NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti


|
NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva nesmí být v rozporu s Novým občanským zákoníkem NOZ

Zákonný základ každé smlouvy je velmi důležitý, protože smlouva, a u darovací smlouvy to platí také, nesmí obsahovat to co zákon zakazuje, musí obsahovat to co občanský zákoník požaduje a může obsahovat další ustanovení, na kterých se dárce a obdarovaný dohodnou a tyto změny přitom nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nového občanského zákoníku.

Úprava darování a darování nemovitostí zvlášť je v novém občanském zákoníku velmi dobře upravena. I přesto však dělají dárce a obdarovaní při zpracování darovacích smluv svépomocí, nebo darovacích smluv vzorových stále opakované chyby.

Výčet nejrůznějších chyb darovacích smluv a návrhů na vklad už jsme si popsali v mnoha minulých článcích, proto je zde nyní už nebudeme dále zmiňovat.

Nový občanský zákoník tak upravuje darovací smlouvu a darování nemovitosti jako moderní a funkční právní institut, který do současného práva a právního řádu bezesporu patří. Jedná se navíc o institut a formu smlouvy, která je jednoznačně velmi rozšířená. Dle odhadů je počet darovacích smluv, které jsou předkládány katastrálnímu úřadu ke vkladu druhý nejvyšší, hned po kupních smlouvách.

Darovací smlouva na nemovitost nesmí mít protiplnění a musí být písemná

Darovací smlouva má navíc podle NOZ - Nového občanského zákoníku jednoznačnou a nenahraditelnou roli. Na základě darovací smlouvy jednostranně darujete obdarovanému nějakou nemovitost, aniž by za tento převod byla požadována nějaká úplata či jiná forma odměny ať už finančního či hmotného charakteru.

I přesto, že je darování vždy jednostranným převodem a přesunem hodnot, nejedená se o jednostranný právní úkon. K platnosti darovací smlouvy totiž nestačí projev vůle dárce nemovitost darovat obdarovanému, ale je zde i povinná náležitost, tedy projev obdarovaného takový dar do svého vlastnictví přijmout. Pokud takové prohlášení a podpis obdarovaného na smlouvě chybí, jedná se o zásadní vadu smlouvy, která nemůže být platná.

Ke zpracování bezchybné darovací smlouvy nestačí vzor, ale je nutná znalost Nového občanského zákoníku - NOZ

Velmi důležitou funkcí nového občanského zákoníku v oblasti úpravy darování a darovacích smluv je také fakt, že to co není upraveno v darovací smlouvě se posuzuje podle ustanovení NOZ. Jedná se přitom pouze o případy ustanovení a obsahu smlouvy, které si mohou sjednat smluvní strany, tedy dárce a obdarovaný mezi sebou. Pokud však v darovací smlouvě chybí povinná náležitost, která tam být musí, pak taková darovací smlouva nemůže být platná.

Aby tedy bylo možné sestavit kvalitní darovací smlouvu, nestačí stáhnout pouze vzor z internetu a tento doplnit, ale především prostudovat příslušné zákonné předpisy a ustanovení, která jsou o darování obsažena v novém občanském zákoníku. Poté je ještě dobré doplnit ustanovení a jejich formulaci, která vyplývají z dlouhodobé praxe s prací s katastrálními úřady a jejich pracovníky, která jsou také velmi důležitá. K těmto informacím se však dostanou pouze odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako svou práci. Proto je na zvážení dárce a obdarovaného, zda využijí profesionální služby odborníků, nebo nikoliv.

Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU