žalobce a žalovaného

- Určení nemovitosti

- Doložení důkazů, prokazující neoprávněné užívání nemovitosti

- Návrh na konkrétní výrok soud

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU