Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou


|
Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Zákaz zcizení chrání banku před něchtěným převodem, včetně darování

Zákazem zcizení předmětné nemovitosti, které je navíc zaneseno do evidence katastru nemovitostí sleduje banka, které svědčí tento zákaz, aby bez jejího svolení nemohlo dojít k převodu jí zastavené nemovitosti. V životě vlastníka se však může stát mnoho věcí, které přinutí tohoto vlastníka k nutnosti nemovitost či její část darovat nějakému obdarovanému. V takovém případě lze věc velmi dobře řešit.

Takovým důvodem může být například potřeba převést část nemovitosti na manželku, která přistoupí následně k placení hypotéky, nebo převod části nemovitosti na dítě, které chce nemovitost opravit a zrekonstruovat.

Při darování nemovitosti se zákazem czizení je nutno postup konzultovat s bankou

Správným postupem v takovém případě je, kvalitní a profesionální zpracování návrhu darovací smlouvy  i návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. S těmito dokumenty se pak vlastník dostaví do banky, nebo je předem bance zašle k posouzení spolu s žádostí o umožnění převodu dle přiložené darovací smlouvy a návrhu na vklad.

Banka následně musí zákaz zcizení nemovitosti u katastru nemovitostí zrušit, aby umožnila převod zatížené nemovitosti na obdarovaného. Následně pak po převodu může být zákaz zcizení nemovitosti obnoveno. Věc je však nutno v takovém případě řešit tímto způsobem s bankou, která by jinak mohla převod zablokovat.

Samotná zástava převodu nemovitosti dle darovací smlouvy nebrání

Pokud není nemovitost zatížena zákazem zcizení, a je na ní pouze uvedeno zástavní právo banky, není pro samotný převod darováním povolení banky třeba. Katastrální úřad vlastnické právo obdarovaného zapíše bez jakéhokoliv vyjádření příslušné banky. Přesto však vřele doporučujeme informovat banku o daném převodu už z důvodu, že vlastníkovi nemovitosti, tedy dárci může vzniknout povinnost uhradit bance z důvodu porušení zástavní smlouvy nějakou smluvní pokutu.

Tohoto nebezpečí se však dárce zprostí, pokud banku informuje o záměru převodu a vyžádá si eventuelně i její souhlas či vyjádření.

V uvedeném případě nemovitosti zatížené zákazem zcizení uvedenou skutečnost zahrnujeme do textu darovací smlouvy tak, aby měla banka co nejlepší podklad pro povolení tohoto převodu a zajištění dalších potřebných úkonů. Nicméně nemůžeme souhlas banky garantovat. Je vždy na zvážení každé konkrétní banky, zda převod zatížené nemovitosti umožní či nikoliv.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU