Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení


|
Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Katastrální úřady vyžadují ve smlouvách zvláštní prohlášení

I katastrální úřady přitvrzují ve své snaze o zajištění správnosti a bezvadnosti darovacích a kupních smluv. To se projevuje tím, že právní katastrálního úřadu stále častěji přerušuje řízení, nebo dokonce zamítá návrh na vklad z důvodu chybějících ustanovení ve smlouvě, která považuje za nutné a zákonem vyžadované. Samozřejmě i pohled právníků katastrálních úřadů se může lišit a také se často liší. Názor právníka katastrálního úřadu tak v zájmu zajištění rychlosti řízení musíme respektovat. Pokud bychom ho nerespektovali, můžeme se sice odvolávat a soudit, ale tím dosáhneme pouze neadekvátního protažení celého řízení, což je pro dárce i obdarovaného většinou nepřijatelné.

Vyžadovaná prohlášení v darovací smlouvě uvádějte hned při zpracování

V naší praxi se nám tak velmi často a tedy častěji než dříve stává, že katastrální úřady vyžadují doplnění ustanovení, která dříve v darovacích smlouvách být nemusel a nikdo to ani nevyžadoval. Proto je vhodné se na takové výhrady připravit a požadovaná ustanovení či prohlášení do darovacích smluv zahrnovat automaticky a to v každé nové smlouvě. Laik samozřejmě neví a nemůže ani tušit co konkrétně katastrální úřady a jejich právníci v běžné praxi požadují a jaké mají nároky na darovací smlouvy. I to je také jedna z výhod využití služeb odborníků, tedy ideálně advokátní kanceláře, která se touto problematikou zabývá a je tak schopná přizpůsobit obsah a formu darovací smlouvy i návrhu na vklad požadavkům katastrálního úřadu.

Jedním z příkladů prohlášení vyžadovaného katastrálním úřadem je, že bytová jednotka, která je darována a je tedy předmětem převodu podle darovací smlouvy, není převáděna do vlastnictví poprvé, tedy nejedná se o první převod jednotky do vlastnictví, kdy jsou na převodní dokumenty kladeny jiné podmínky a povinnosti a že na bytové jednotce nebyly provedeny stavební a jiné úpravy, které by měnili dispozici bytu v rozporu s prohlášením vlastníka, tedy v rozporu s tím jak byt vypadal v době kdy se v domě vymezovaly bytové a nebytové jednotky.

Chyba v darovací smlouvě, nebo neuvedení požadovaného vede k zamítnutí návrhu

Zdá se to jako poměrně nevýznamné a zbytečné ustanovení, nicméně už jsme byli svědky toho, že katastrální úřad si vyžádal doplnění tohoto ustanovení do smlouvy a dodatečně se tak toto muselo zajišťovat, protože v opačném případě by došlo k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dalším prohlášením, které můžeme dárci a obdarovanému v darovací smlouvě doporučit, je prohlášení obdarovaného o tom, že přistupuje ke všem povinnostem spojeným s vlastnictvím bytové jednotky a že se zavazuje řádně a plně hradit veškerá plnění související s provozem, údržbou a opravami bytové jednotky a zejména společných částí domu.

Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

 

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU