Vězni do práce, domácí vězení. Ministryně přišla s převratnými změnami


|
Vězni do práce, domácí vězení. Ministryně přišla s převratnými změnami

Ministerstvo začalo otvírat nová, často kontroverzní témata

Ministerstvo spravedlnosti začalo otvírat po nástupu ministryně nová často i kontroverzní témata. Kontroverzní témata a aktivní diskuse s veřejností nepřináší nové ministryni body u politických stran, jinak to však vnímá veřejnost. Veřejnost se tak v posledních měsících a týdnech dozvěděla o problémech v resortu spravedlnosti, jeho důležitosti a možnosti řešení problémů více než za posledních několik let.

Spravedlnost začala být konečně vidět

Ministerstvo spravedlnosti se pustilo do řešení problémů resortu tak rozhodně a aktivně, jakoby si neuvědomovalo omezený čas, který vedení ministerstva zbývá. Veřejnost navíc ocení jasné slovo, jasný a jednoznačný názor ministryně Daniely Kovářové na důležitá témata, která občany zajímají. Právě na ministerstvu spravedlnosti tak skončilo období nejasných a mlžících stanovisek typu „musíme to ještě prodiskutovat“ nebo „k problému se vyjádříme později.“

Spravedlnost byla vždy v minulosti ministerstvem, kde se mohl politik poměrně dobře schovat, nemusel se pouště do bitvy o zásadní témata a v podstatě se pracovalo na dlouhodobých koncepcích a novelizacích zákonů. Jednoznačný názor a odhodlání něco efektivně změnit jsme zaznamenávali pouze výjimečně.

Nelze si nevšimnout, že ministerstvo spravedlnosti je i v konkurenci veřejností mnohem více sledovaných ministerstev vidět.

Politika spravedlnosti spíše škodí

Ministerstvo spravedlnosti by mělo být z logiky věci apolitické. Spravedlnost nemůže sloužit žádné straně ani žádné skupině. Proto by se do budoucna měla politická reprezentace i veřejnost zamyslet, zda bez ohledu na výsledek voleb neponechat v čele resortu skutečného, nezávislého odborníka s jasnou, zřetelnou koncepcí, který by byl schopný politickým vlivům odolat. Nestabilita, časté změny ministrů, přehodnocování priorit totiž resortu spravedlnosti výrazně škodí. Poslední návrhy a postoje ministerstva spravedlnosti znamenají obrat směrem k tématům, která občany nejvíce trápí a které je zajímají.

Vězni musí pracovat. Občané už na ně nemají doplácet

Povinnost vězňů ve výkonu trestu pracovat má své racionální jádro. Vězeň, který ve výkonu trestu nepracuje je pro společnost velkou a drahou zátěží. Nejen že jako pachatel spáchal trestný čin, kterým někomu ublížil, nebo ho poškodil, ale následně se po odsouzení stává pro společnost další zátěží. Nemalé náklady představuje systém ostrahy věznice, investice, zajištění stravy, zajištění volnočasových aktivit apod. Nepracující vězeň navíc není schopen splácet své závazky, které na svobodě svou trestnou činností nebo svých chováním způsobil.

Povinnost vězňů pracovat, která dosud v našem právním řádu chyběla je tak velkým dluhem ministerstva vůči veřejnosti i poškozeným trestnou činností. Je tedy pozitivní, že ministryně vlády s velmi krátkým mandátem začala problém jako první skutečně řešit.

Domácí vězení je prospěšné pro odsouzeného i pro společnost

Ministerstvo spravedlnosti hodlá také v řádném termínu zajistit a zrealizovat projekt „domácího vězení“, který i přes své poměrně vysoké počáteční náklady přinese výrazné úspory v budoucnosti. Výkon trestu v domácím vězení je navíc pro odsouzené za málo závažné trestné činy výrazně humánějším trestem. Odsouzený totiž není násilně odříznut od svých zvyků, svých blízkých a své práce. Nepředstavuje tudíž pro společnost a občany takovou zátěž a takové náklady, jako kdyby byl nucen trest vykonat ve věznici.

Mobilní telefony ve věznicích? Zásadně ne!

Nápad, aby mohli vězni ve výkonu trestu legálně používat mobilní telefony, byl ministryní spravedlnosti rázně odmítnut. I u lehčích trestných činů totiž není vyloučeno, aby prostřednictvím mobilního telefonu odsouzený ovlivňoval svědky, spolupachatele, nebo řídil vlastní byznys, zaměřený na trestnou činnost. Po legalizaci telefonování by tak těmto negativním jevům nebylo možné nijak zabránit. V současné době se sice ve věznicích rozmáhá nelegální používání telefonů, na kterém s vězni často spolupracují i dozorci, nicméně tento negativní trend hodlá ministerstvo potlačit. Sloužit k tomu má oživení systému rušiček signálů mobilních telefonů na území věznic, ale také zpřísnění trestů pro dozorce, kteří se uvedeným způsobem proviní.

Mnoho zajímavých řešení, která ministerstvo připravilo a připravuje však komplikuje probíhající ekonomická krize a nedostatek peněz nejen v resortu spravedlnosti, ale ve všech dalších oblastech. Nicméně plány a opatření v resortu spravedlnosti mají dlouhodobou platnost a jejich zavedení a realizaci v budoucnu nic nebrání.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU