Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem


|
Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Aby však mohla darovací smlouva působit jako kvalitní vlastnický nebo nabývací titul, tedy potvrzení o vlastnictví a nabytí nemovitosti, musí být zpracována kvalitně a bezchybně. Musí také obsahovat všechny potřebné a nutné náležitosti, které dále musí být velmi dobře formulovány, v souladu se zavedenou, dlouhodobou a obecně přijímanou praxí.

Vlastnické právo nabyté na základě darovací smlouvy je silné

Vlastnické právo, které obdarovaný nabude na základě darovací smlouvy má stejnou sílu, význam i ochranu, jako vlastnické právo nabyté například kupní smlouvou či dědictvím. Vlastnické právo získané darováním tak požívá zákonnou ochranu a nelze ho zrušit či úspěšně napadnout, pokud celý proces darování proběhl řádně a bezchybně. Důležité tak je, aby darovací smlouva obsahovala vše potřebné, stejně jako návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Teoretická možnost vrácení daru, která se velmi často zmiňuje je pouze teoretickou možností, která ale v zásadě vůbec nikdy nemusí pro obdarovaného nastat. Vše však záleží pouze a jenom na obdarovaném a jeho chování. O tom, zda bude moci dárce darování nárokovat zpět, rozhoduje zase pouze obdarovaný.

Vrácení daru je vyjímečným institutem

Je nepravdivým mýtem, že vrácení daru pro nouzi dárce, je možné kdykoliv využít v případě, kdy je životní úroveň dárce po realizaci daru špatná. Takto to samozřejmě není. Dárce má nárok pouze na podporu od obdarovaného v případě finanční či sociální tísně, do které se mimo jiné dostal také realizací daru. Toto právo je tak právem morálním. Povinnost potomka či obdarovaného postarat se o svého rodiče, prarodiče, tedy dárce vyplývá i z jiných právních předpisů. Je přitom v pořádku, že obdarovaný, který získá mnohasettisícový majetek od dárce, také dárce nenechá zemřít někde na ulici, ale dokáže se o něj postarat. Teprve poté, kdyby obdarovaný odmítl poskytnou dárci podporu je na místě požadovat vrácení daru po obdarovaném.

Je tedy třeba i u darovací smlouvy rozlišit morální odpovědnost postarat se o dárce, kterým je nejčastěji rodič či prarodič obdarovaného a poskytnout jim v případě jejich nouze nějakou nezbytnou podporu a sílu a platnost nabytí vlastnického práva na základě darovací smlouvy.

Pokud se obdarovaný chová k dárci v souladu s dobrými mravy, nemůže o dar přijít

Pokud tedy plní obdarovaný své morální povinnost poskytnout dárci nezbytnou pomoc a podporu, dárce neuráží a nepoškozuje, a projevuje o něj přiměřený  zájem, tak se nikdy nemusí obávat zpochybnění svého vlastnického práva nabytého darováním na základě řádné a bezchybné darovací smlouvy, kterou s dárcem uzavřel.

Kromě výše uvedené garance vlastnického práva získaného darem, platí i další výhody darování darovací smlouvou, tedy zejména rychlost, nízká cena a osvobození od daně z příjmu či jiných možných daní.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU