Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva


|
Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

Návrh na vklad k darovací smlouvě musí být bez chyb

Podle nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů upravujících náležitosti převodních dokumentů se podává návrh na vklad na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář přitom musí být vyplněn bezchybně a musí být zcela v souladu s předkládanou darovací smlouvou a jejími ustanoveními. Chyba v návrhu na vklad totiž vede k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. Návrh na vklad je tak stejně důležitý jako darovací smlouva. Účastníci totiž musí v návrhu na vklad navrhovat vklad vlastnického práva přesně dle ustanovení darovací smlouvy. Označení nemovitostí tak v návrhu na vklad nemůže být jiné než je v darovací smlouvě, stejně tak musí být i formálně správně upraveno pro koho se vklad vlastnického práva navrhuje, případně v jaké poměru a podílu.  Chyby se často dělají i v označení bytů, kdy v návrhu na vklad nesmí chybě spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, případně podíl na společných nebytových prostorách v domě.

Návrh na vklad podepisují všichni uvedení účastníci

Návrh na vklad také musí být podepsán oběma či více účastníky darovací smlouvy, pokud jsou v návrhu zmiňováni jako navrhovatelé. Podpisy na návrzích však nemusí být úředně ověřeny, stačí podpis obyčejný.

Návrh na vklad slouží kromě výše uvedeného také jako doklad o tom, že dárce nebo obdarovaný návrh na vklad na podatelnu katastrálního úřadu skutečně podali. Návrh na vklad má znaky potvrzení pouze v případě, že obsahuje razítko příslušného katastrálního úřadu.

Návrhu na vklad k darovací smlouvě by měli dárce a obdarovaný stejně velkou pozornost jako samotné darovací smlouvě. Pokud si účastníci darovací smlouvy nechají zpracovat převodní dokumenty k darování na klíč, nebo kompletně, je zpracování návrhu na vklad součástí komplexní právní služby, včetně zpracování darovací smlouvy a návodu na vyřízení.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU