Vypořádání majetku po rozvodu. Jak na to?


|

Do naší rozvodové poradny chodí desítky dotazů na možnosti rozdělení majetku po rozvodu. Každá situace je samozřejmě jiná, nicméně problémy, které naši čtenáři řeší jsou si velmi podobné.

 

Největším problém při rozvodu je rozdělení majetku, který je ve společném jmění manželů. Majetek, který manželé pořídili v době trvání manželství je jejich společným majetkem. Každý z manželů má na tento majetek stejná práva a stejně tak je může i užívat. Při rozvodu tak lidé často řeší, kdo, kdy a za čí peníze jaký majetek koupil. V případě společného jmění manželů, kde nejsou vztahy upraveny předmanželskou smlouvou či zúžením společného jmění manželů, je tato otázka v podstatě zbytečná.

 

Nezáleží kdo za své peníze který majetek koupil, pořád se jedná o společné jmění manželů. Je totiž přirozené, že jeden z manželů vydělává více a může toho tedy do společného jmění manželů více pořídit. Navíc už příjem nebo výplata obou manželů patří do společného jmění.

 

Do společného jmění ale nepatří majetek, který jeden z manželů získal:

 

V dědictví – pokud zdědíte například po svých rodičích dům, nepatří tento dům do společného jmění.

 

Darem – pokud přímo jednomu z manželů někdo něco daruje, opět tento dar nespadá do společného jmění a je tak ve výhradním vlastnictví manžela, který dar obdržel

 

Majetek, který manžel vlastnil ještě před svatbou – Pokud tedy jeden z manželů vlastnil před svatbou byt a jeho zařízení, pak i po svatbě zůstávají tyto věci majetkem tohoto manžela.

 

Věc, která svou povahou patří pouze jednomu z manželství – pokud manžel nosí zubní protézu je zřejmé, že tato zubní protéza patří výhradně bezzubému manželovi apod.

 

Do společného jmění nepatří jen majetek, ale i dluhy

 

Nesmíme zapomenout že do společného jmění manželů nepatří jen majetek, tedy aktiva, ale i pasiva, což jsou dluhy. I dluhy, které vznikly v době manželství patří do společného jmění manželů a v případě rozvodu je třeba je vypořádat.

 

Důležité je, zda peníze z dluhů byly použity ve prospěch rodiny tedy na pořízení věcí ve společném jmění, nebo je prostě tento manžel prohrál na bankomatech, aniž by o této půjčce druhý z manželů vůbec věděl. V případě rozvodu je důležité tuto věc prokázat a zdokumentovat.

 

Rozdělení společného jmění. Dohodou nebo soudem?

 

Rozdělení majetku ve společném jmění manželů je možné buď dohodou, což je také nevhodnější forma rozdělení. Ne vždy jsou však manželé při rozvodu nějaké dohody schopni. Potom může o rozdělení na návrh i jednoho z manželů rozhodnout soud. Soudu je však třeba veškerý majetek prokázat a případně prokázat, který majetek je ve výhradním vlastnictví kterého z manželů, stejně tak se vyřeší i dluhy.

 

Společné jmění se vypořádá i samo. 3 roky po rozvodu

 

Je také možné, že manželé společné jmění nijak řešit nebudou ani po rozvodu. I to je možné. Společné jmění manželů tedy trvá ještě tři roky po rozvodu. Po této době, pokud nedojde k jinému vypořádání, se vypořádá ze zákona. Například vlastnictví nemovitostí se ze společného jmění manželů změní na podílové spoluvlastnictví. Každý z manželů tedy bude vlastnit polovinu nemovitosti. Movité věci získá do svého výhradního vlastnictví ten z manželů, který je užívá.

 

Pokud tedy jeden z manželů zůstal v bytě, který je ve společném jmění stejně jako jeho vybavení (lednice, koberce, televize, pračka) a druhý z manželů tento byt opustil a ani po rozvodu ho celá tři léta neužíval, pak se má zato, že byt mají oba manžel v podílovém spoluvlastnictví, každý polovinu. Vlastníkem uvedeného vybavení domácnosti je ten z manželů, který v bytě zůstal a toto vybavení užíval.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s rozvodem manželství či výživným? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU