Nově je možné darování do společného jmění manželů


|
#

Darování do společného jmění manželů neumožňoval starý občanský zákoník. V případě takového darování bylo možné darovat manželům buď do podílového spoluvlastnictví, nebo přímo jednomu z nich. Do společného jmění manželů bylo možné majetek pouze zakoupit, nebo následně vnést z vlastnictví jednoho z manželů formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. Jak je tomu nyní po příjetí nového občanského zákoníku?

Články, kde jste se mohli dočíst o nemožnosti darovat manželům do společného jmění manželů, jsou staršího data a spíše popisují stav za účinnosti starého občanského zákoníku. Ano i na základě judikatury soudů z tehdejší doby a výkladu katastrálních úřadů nebylo možné darovat do spolenčného jmění manželů. Do sjm bylo možné pouze nějakou věc nebo majetek zakoupit, nebo získat jiným způsobem. Například formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. 

Nový občanský zákoník a tedy už to připouští i katastry nemovitostí umožňuje nově darovat do společného jmění manželů a již také proběhly první vklady v této věci. Skutečně tak platí, že nyní už můžete svůj byt do společného jmění manželů darovat bez jakéhokoliv problému. Darování do společného jmění manželů je tak výslovně možné. Darovací smlouvě tak bude v tomto případě znít na oba manžele a nemovitost se bude vkládat přímo do jejich společného jmění manželů. To samé musí obsahovat i návrh na vklad do katastru nemovitostí, který se bude podávat společně se smlouvou o darování nemovitosti do společného jmění manželů do katastru nemovitostí.

OBJEDNAT ZPRACOVÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY, VČETNĚ NÁVRHU NA VKLAD A NÁVODU NA VYŘÍZENÍ MŮŽETE ZA CELKOVOU CENU 2500,- KČ NA MAILU NAŠÍ INTERNETOVÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU