Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu


|
Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darovací smlouva není formalitou

Darovací smlouva, kterou převádí dárce na obdarovaného nemovitost v hodnotě statisíců korun není formalitou. Nejde jen o to mít ve smlouvě potřebná ustanovení. Důležitá je také forma a přehlednost smlouvy. I obdarovaný si musí uvědomit, že darovací smlouva a související dokumenty jsou listinami, které budou prokazovat vlastnictví obdarovaného k darovaným nemovitostem na celá léta či desetiletí dopředu. Proto je vhodné mít tyto listiny zpracovány v kvalitní a profesionální formě. Díky kvalitnímu zpracování darovací smlouvy by jste měli mít jistotu, že i po změně zákonů a podmínek v dlouhodobé budoucnosti, bude darovací smlouva stále platná a funkční.

Ušetřených několik tisíc korun za darovací smlouvu se neplácí

Je tedy už na obdarovaném či dárci, zda se budou prokazovat v souvislosti s vlastnictvím darované nemovitosti vyplněným vzorem, který se tváří jako darovací smlouva s desítkami zbytečných bodů, ale chybějícími podstatnými ustanoveními, nebo se bude prokazovat obsahově i formálně a graficky kvalitní darovací smlouvou. O rizicích nekvalitních a vadných smluv už jsme mluvili v jiném článku, z nějž bylo jasné, že riskovat s vidinou ušetřených několika tisíc korun, při zpracování darovací smlouvy k nemovitosti se často nevyplácí.

I když zvládne dárce či obdarovaný nějakým způsobem správně vyplnit formulář darovcí smlouvy, nebo si ji sami sepsat a bude povolen vklad do katastru nemovitostí, nemusí být výsledek žádoudí a precizní. Je to stejné jako když si sami ušijete kalhoty, akčoliv jste to nikdy předtím nedělali. Ano, ušijete si kalhoty jehou a nití, budou se dát možná i nosit, ale do práce, nebo do společnosti si je nevezmete, protože by jste byli k smíchu, nebo by jste se stali středem pomluv.

Převod nemovitosti darováním má následující výhody a přednosti:

1) převod nemovitosti darovací smlouvou  a darováním mezi příbuznými osobami je osvobozen od daně z příjmů i jakékoliv jiné daně,

2) u darování nemovitosti nemusíte nechávat z výše uvedeného důvodu zpracovávat znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti,

3) převod nemovitosti darováním je výrazně levnější způsob převodu, než budoucí dědické řízení, což platí zejména mezi rodiči a dětmi, nebo prarodiči a vnuky a vnučkami,

4) dárce si na základě vlastního uvážení rozdělí majetek před svou smrtí, aniž by o tom musel rozhodovat nějaký úředník, nebo byla tato rozhodnutí dárce v budoucnu zpochybňována,

5) dárce  může i po darování tuto nemovitost i nadále užívat díky zřízení výměnku. Pro dárce se tak darováním nic nemění a i po darování může užívat nemovitost jako svou vlastní,

Předpokladem využití všech jmenovaných výhod je kvalitní právní ošetření celé věci a celého převodu darováním. Pokud totiž ve smlouvě či souvisejících dokumentů cokoliv opomenete, nebo zapomenete, nelze to už v budoucnu napravit. Je tedy dobře, nepřistupovat k dorování bytu nebo domu často ve statisícových či milionových hodnotách jako k nějaké formalitě, ale k jako závažnému životnímu úkonu a rozhodnutí, které se už třeba nikdy nebude opakovat. V této souvislosti je vynaložení celkových nákladů ve výši 3 500 korun zcela minimální zátěží. Z této částky přitom činí 1 000 korun jako poplatek na katastru nemovitostí a 2 500 korun cena za zpracování všech potřebných dokumentů nutných k převodu nemovitostí, pokud k tomu využijete naší advokátní kancelář.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU