Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby


|
Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

arovací smlouva, návrh na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci vás vyjde u naší kanceláře na webu www.ProfiPravnik.cz, nebo www.DarovaciSmlouvy.cz na 2 900 korun. Tato cena je konečná a garantovaná. Za tuto cenu pořídíte profesionální darovací smlouvu, návrh na vlad a návod, který vás celým procesem darování nemovitosti snadno provede a pomůže vám. K tomu všemu nezbytný právní servis a poradenství k procesu darování nemovitosti. 

Nyní už nemusíte riskovat s pomocí nejrůznějších spekulativních vzorů na internetu. Bezpečí, komfort a minimální riziko je s námi velmi levné. Cena za zpracování všech převodních dokumentů, tedy PROFI darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci činí  2 900,- Kč.

Stačí nám na mail odeslat objednávku, která bude obsahovat:

1) celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce(ů) a obdarovaného nebo obdarovaných,

2) číslo bytu (v případě převodu bytové jednotky), číslo popisné domu, číslo pozemku, obec a katastrální území kde se nemovitost nachází, nebo její přesnou adresu,

3) zda si přejete zřídit služebnost doživotního užívání pro dárce nebo výměnek či nikoliv

4) popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným - z důvodu osvobození od daně z příjmu

Pro objednání darovací smlouvy či položení k dotazu k produktu PROFI Darovací smlouva 2020 nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Darovací smlouva na nemovitost je nejlevnější a nejbezpečnější formou převodu nemovitosti. Smlouva zajišťující darování nemovitosti obdarovanému vyjde levně, nejsou s ní spojeny žádné daně, pokud darujete svému příbuznému a vše lze vyřídit rychle.

Tyto chyby bývají různé. Uvedeme si v následujícím textu ty nejčastější, se kterými se setkáváme u našich klientů velmi často. I drobná či minimální nebo nepodstatná chyba může vést k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Typickou chybou v darovací smlouvě je špatné uvedení čísla pozemku

Typickým příkladem velmi často páchané chyby v darovací smlouvě k pozemku je nerozlišování, zda se jedná o pozemek stavební, nebo standardní pozemkovou parcelu. Tyto pozemky mají dvě řady, které je nutno odlišit. Platí přitom, že stavebním pozemkem nemusí být nutně pozemek na němž stojí nějaká budova. Naopak je spousta stavebních pozemků, kde vůbec nic nestojí. Dárci a obdarovaní tak zapomínají uvést u stavebních pozemků označení před číslicí st., nebo přímo textově popsat, že jde o stavební pozemek. Pokud takovouto zdánlivě malichernou náležitost dárci a obdarovaní zapomenou do darovací smlouvy uvést, je to důvodem k zamítnutí návrhu na vklad. Pozemek je tak totiž označen chybně a katastrální úřad nemůže sám takovouto chybu napravovat.

Označení st. je přitom snadno přehlédnout, tím spíše, kdy dárce a obdarovaní ví, že na takovém pozemku třeba ani nic nestojí a tak nepovažují za stavební pozemek.

Hodně se v darovacích smlouvách chybuje i v označení katastru a obcí

Další chybou, která se velmi často objevuje je neuvedení přesného označení katastrálního území, kde se pozemek nachází, nebo jeho neuvedení vůbec. Dárci a obdarovaní tak do darovacích smluv uvádějí pouze obec, kde se pozemek nachází, ale opomínají, že obec se může členit na další katastrální území, která mají svůj název a své číslo. Pokud toto není uvedeno, je pak pozemek v podstatě nedohledatelný, není správně označen a to opět vede k nemilosrdnému zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU