Nevěřte zástupcům bank. Můžete doplatit desetitisíce!


|
Nevěřte zástupcům bank. Můžete doplatit desetitisíce!

Banky nabízejí mnoho druhů úvěrů. Při výběru lidé často zkoumají jak vysoké úrokové sazby banky nabízejí. Nejčastěji se jedná o 10-18 % úrokovou sazbu ročně. Na první pohled se jedná o relativně přijatelné náklady úvěru. Uváděný úrok však často může vyskočit až na 4 násobek. Vy se tak při placení úvěru dočkáte nepříjemného šoku!

 

Úrok 18 % může být i 30 % za rok!

 

Příkladem nevýhodných a neprůhledných podmínek úvěrů jsou např. úvěry určené k pořízení automobilu. Uváděná RPSN ve výši 18 % se zdá relativně přijatelná, podmínky smlouvy tak též. Půjčena byla částka ve výši 152 000,- Kč. Splátky byly stanoveny na 3 600,- Kč měsíčně na dobu 6 let. Vše se zdá bez problémů, při dotazu na možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí se dostává odpovědi „samozřejmě, není problém“. Otázkou je, co si příslušný zástupce banky představuje pod pojmem „předčasné uhrazení úvěru bez sankcí“.

 

Při splacení zaplatíte víc než jste si půjčili!

 

Úvěr ve výši 152 000,- Kč byl placen přesně rok, tedy 12 měsíců. Následně bylo bance oznámeno předčasné splacení. Dle všech výpočtů mělo po roce placení zůstat jako jistina, nesplacený dluh 142 000,- Kč. Celková zaplacená částka byla 43 200,- Kč, z čehož úroky činily celých 33 200,- Kč! I přesto jsme byli ochotni jistinu ve výši 142 000,- Kč zaplatit.

 

Jaké však bylo naše překvapení, když banka chtěla po roce pravidelného splácení uhradit částku 167 000,- Kč! Jedná se o částku, která je o celých 25 000,- Kč vyšší, než jsme měli uhradit a dokonce o 15 000,- Kč více, než jsme si před rokem vůbec půjčili!

 

Nevěřte zástupcům bank

 

Skutečná absurdita, která je snad možná jenom u nás. Skutečné předčasné splacení úvěru bez sankcí. Je zřejmé, že příslušní pracovníci se často při lákání klientů a nabídce produktu, který jim vynese největší provizi, snaží dosahovat cíle i prostředky, na které klienti mohou v budoucnu doplatit. Může se jednat o lživou odpověď, jako v našem případě, nebo zamlčením důležité skutečnosti apod.

 

Vždy si přečtěte všeobecné obchodní podmínky

 

Celý problém spočívá v tom, že zástupce banky rozhodně neměl potřebu upozornit na existenci všeobecných obchodních podmínek daného produktu. Tyto podmínky jsou totiž aplikovatelné na všechny klienty, kteří se rozhodli daný produkt využít. Ve článcích o předčasném splacení zde tato možnost sice byla, nicméně mezi řádky je skrytá nutnost klienty spolu s předčasným splacením uhradit i tučné pokuty, které prodraží produkt (tedy úvěr) tak, že by se za normálních okolností stal nekonkurenceschopným.

 

Skryté sankce, které můžete přehlédnout

 

Klienti jsou tak tvrdě trestáni za to, že bance poctivě splácí své závazky a v době kdy se jejich finanční situace výrazně zlepší chtějí svůj závazek uhradit celý. Bohužel chyba.

 

Ve všeobecných podmínkách tak může být jako v našem případě obsažena následující formulace:

 

„..a dále Klient uhradí náklady vynaložené Věřitelem na předčasné ukončení ÚS složené z (1) administrativních nákladu, (2) z nákladu Věřitele spojených s ukončením fixace zdrojů a (3) z dosud neuhrazených nákladu, které Věřitel vynaložil na produkty třetích stran a které je Klient povinen uhradit Věřiteli v rámci ÚS.“

 

Nejdražší položku, která zvýšila celkovou částku nárokovanou bankou tak tvořil bod 3. Z dosud neuhrazených nákladů, které věřitel vynaložil na produkty třetích stran…, tato položka není nijak specifikována a lze pod ní zařadit v podstatě cokoliv. O jaké produkty třetích stran, které musíme zaplatit, se jedná,  nikdo neví. Tato položka tak slouží jako skrytá pokuta pro klienty, kteří se rozhodnou svého dluhu zbavit.

 

Pokud vezmeme v úvahu navýšení dlužné částky za pouhý jeden rok trvání závazku, pak musíme konstatovat, že úrok, spolu s pokutami se vyšplhal až na 30 %! Ze 152 000,- Kč jsme totiž jen na úrocích za první rok a pokutách zaplatili více než 50 000,- Kč. Celkový dluh se nám zvýšil ze 152 000,- Kč na 202 000,- Kč a to za pouhý jeden rok. Nejedná se o lichvu?

 

 

Všem budoucím klientům bank ale i splátkových společností důrazně doporučujeme!

-         Nestudujte pouze smlouvu kterou podepisujete

-         Ptejte se zástupce na všechny důležité informace, ale ty si okamžitě ověřte.

-         Jakmile přistihnete zástupce při lži, či nepravdivé informaci, okamžitě ukončete jednání a na zástupce si stěžujte. Banka se pak k vám bude zcela určitě chovat korektně, aby předešla zbytečným problémům

-         Nenechte si vnutit produkty, které nepotřebujete a které vám budou pouze tahat peníze z kapes

-         Okamžitě na místě chtějte přímo o zástupce vidět všeobecné obchodní podmínky banky pro daný produkt a především články vztahující se ke splácení úvěru a k předčasnému splacení úvěru

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU