Jak vypočítat výživné?


|

Výživné se skutečně vypočítat nedá. Pro určený výživného nenexistuje žádná tabulka ani způsob výpočtu. Určení výše výživného je jen a pouze na konkrétním soudci, který o výživném rozhoduje, nebo na dohodě rodičů.

Přesto existují okolnosti, které mají na výši výživného obecně platný vliv.

Pro určení výživného je důležitý příjem rodiče

První věcí, který z velké části ovlivňuje výši výživného je velikost příjmu rodiče, který má výživné hradit. Spolu s příjmem rodiče jsou důležité i majetkové poměry rodiče. Pokud je rodič podnikatel, který vykazuje ztrátu, ale jede přitom dvakrát v roce na dovolenou, vlastní nemovitosti v milionových hodnotách, pak je tu předpoklad, že může svému dítěti přeci jen nějakou významnější částkou přispět.

Pro určení výživného je důležitý věk dítěte

Druhou věcí je věk a oprávněné potřeby dítěte. Platí, že čím starší dítě, tím jsou jeho potřeby větší. Dítě, které chodí do školy, navštěvuje kroužky, začíná se pripravovat na budoucí povolání apod. má větší potřeby než dítě ve školce. Ve skutečnosti tomu sice tak být nemusí, ale tento předpoklad se velmi často uplatňuje.

Soud tedy bere v úvahu tyto nejzákladnější věci. V průběhu řízení pak samozřejmě mohou výši výživného ovlivnit další okolnosti, jako je životní úroveň rodiče, který o dítě pečuje, případná dlouhodobá nemoc dítěte a s tím související vyšší výdaje na léčbu apod.

Určení výživného soudem? Nikdy nemáte jistotu

Protože je určení výše výživného plně na rozhodnutí konkrétního soudce, můžete v jednom okrese dojít u srovnatelných případů k úplně jiné výši výživného. To co jeden soudce může považovat za důležité, jiný soudce považovat za důležité nemusí a naopak.

Tato praxe pak často vyvolává velkou nejistotu v oblasti určování výše výživného. Rodič tak dopředu neví s jakou zatěží může pro příštích mnoho let počítat a podle toho stanovit výši splátek úvěrů a dalšího zatížení svého rozpočtu. Často má také povinný k placení výživného už jinou rodinu, kterou platby výživného mohou nečekaně zatížit apod.

Změna praxe určování výživného se ani do budoucna neplánuje. Stále tak bude mezi rodiči panovat velká nejistota a často i nelítostné spory ohledně výše výživného na děti.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s rozvodem manželství či výživným? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU