Kupní smlouva na dům, pozor na rizika!


|

Před podpisem kupní smlouvy prověřte právní vady nemovitosti

Nemovitost totiž nemusí být tak krásná, jak se na první pohled jeví. Její stav je sice pro kupce důležitým vodítkem, nicméně o úspěšnosti převodu a jeho rizikovosti rozhoduje ještě mnohem více stav nemovitosti právní. Právní vady také bývají často nejčastější příčinou krachu celého převodu a vzniku velkých ztrát.

 Co si zjistit před podpisem kupní smlouvy?

 Než vůbec začnete o pořízení nemovitosti jednat, sežeňte si třeba i nezávazně informace, které se k této nemovitosti vztahují. Jedná se zejména o:

1)      Číslo popisné této nemovitosti

2)      Číslo parcely (pozemku) na které nemovitost stojí, nebo která je předmětem převodu

3)      Katastrální území a obec kde se nemovitost nachází

4)      Číslo listu vlastnictví nemovitosti

5)      Co by mělo být předmětem převodu společně s nemovitostí – například v katastru nezapsané budovy, kůlny, skládky, potrubí, vedení sítí apod.

 

Katastr nemovitostí vám pomůže

Po zjištění těchto informací si najděte zmíněnou nemovitost v katastru nemovitostí a zkontrolujte všechny poskytnuté údaje. Rozhodně vše neposuzujte na základě výpisu, který vám prodávající či realitní kancelář poskytne při jednání o koupi. Může se totiž jednat o starý výpis, kde se mnoho důležitý a aktuálních údajů nemusí vůbec objevit.

Zajistěte si aktuální výpis z katastru nemovitostí

Vyžadujte tedy, nebo si přímo sami zajistěte aktuální a čerství výpis z katastru nemovitostí. Z výpisu v katastru nemovitostí mimo výše uvedených informací také zjistíte, zda je nemovitost zatížena nějakým věcným břemenem a jakým.

Uzavíráte kupní smlouvu? Pozor na věcná břemena

Věcné břemeno totiž může nemovitost výrazně znehodnotit. Záleží však, o jaký druh věcného břemen se jedná. Věcné břemeno totiž může být pro nemovitost značně zatěžující a často vám také může úplně znemožnit nemovitost užívat či spravovat. Velmi zatěžujícími věcnými břemeny jsou například věcné břemeno ve prospěch konkrétní osoby, která může nemovitost užívat až do své smrti. V takovém případě je často vyloučeno, aby mohl nemovitost užívat také někdo jiný a pokud takové osobě nevyplatíte dostatečně vysoké odstupné, tak se výmazu věcného břemene ani nedočkáte.

Lehčími věcnými břemeny jsou pak například věcné břemeno vstupu na pozemek za účelem opravy sítí (telefonických, elektrických, plynových apod.), nebo věcné břemeno vstupu za účelem údržby plotu, či sběr ovoce ze sousedního pozemku apod.

Při uzavírání kupní smlouvy si dejte pozor na zástavní práva

 Stejně tak zjistí z výpisu z katastru nemovitostí, zda není nemovitosti zatížena zástavním právem, což je velmi problematická právní vada. Je pravda, že v současné době je velké množství nemovitostí zatíženo zástavním právem, což není přímo překážka jejich převodu. V takovém případě je však nutné být velmi ostražitý a klást na kupní smlouvu mnohem vyšší nároky tak, aby bylo vše kvalitně ošetřeno. V případě, že celý proces podceníte, může se vám stát, že uhradíte plnou kupní cenu a získáte nemovitost se zástavním právem, kdy vám nezbude nic jiného než úvěr, který je zástavním právem zajištěn, vyplatíte v plné výši. Tím vám samozřejmě vzniknou výrazné škody, které jsou úplně zbytečné a nemusely zde být, kdyby smlouvu zpracovával kvalifikovaný a kvalitní advokát.

Kupujete nemovitost? Pozor na podvod

Dalším problémem, který může vzniknout a který laik často ani nepozná, jsou tzv. Véčka, tedy plomby na nemovitosti, které značí probíhající řízení vztahující se k této nemovitosti. V praxi to znamená skutečnost, že ještě než jste stihli dát kupní smlouvu na podatelnu katastr, vložil někdo jiný (a nemusí se jednat jen o původního vlastníka nemovitosti) na katastr úplně jiný návrh, který může změnit státu či vlastnictví nemovitosti.

Nezřídka se stává, že je nemovitost podvodníkem prodána dvakrát a ještě než stačíte podat na katastr svou kupní smlouvu, vložil tam mezi tím jiný vlastník smlouvu svojí. V tomto případě záleží pouze na tom, kdo z vás byl první. Faktem je, že při takové transakci téměř stoprocentně o své peníze přijdete, protože se nemáte možnost jakýmkoliv účinným způsobem domoci vrácení svých peněz. Nezbude vám tedy nic jiného, než standardně podat návrh žaloby k soudu, čekat mnoho měsíců než soud o věci rozhodne, následně podat návrh na exekuci, kdy ale máte jen malou šanci, že z podvodníka, který se na celou situaci dobře připravil, něco dostanete.

Kupujete nemovitost? Pozor na exekuci

Další možností vzniku plomby může být vložení příkazu k prodeji nemovitosti v exekučním řízení exekutorem, který zjistí, že by mohlo být s nemovitostí manipulováno a tak shodou okolností ve stejnou dobu, kdy má dojít k převodu nemovitosti, tomuto převodu zabrání. Exekutora samozřejmě ani v nejmenším nezajímá, že jste nemovitost již zaplatili. Jeho pouze zajímají peníze pro věřitele, které zastupuje a tedy úhrada dluhu.

Prakticky se vám tak může celá transakce prodražit o výrazně vyšší sumu, než jste za nemovitosti zaplatili.

Na nemovitosti samozřejmě mohou váznout další závazky a zatížení, které běžný laik nerozpozná. Velmi často v tomto chybují i realitní kanceláře, v jejichž zájmu je především rychle prodat a tak jsou vady nemovitostí často přehlédnuty.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU