Jak to vypadá u soudu při rozvodu manželství? Připravte se


|

Základní informace o soudním řízení

Kdo už byl někdy u soudu tak ví, že pokud vystupujete v našem případě jako žalobce, tedy ten kdo podal návrh na rozvod, sedíte v lavici po pravé ruce soudce, pokud jste stranou žalovanou, sedíte po soudcově levici.

Při každém vyjádření k soudu by jste měli vstát a mluvit ve stoje. To neplatí, pokud soudce zvolí formu méně formální, kdy o věci se soudcem diskutujete a jednáte například o dosažení smíru.

U soudu si neberete slovo kdy se vám zachce, ale měli by jste vždy počkat na výzvu soudce, kdy vám slovo udělí.

Průběh rozvodového řízení

V případě rozvodového řízení soudce nejdříve přečte či shrne obsah návrhu na rozvod a zopakuje podstatné skutečnosti. Následně vyzve žalobce, tedy toho kdo návrh na rozvod podal, zda chce k návrhu něco doplnit či se k němu ještě vyjádřit. Stejně tak vyzve k vyjádření soud žalovaného jako druhou stranu.

Po té přistoupí k výslechu účastníků. Nejprve vyslechne žalobce, kde si ověří údaje a tvrzení uvedená v návrhu na rozvod. Po té soud vyslechne žalovaného. Od žalovaného soud zjistí, zda nemá zájem se k návrhu na rozvod připojit, či se s žalobcem na rozvodu dohodnout.

Dále vyzve soud strany zda chtějí navrhnout nějaké další důkazy, případně navrhují vyslechnout svědky apod.

Pokud žádné návrhy na doplnění důkazů již nejsou. Může soud přistoupit k samotnému rozhodnutí.

Po krátké přestávce zpravidla soud vynese rozsudek a stručné odůvodnění. V drtivé většině případ je verdiktem soudu - manželství se rozvádí.

Vynesením rozsudku vše nekončí

Vynesení rozsudku, kdy soud konstatuje, že se manželství rozvádí je zatím jen částečným "úspěchem" ve věci. Rozhodně se nemusí jednat o rozhodnutí definitivní. Předně soud rozsudek pouze vyhlásí. Nicméně obě strany musí čekat na doručení tohoto rozsudku. Teprve doručením začínají běžet lhůty pro možné odvolání.

Doručený rozsudek o rozvodu tak v podstatě nelze ještě vůbec používat. Žádný úřad totiž rozsudek bez doložky nabytí právní moci nepřijme. V průběhu lhůty se totiž může stále druhá strana odvolat a rozvod tak není pravomocně realizován.

Pokud uběhne lhůta bez odvolání účastníků, je nutné soud požádat o vyznačení doložky nabytí právní moci přímo na vyhotovení rozsudku. Teprve pak je toto rozhodnutí zavazující a působí příslušné právní následky.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU