Darovací smlouva na nemovitost v roce 2019


|
#

Profi Darovací smlouva přímo od advokátní kanceláře v profesionální kvalitě, včetně návrhu na vklad a návodu na vyřízení. Vše včetně poradentví.

#

Darovací smlouva, návrh na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci vás vyjde u naší kanceláře na webu www.ProfiPravnik.cz, nebo www.DarovaciSmlouvy.cz na 2 900 korun. Tato cena je konečná a garantovaná. Za tuto cenu pořídíte profesionální darovací smlouvu, návrh na vlad a návod, který vás celým procesem darování nemovitosti snadno provede a pomůže vám. K tomu všemu nezbytný právní servis a poradenství k procesu darování nemovitosti. 

Nyní už nemusíte riskovat s pomocí nejrůznějších spekulativních vzorů na internetu. Bezpečí, komfort a minimální riziko je s námi velmi levné. Cena za zpracování všech převodních dokumentů, tedy PROFI darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci činí  2 900,- Kč.

Stačí nám na mail odeslat objednávku, která bude obsahovat:

1) celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce(ů) a obdarovaného nebo obdarovaných,

2) číslo bytu (v případě převodu bytové jednotky), číslo popisné domu, číslo pozemku, obec a katastrální území kde se nemovitost nachází, nebo její přesnou adresu,

3) zda si přejete zřídit služebnost doživotního užívání pro dárce nebo výměnek či nikoliv

4) popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným - z důvodu osvobození od daně z příjmu

Pro objednání darovací smlouvy či položení k dotazu k produktu PROFI Darovací smlouva 2020 nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Darovací smlouva na nemovitost je nejlevnější a nejbezpečnější formou převodu nemovitosti. Smlouva zajišťující darování nemovitosti obdarovanému vyjde levně, nejsou s ní spojeny žádné daně, pokud darujete svému příbuznému a vše lze vyřídit rychle.


 

PROFI darovací smlouva. Kolik v roce 2020 stojí?

PROFI darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení stojí 2900 korun. Tato cena je konečná. Lidé se tak nemusí obávat, že za zpracování profesionální darovací smlouvy ze strany advokáta zaplatí třeba i deset tisíc korun. Právě například při využití internetových právních služeb je cena výrazně nižší a kvalita srovnatelná nebo dokonce i vyšší.

Cena za jistotu není vysoká

Využitím internetových advokátních služeb při zpracování darovací smlouvy se nemusí lidé obávat desetitisícových nákladů, jako v případě klasických právních služeb s využitím osobních konzultací, porad apod. Cenu tak můžeme garantovat na částce 2900 korun. Zpracování dokumentů je navíc rychlé, kvalitní a advokát může díky okamžitému kontaktu s klientem prostřednictvím mailu a internetu okamžitě reagovat a dokumenty upravit dle jeho potřeb.

Využitím služeb advokátní kanceláře při zpracování darovací smlouvy získáte jistotu

Využití služeb advokátní kanceláře a služby PROFI darovací smlouvy získá klient jistotu, že o darovanou nemovitost nepřijde, nebo že nebude muset znovu hradit poplatek na katastru nemovitostí 2000 korun v případě zamítnutí návrhu na vklad.

Přidanou hodnotu služby přestavuje i právní poradenství spojené s darováním nemovitosti a jejími aspekty, a také záruka za takovou smlouvu.

Cena za darovací smlouvu odpovídá 0,29 procenta hodnoty nemovitosti

Pro představu činí podíl ceny za zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení věci jen neznatelný zlomek hodnoty darované nemovitosti. Jen v případě velmi levné nemovitosti v hodnotě 1 milion korun činí podíl ceny za zpracování 0,29 procenta. Pokud by se jednalo o darování bytu v Praze v hodnotě 4 miliony korun, činí podíl nákladů na zpracování darovací smlouvy jen neznatelných 0,07 procenta hodnoty nemovitosti.

Náklady na zpracování darovací smlouvy advokátem a jistota, kterou klient využitím této služby získá, jsou zcela neúměrné rizikům, které by klient podstoupil využitím vzoru darovací smlouvy staženým z internetu nebo zkopírováním staré darovací smlouvy.

Využití advokátní služby u darovací smlouvy je zcela bez rizika

Využitím internetové advokátní služby on-line při zpracování darovací smlouvy je pro klienta zcela bez rizika. Jakékoliv riziko pro klienty či míru obav jsme zcela odstranili tím, že se cena za zpracování hradí až po zpracování převodních dokumentů a jejich převzetí a kontrole ze strany klienta. Klient tak ví, za co platí a co přesně za danou cenu získal.

____________________________________________________________________________________

Darovací smlouva. Jak bezpečně postupovat při darování nemovitosti

Darování nemovitosti se mezi lidmi obecně velmi podceňuje. Stačí si prý opsat starou smlouvu, nebo si na internetu vyhledat nejhezčí vzor a pak to podat na katastr. Darování je přitom velmi důležitým úkonem a chyby v darování se nevyplácejí.

Jakékoliv darování bychom si měli předně velmi pečlivě zvážit a promyslet. Pokud darujeme svou nemovitost obdarovanému, ztratíme tak v podstatě navždy kontrolu nad touto hodnotnou věcí. Musíme tedy velmi pečlivě zvažovat, zda nás darování v budoucnu nemůže poškodit. Pokud máme již takovéto úvahy za sebou jsme pevně rozmyšleni darování realizovat, udělejme to kvalitně a bezchybně.

První mýtus o darování padá – vzory jsou obrovským rizikem

Mýtus o tom, že vzory stažené z internetu jsou bezpečné a s jejich pomocí můžeme velmi snadno darování uskutečnit a k tomu navíc ušetřit tisíce korun za advokáta je zcela mylný. Ano na internetu koluje mnoho vzorů, které na první pohled vypadají velmi dobře. Ale jejich služba je službou medvědí. Každý měsíc se na nás obrací desítky klientů s tím, že využili vzor nabízený na internetu k vyplnění darovací smlouvy a katastrální úřad návrh na vklad vlastnictví zamítl. Bohužel v takovém případě ztrácí klienti uhrazený poplatek tisíc korun, i poplatky za ověření podpisů na vadných smlouvách.

V tomto pohledu ještě mohou hovořit klienti o štěstí. Pokud by katastr návrh na vklad nezamítl a vložil vklad podle chybné a vadné smlouvy, mohlo by v budoucnu dojít i ke zpochybnění vlastnického práva.

Druhý mýtus o úspoře tisíců korun za zpracování darovací smlouvy padá

Druhý mýtu o tom, že použitím vzoru darovací smlouvy, nebo přepsáním staré smlouvy ušetříme tisíce korun za právníka, který by darovací smlouvu zpracovával je nesmysl. Mnohdy se doslýcháme i názory, že zpracování převodních dokumentů k darování nemovitosti stojí i více než deset tisíc korun. Proto jdou lidé do rizika a použijí pro převod pochybné vzory. Neříkáme, že tomu tak není nikdy, ale standardně stojí zpracování darovací smlouvy na nemovitost 2500 korun. Tato částka je částkou konečnou a nic dalšího už se neplatí. V ceně je navíc nejen zpracování samotné darovací smlouvy, ale také návrhu na vklad, návodu na vyřízení a související poradenství, kde se může zájemce či klient na cokoliv zeptat. Jít do rizika vyplňování vzoru darovací smlouvy kvůli úspoře 2500 korun za zpracování bezchybné a profesionální darovací smlouvy už se velké části lidí nevyplatí. Proto zapomeňte na mýty o deseti tisícových nákladech za zpracování darovací smlouvy. Nic takového neplatí.

V případě pomoci advokáta je postup jednoduchý

I díky pomoci právníka nebo advokáta se nemusíte o žádný postup v podstatě starat. Vše je jasně řečeno, resp. napsáno v návodu na vyřízení věci a navíc už mají klienti díky službě všechny potřebné dokumenty předem připraveny.

V zásadě stačí po zpracování vše v jednom dni odnést na pobočku České pošty k ověření podpisů dárce a obdarovaného a pak už jen zpracované dokumenty k darování odnést na podatelnu katastrálního úřadu. Pak už se jen čeká přibližně měsíc, než dojde ke vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Výhody využití služby právníka při zpracování darovací smlouvy:

 • Jistota, že máte dokumenty bezvadně a kvalitně zpracovány
 • Můžete se zeptat na cokoliv co s darováním souvisí
 • Velmi přijatelná cena za poskytnutí služeb spojených s darováním nemovitostí – 2900 korun
 • Nemusíte studovat postupy a na nic nezapomenete
 • Nehrozí vám budoucí zpochybnění převodu a tedy i vašeho vlastnického práva k darovaným nemovitostem
 • Vše vyřídíte rychle a snadno on-line bez nutnost návštěvy advokátní kanceláře
 • Zpracování do dvou pracovních dnů od zaslání potřebných informací

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2500,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com  

__________________________________________________________________________________

Darujeme nemovitost darovací smlouvou. Jak postupovat?

Při darování nemovitosti bez ohledu na to, zda se jedná o darování bytu, darování domu, nebo darování pozemku, musíme postupovat přesně podle určených pravidel. V opačném případě totiž riskujeme zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem.

Základem každého darování nemovitosti je kvalitní darovací smlouva

Darovací smlouva je skutečným základem a vizitkou celého procesu darování nemovitosti. Pokud chcete mít jako obdarovaní jistotu skutečného, pevného a nezpochybnitelného vlastnictví darované nemovitosti, musí být toto vlastnictví podepřeno a potvrzeno kvalitní a bezchybnou darovací smlouvou, která je zcela v souladu s příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku.

Není nic horší než být vlastníkem nemovitosti, kterou jste nabyli na základě jednostránkové, primitivní darovací smlouvy, kde velká část důležitých věcí a ustanovení chybí, nebo jsou uvedena zcela nepřesně.

Darovací smlouva by měla v první řadě obsahovat precizní určení a popis darovaných nemovitostí. Tedy popis nemovitostí by měl být přesně takový, jak zákon požaduje. V darovací smlouvě se zejména musí objevit potřebné nutné informace o nemovitosti. Jakákoliv nepřesnost, či chyba v této nejdůležitější části darovací smlouvy znamená prakticky jisté zamítnutí návrhu na vklad dle chybné darovací smlouvy na katastru nemovitostí a nutnost smlouvy upravovat, či nově zpracovat, ověřit podpisy účastníků a nově podat na podatelnu katastrálního úřadu, včetně povinnosti úhrady nového poplatku 1000 korun za tento nový návrh na vklad.

Návrh na vklad je průvodcem vkladu darovací smlouvy a vlastnického práva do katastru

Návrh na vklad je formulářovým dokumentem, který tvoří takového průvodce při vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí dle příslušné darovací smlouvy. Právě podle návrhu na vklad se katastrální úřad orientuje a zahajuje řízení o vkladu vlastnického práva. V návrhu na vklad tak popisujeme co chceme darovat, jakým způsobem, kdo je dárce a kdo je obdarovaný. Platí, že návrh na vklad nemusí obsahovat ověřené podpisy dárce a obdarovaného, protože ověřené podpisy už se nachází na příslušné darovací smlouvě. Návrh na vklad však musí být vyplněn pečlivě a bez chyb, aby katastr věděl co se navrhuje. Proti období před rokem 2012 také platí povinnost podat návrh na vklad na oficiálním formuláři katastrálního úřadu. Nelze si tedy návrh na vklad darování nemovitosti napsat vlastní formou.

V případě objednání služby PROFI Darovací smlouva, zpracováváme návrhy na vklad přímo v elektronické podobě, tedy není nutné je vyplňovat ručně, což je nejčastějším zdrojem chyb ve formulářích návrhu na vklad. Garantujeme, že je použit jediným možný správný formulář a je také správně vyplněn.

Návod na vyřízení darování a vkladu dle darovací smlouvy

Návod na vyřízení darování není oficiálním dokumentem nutným realizaci darování. Jedná se spíše o nástroj, který poskytujeme v rámci naší služby PROFI Darovací smlouvy, a který poskytuje objednateli přehled kroků, které musí v procesu darování nemovitosti udělat. Jedná se tedy o popis postupu, který není nijak zvlášť složitý a vztahuje se zejména na správnost ověření podpisů účastníků a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle příslušné darovací smlouvy. Samozřejmostí je také poskytnutí poradenství prostřednictvím mailové komunikace s naším právníkem. Klient tak má možnost zeptat se na vše co ho v souvislosti s darováním a procesem darování nemovitosti zajímá.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2500,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com  

____________________________________________________________________________________

Chcete darovat více nemovitostí? Můžete je vložit do jedné darovací smlouvy

Pokud chcete darovat obdarovanému více nemovitostí současně, nemusíte vždy pro každou nemovitost nechávat zpracovávat speciální smlouvu. Nemovitosti lze totiž vložit i do jedné darovací smlouvy. Ale pozor.

Věc není tak jednoznačná a jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. I když darujete větší počet nemovitostí je třeba prozkoumat kde se přesně nacházejí.

Hlavním pravidlem je obvod katastrálního úřadu

Obvod katastrálního úřadu je tím nejpodstatnějším pravidlem a kritériem pro posouzení zda můžete vložit více darovaných nemovitostí do jedné darovací smlouvy. Tedy pokud darujete nemovitosti na Praze 6, na Praze 8 a Praze 13, můžete je všechny uvést do jedné darovací smlouvy. Pokud by se ale jedna z nemovitostí už nacházela v okrese Beroun, pak už ji do této smlouvy spolu s dalšími nemovitostmi v Praze uvést nemůžete.  Pro nemovitost v okrese Beroun pak musíte uzavřít zvláštní darovací smlouvu, kterou budete podávat na rozdíl o předchozí právě u katastrálního úřadu v Berouně.

Není podstatné, zda se jedná o byty, domy nebo pozemky

Lidé se často mylně domnívají, že do jedné smlouvy mohou zahrnout pouze nemovitosti stejného druhu, tedy pozemky do jedné darovací smlouvy a třeba byty do darovací či kupní smlouvy jiné. To není vůbec pravdivá informace. Do jedné darovací smlouvy můžete vložit jak byt, tak třeba i jinou budovu. Není ani pravda, že tyto nemovitosti se musí nacházet v jednom katastrálním území či v jedné obci. I zde platí, že abychom mohli darované nemovitosti vložit do jedné smlouvy, musí se jednat o nemovitosti, které se nacházejí v obvodu jednoho katastrálního úřadu. Pokud se totiž nemovitost nachází v obvodu jiného katastrálního úřadu, nemohl by o ní jiný katastrální úřad vůbec rozhodovat a návrh na vklad by musel zamítnout.

Při každém podání darovací smlouvy se musí hradit poplatek na katastru

Pokud tedy vložíte všechny nemovitosti do jedné darovací smlouvy, protože se nacházejí všechny v obvodu jednoho katastrálního úřadu, pak hradíte pouze jeden poplatek za návrh na vklad, tedy tisíc korun. Pokud je však nutné mít pro nemovitosti smluv více, právě protože se například nacházejí v jiných obvodech katastrálních úřadů, musíte za každou smlouvu a každý vklad uhradit na podatelně katastrálního úřadu vždy poplatek 1000 korun.

______________________________________________________________________________________________

PROFI Darovací smlouva. Jak ji jednoduše a snadno objednat?

PROFI Darovací smlouva je balíček služeb, který vám garantuje, že celý proces darování proběhne bez problémů a na základě kvalitně zpracované darovací smlouvy, návrhu na vklad, návodu na vyřízení a právního servisu procesu darování.

Chceme rychlé, snadné a přehledné objednání služby

Na základě připomínek a návrhů našich klientů a sympatizantů jsme přinesli úplně nový koncept v oblasti služeb darování nemovitostí a darovacích smluv na nemovitosti obecně. Vše spočívá v následujících logických krocích:

 • Objednávka přímo na mail ProfiPravnik@gmail.com , s možností položení dotazů. Zejména pro ty kdo dávají přednost osobnější komunikaci a okamžitému potvrzení informací
 • Do objednávkového mailu pak stačí napsat potřebné informace a požádat o zpracování převodních dokumentů. Potřebnými informacemi jsou:

        - Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce(ů) a obdarovaného nebo obdarovaných

        - Popis nemovitosti, tedy číslo bytu (v případě převodu bytové jednotky), číslo popisné domu, číslo pozemku, obec a katastrální             území, může být též číslo listu vlastnictví, nebo přesná adresa nemovitosti

       - Popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným (z důvodu osvobození od daně z příjmu z daru)

       - Informaci zda bude zřizována služebnost doživotního užívání darovaných nemovitostí pro dárce či nikoliv

 • Cena za zpracování se hradí bezhotovostně na sdělený účet kanceláře po zpracování dokumentů, v případě dohody je možná i úhrada zálohy
 • Rychlé zpracování – obvykle do dvou dnů od zaslání potřebných informací v bodu 3)

Nic dalšího už k objednávce nepotřebujete. Po zpracování jsou dokumenty zaslány předem ke kontrole klientovi a po kontrole je možné je okamžitě použít.

Použitím se rozumí buď jejich svépomocné vytisknutí a zajištění ověření podpisů na pobočkách České pošty, nebo u městského úřadu, a následné podání na podatelnu příslušného katastrálního úřadu. Toto jsou úkony, které si klient musí zajistit sám, protože je nutná jeho osobní přítomnost a aktivita.

Vyřídit darování můžete do 48 hodin od zaslání objednávky

Pokud chcete tedy darování vyřešit rychle, třeba i z důvodu nemoci či hospitalizace dárce, v případě využití služby PROFI Darovací smlouvy můžete mít vše vyřízeno do 48 hodin od zaslání objednávky a potřebných informací. Do stanoveného termínu vám totiž zašleme zpracované převodní dokumenty, které si můžete ještě ten den odnést na pobočku České pošty k ověření podpisů účastníků, a ihned na to na podatelnu katastrálního úřadu. Tím je věc ukončena a čeká se pouze na vyřízení vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do evidence katastru nemovitostí.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2500,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com 

_________________________________________________________________________________________

 Jak dlouho vklad darovací smlouvy na katastru trvá

Žádná jednoznačná lhůta pro vyřízení vkladu na katastru nemovitostí neexistuje. Záleží spíše na jeho zatížení, personálním obsazení či náročnosti věci. Obecně však lze říci, že vklad trvá u většiny katastrálního úřadů do třiceti dnů.

Při každém podání návrhu na vklad a to i v případě darovací smlouvy vyznačena na darované nemovitosti tzv. plomba. Plomba ukazuje, že na nemovitosti probíhá nějaké řízení. Je to i znak toho, že pokud před podáním návrhu na vklad vlastnického práva na nemovitosti vázne plomba, měli bychom zpozornět a pečlivě si toto předchozí řízení prověřit. Tento problém je obecně spíše problém v případě koupi nemovitosti, ale může se objevit i v případě darování nemovitosti. Po vyznačení plomby pak začíná řízení. Platí, že vlastnické právo se nabývá ke dni, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy katastrálnímu úřadu doručen.

Při řízení platí ochranná lhůta

Prvních 20 dnů od podání nemůže dojít k povolení vkladu vlastnického práva, protože v této době probíhá lhůta, kdy může jak dárce, tak obdarovaný, nebo třetí osoba převod nemovitosti zpochybnit a napadnout. Toto opatření se zavedlo jako prevence před podvody, které se děli s nemovitostmi a které vedly k přijetí těchto bezpečnostních opatření.

Po uplynutí uvedené lhůty pak může dojít k povolení vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí. V případě úspěšného povolení obdrží dárce i obdarovaný informaci o povolení vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

I u vkladu darování může dojít k přerušení nebo zamítnutí

Pokud darovací smlouva, nebo návrh na vklad obsahují nějaké nedostatky, může katastrální úřad řízení o vkladu darované nemovitosti přerušit a vyžádat si doplňující informace či doklady, nebo může také návrh na vklad přímo zamítnout. O této skutečnosti vždy přijde z katastru příslušná informace s popisem problému a možnostech jeho řešení. Pokud se jedná o takovou chybu, kterou nelze odstranit, navrhne katastrální úřad účastníkům, aby návrh na vklad darování vzali zpět, jinak dojde k zamítnutí návrhu na vklad. Důvodem zamítnutí jsou v největší míře právě chyby v darovací smlouvě, které není možné zpětně odstranit.

Zamítnutí návrhu na vklad nemusí být jen administrativním problémem, kdy účastníci přijdou o tisíc korun poplatku a musí vše dělat úplně od počátku, včetně nového ověření podpisů. Zamítnutí návrhu může dokonce zmařit celé darování nemovitosti jako takové.

______________________________________________________________________________________________

Chybná darovací smlouva vedla ke zmaření celého darování. Nevratně!

Chybná darovací smlouva může vést ke zmaření celého darování nemovitosti. A to zcela nevratně. Kvůli úspoře 2900 korun za zpracování bezvadných dokumentů může člověk přijít o miliony. I takové zkušenosti mají konkrétní lidé.

Uspořil dva tisíce za darovací smlouvu, aby přišel o dva miliony

Snaha o úsporu za právní služby spočívající ve zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad, vedla konkrétního obdarovaného k tomu, aby si darovací smlouvu zpracoval svépomocí, samozřejmě bez znalosti a zkušeností s touto právní činností. Obdarovaný věděl, že je dárce nemocný a tak i pospíchal a moc se darovací smlouvě nevěnoval. Po ověření podpisů pak podal návrh na vklad do katastru nemovitostí. Katastrální úřad konstatoval, že darovací smlouva obsahuje závažné vady, které by vedly k zamítnutí návrhu na vklad.

Chybu udělal obdarovaný v tom, že v případě bytu špatně označil podíl na společných částech domu a zapomněl uvést i podíl na souvisejících pozemcích v okolí domu. Tato chyba už nešla dodatečně napravit a tak musel vzít obdarovaný návrh na vklad zpět.

Bohužel však dárce v průběhu této doby zemřel a novou, bezvadnou darovací smlouvu už podepsat nemohl. Obdarovaný tak kvůli snaze uspořit několik tisíc korun přišel o dal ve výši 2 miliony korun. A to bez možnosti nápravy. Toto je konkrétní reálný příklad, který  není ojedinělý a který ukazuje na to, jak může chybná darovací smlouva připravit člověka o majetkové hodnoty v řádech statisíců či milionů korun.

Dárce samozřejmě nemusí zemřít, ale může klidně odmítnout podepsat novou darovací smlouvu, třeba už jen proto, že si věc rozmyslel, nebo na něj vytváří nátlak jiný příbuzný, který ví, že by darováním by přišel o podíl na dědictví z této nemovitosti, nebo chce prostě nemovitost získat pro sebe. Nový podpis nové darovací smlouvy tak není samozřejmostí a rozhodně není automatický.

V případě zamítnutí chybné darovací smlouvy se vše opakuje od začátku

Nepříjemným důsledkem zamítnutí návrhu na vklad z důvodu chybné darovací smlouvy je i skutečnost, že po zamítnutí musíte celé kolečko úkonů opakovat znovu. Tedy pokud už nechceme dělat stejnou chybu obrátíme se na advokáta s žádostí o zpracování nyní již bezvadných dokumentů k darování nemovitosti. Po zpracování opět musíme vytáhnout dárce k tomu, aby šel ověřit svůj podpis na pobočku pošty nebo na městský úřad. Poté musíme podepsanou darovací smlouvu a návrh na vklad odnést opět na podatelnu katastrálního úřadu, kde opět musíme uhradit poplatek tisíc korun.

Svépomocné sepsání darovací smlouvy, nebo použit špatného či špatně vyplněného vzoru darovací smlouvy vás tak může stát v tom lepším případě spoustu času, zbytečně vynaložené náklady a zdržení darování. V tom horším dokonce definitivní zmaření celého darování.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2500,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com 

____________________________________________________________________________________________

 

Darovací smlouva on-line. Vše od advokátní kanceláře za 2900 korun

Darovací smlouvu si můžete nechat zpracovat i on-line, bez zbytečné návštěvy advokátní kanceláře. Vše vyřídíte rychle, spolehlivě a z pohodlí domova. Na veškeré otázky ohledně darování a darovací smlouvy vám pak také i on-line zodpovíme.

Stejně jako si můžete zřídit běžný účet v bance, sjednat si přes internet povinné ručení, nebo si sjednat půjčku, můžete si nyní sjednat i zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad i návodu na vyřízení věci v rámci našeho balíčku služeb PROFI Darovací smlouvy.

Výhody on-line sjednání a zpracování darovací smlouvy

Výhody jsou jasné a nesporné. Objednávku zpracování darovacích smluv i návrhů na vklad, včetně návodů na vyřízení darování vyřídíte z pohodlí svého domova, od svého počítače. Navíc můžete být tímto způsobem být téměř nepřetržitě v kontaktu se svým právníkem, který on-line také zodpoví vaše dotazy, nebo rovnou splní vaše požadavky na případné úpravy darovací smlouvy.

Kvůli darovací smlouvě nemusíte navštěvovat kancelář

Další výhodou je úspora času a vypuštění zbytečných formalit. Se sjednáním služby zpracování darovací smlouvy, a dalších převodních dokumentů k darování nemusíte navštěvovat advokátní kanceláře a absolvovat v zásadě zbytečnou hodinovou schůzku, kde si řeknete s advokátem v podstatě pouze to, co si můžete také on-line přečíst přímo ve svém počítači. Stejně tak si pro zpracované darovací smlouvy nemusíte chodit do kanceláře a sjednávat si kvůli  jejich předání zbytečné schůzky a porady, ale vše opět dostanete on-line přímo do své mailové schránky, a vše připravené k okamžitému použití. Navíc tento způsob umožňuje i na základě vašich připomínek a návrhů darovací smlouvy či návrhy na vklad doplnit, upravit či doladit tak, aby ideálně odpovídal vaší představě a vašim požadavkům.

Zaručujeme atraktivní cenu za služby PROFI Darovací smlouva

Právě on-line vyřízení objednání a dodání darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení darování jsme schopni nabídnout velmi atraktivní ceny za zpracování a poradenství. Kompletní právní služby spojené s darováním nemovitosti pořídíte za cenu 2900 korun, která je dlouhodobě garantovaná a je také konečné. Nic víc už u naší kanceláře neplatíte.

____________________________________________________________________________________________

PPROFI Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení je za 2900 korun

Balíček darovacích služeb PROFI Darovací smlouva, tedy zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení věci stojí 2900 korun. Cena je konečná, garantovaná a platí u nás už od roku 2010.

Cenu nepovažujeme za nízkou, ale vyváženou a odpovídající

Díky poskytování on-line služeb, které úspěšně nabízíme klientům už od roku 2010 také můžeme nabídnout skutečně nejnižší ceny, které jsou přitom zcela optimální ve vztahu k dané službě a jsou dlouhodobě stanoveny tak aby vyhovovaly drtivé většině našich klientů. Musíme také na tomto místě upozornit, že stanovené ceny za využití služby PROFI Darovací smlouva činí 2500 korun už od roku 2010, a od té doby jsme cenu služby nezvyšovali a do budoucna ji i garantujeme pro každého z klientů.

Co vše získáte za 2500 korun? Není toho málo. Jistotu a dobrý pocit

Za uvedenou cenu klient získá nejen veškeré potřebné, nebo jím požadované informace vztahující se k darování nemovitosti, ale také kvalitní a bezchybné převodní dokumenty k darování nemovitosti a také jistotu pevného a nezpochybnitelného vlastnictví nemovitosti, která byla získána formou darování, tedy darovací smlouvou. PROFI Darovací smlouva tak dává klientům vynikající základ jejich vlastnictví, rozhodně kvalitnější než jednostránkovou vzorovou smlouvu, kterou mnoho lidí dosud často používá.

Cenu za PROFI Darovací smlouvu si navrhli sami klienti

Cena 2500 korun patří mezi nejnižší na trhu. Z našeho pohledu se však jedná o vyváženou cenu odpovídající poskytnutým službám, jejich rozsahu i způsobu poskytování služby, tedy on-line právních služeb. Uvedenou cenu tak nepociťujeme jako nízkou, ale jako vyváženou a odpovídající. A pokud věc takto cítí i klient, je to pro nás největší odměna. Právě uvedená cena byla stanovena na základě preferencí a konkrétních návrhů klientů a zájemců o služby. Tyto preference a návrhy jsme poctivě zjistili z dotazníku a průzkumu mezi našimi klienty. Výsledná cena a zájem o službu pak potvrzuje, že cena byla stanovena zcela přesně, je vyvážená a pro drtivou většinu zájemců o naše služby přijatelná a příjemná.

Cenu za zpracování darovací smlouvy garantujeme i do budoucna

Cenu za zpracování darovací smlouvy garantujeme i do budoucna, tedy můžeme klientům slíbit, že se nebude po minimálně další dva roky zvyšovat. I budoucí klienti tak mohou pocítit výhody optimální ceny jaké se mohou těšit aktuální zájemci a uživatelé této služby. K této konečné ceně už se nepřipočítává žádná DPH, ani jiné příplatky.

____________________________________________________________________________________________

Desatero principů a znaků PROFI Darovací smlouvy

Ke kvalitní darovací smlouvě a dalším převodním dokumentům k darování jsme sestavili desatero principů a zásad, kterým by měla každá kvalitní darovací smlouva a služby vztahující se k darování nemovitosti odpovídat.

 • Darovací smlouva má být přehledná, jasná a logická – naše darovací smlouvy jsou dlouhodobě vyzkoušené a akceptované katastrálními úřady. Od roku 2010 do současnosti nebyla ani jedna z našich darovacích smluv zpochybněna nebo dokonce napadena,
 • Darovací smlouva má být profesionální – nejedná se o žádný vzor, či vyplněný formulář, každá smlouva je unikátní a je jí věnována náležitá péče ve vztahu k předmětu darování, i charakteru účastníků a dalších ustanovení darovací smlouvy
 • Darovací smlouva je zpracována pečlivě – Každou darovací smlouvu nejen zpracujeme, ale také ji vždy speciálně kontrolována z obsahového i formálního hlediska. Chyba se může vyskytnou vždy, proto také necháváme zejména osobní údaje předem zkontrolovat i klienty samotné.
 • Darovací smlouva je vyvážená a přiměřená – darovací smlouvy jsou vyvážené. Obsahují vše potřebné, ale neobsahují zbytečné věci a ustanovení, které vůbec nejsou nutné. Nejde nám o efekt desetistránkových smluv, ale jde nám o přehlednost a logiku smlouvy.
 • Darovací smlouva a její obsah je námi garantovaná – Jako advokátní kancelář deklarujeme odpovědnost za obsah i bezvadnost smlouvy. Pokud se objeví jakýkoliv problém na katastrálním úřadě, okamžitě věc řešíme.
 • Darovací smlouva je dostupná – darovací smlouva je díky on-line způsobu objednání i dodání dostupná pro každého a to velmi rychle. Není třeba nikam dojíždět nebo si pracně sjednávat osobní schůzku a poradu. Vše lze řešit z pohodlí domova či zaměstnání přímo od počítače či z telefonu.
 • Darovací smlouva je levná – darovací smlouva a její cena není ani tak levná jako přiměřená a vyvážená. Cena za celý balíček služby PROFI Darovací smlouva činí 2500 korun. Cena je konečná a garantovaná.
 • Darovací smlouva je jako komplexní služba – darovací smlouva není jen její zpracování, ale také veškerý právní servis a poradenství. S darovací smlouvou tak klient získá také návrh na vklad, návod na vyřízení a také právní poradenství on-line. K dispozici jsme tak klientům prakticky kdykoliv.
 • Darovací smlouvy je dlouhodobá a universální – darovací smlouva je zpracována s ohledem na dlouhodobou právní úpravu a současně tak, aby obstála i při jakékoliv budoucí změně legislativy, řídíme se totiž i obecně platnými právními principy, které platí za každé situace.
 • Darovací smlouva je rychlá – rychle je tedy její zpracovaní. Prakticky můžete mít dokumenty zpracované už do dvou dnů od zaslání potřebných informací a dokumenty můžete okamžitě použít. Rovněž platbu za tyto právní služby realizujete bezhotovostně na sdělený účet naší kanceláře.

Uvedené desatero tak nejlépe vystihuje všechny principy a znaky naší darovací smlouvy, resp. celé komplexní právní služby PROFI Darovací smlouva. Věříme, že Vás tyto principy, které nikdy neopouštíme a ctíme zaujaly.

____________________________________________________________________________________________

Naše darovací smlouvy mají svůj kouzelný životní příběh

PROFI Darovací smlouva je darovací smlouva, která má svůj příběh, svůj image a svůj konkrétní vzhled i charakter. Dobrá a kvalitní darovací smlouva vypovídá i o vás a to nejen tím, že je tam uvedeno vaše jméno, ale i tím, že zosobňuje vaše přání, priority i váš životní postoj.

PROFI Darovací smlouva je pozitivní příběh mnoha spokojených klientů

PROFI darovací smlouva přitom není jen o jednom příběhu a jednom životním osudu. Jsou to kouzelné a často i pohádkové příběhy mnoha lidí, spokojených lidí, kteří si pořídili tuto darovací smlouvu, ztotožnili se s ní a založili svůj další život na jejím použití. Vždyť těch několik stránek pomohlo už stovkám obdarovaných získat pevné, silné a nezpochybnitelné vlastnické práva k nemovitostem, tedy k bytu, domu či pozemků, které jim darovali jejich nejbližší. S darovací smlouvou námi zpracovanou je tak spojen nejen majetek a jeho ukotvení ve vašem životě, ale také láska a vděčnost, které skutečně ryzí darování provází.

PROFI Darovací smlouva ovlivňuje aktivně životy lidí

Ani se na první pohled nezdá, že by popsaná stránka papíru mohla mít takovou sílu a mohla tak ovlivnit život člověka, ale ona je to pravda. Stejně jako může život člověka ovlivnit jedna promarněná hodina, nebo drobná nepozornost či naopak okamžité vnuknutí nebo změna postoje, tak důležitá a často i zásadní je spolehlivá darovací smlouva. Darovací smlouva, která má jako jediná své osobní jméno – PROFI Darovací smlouva.

Osudy lidí s nekvalitní darovací smlouvou a naší PROFI Darovací smlouvou jsou úplně jiné

Známe desítky případů lidí, kteří použili nekvalitní či zfušovanou darovací smlouvu, nebo nekvalitní vzor, které jim velmi negativně ovlivnili život a někdy dokonce nevratně. V tom lepším případě pouze tak, že zbytečně zaplatili za nový návrh na vklad a ověření podpisu a zbytečně promarněný čas.

Naopak známe desítky, nyní už stovky případů klientů, kterým jsme neumožnili zažít to vzrušení z rizika špatné a špatně zpracované smlouvy, ale připravili jsme jim pečlivě sepsanou, časem i zkušenostmi prověřenou PROFI Darovací smlouvu a jejich život se vyvíjí mnohem lépe, nesrovnatelně lépe, než lidem, kteří použili třeba vzor darovací smlouvy. Tito lidé sice zaplatili 2900 korun za balíček služeb PROFI Darovací smlouvy, ale na druhou stranu za to získali odpovědi na své otázky, jistotu, a pocit bezpečí, že vše proběhlo tak jak má a že jejich smlouva nebude nikdy v budoucnu zpochybněna nebo že bude dokonce neplatná a někdo je o jejich nemovitosti v budoucnu připraví.

Příběh PROFI Darovací smlouvy je příběhem dobra a spolehlivosti

Příběh naší PROFI Darovací smlouvy je příběhem dobra a spolehlivosti. Je to příběh vědomí, že vám na někom koho ani nevidíte skutečně záleží a že smyslem jeho práce je i vaše spokojenost a vědomí, že se k němu a jeho službám zase opět vrátíte a to s plnou důvěrou.

PROFI Darovací smlouva je vizitka. Je to vizitka ne naší, ale vaší spolehlivosti a odpovědnosti. Pokud kdykoliv budete někomu prokazovat vlastnictví nemovitosti, bude to buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo přímo vaší PROFI Darovací smlouvou, která je právní tváří vaší nemovitosti a často vašeho domova, který milujete a kde budou třeba žít i další generace vašich dětí či vnoučat. Právě PROFI Darovací smlouva je pevným pojítkem mezi vámi a vaší nemovitostí se všemi právy, které k této nemovitosti a v souvislosti s jejím vlastnictvím máte.

____________________________________________________________________________________________________

Při darování darovací smlouvou jde o miliony. Neopakujte chyby jiných

Při darování nemovitosti jde o statisíce nebo miliony korun. S vědomím této hodnoty bychom také měli k darování nemovitosti přistupovat a nepodceňovat nebezpečí, nebo dokonce opakovat chyby jiných.

Největším nebezpečím použití vzoru, nebo nekvalitně provedené darovací smlouvy je to, že bude v podstatě neplatná, nebo bude obsahovat takové chyby, které povedou k jejímu zneplatnění. Nutno dodat, že takové chyby mohou být i obyčejné maličkosti. Vzpomeňme si na chyták ustanovení „jak stojí a leží“, který při uvedení ve smlouvě v podstatě zabránil obdarovanému či kupujícímu, aby mohl reklamovat vady, které se na nemovitosti objeví a ty vady mohly být fatální. Z daru se tak někdy stává neudržitelná zátěž.

Stejně tak i fakt, že svépomocí zpracovaná darovací smlouva projde katastrem a vklad vlastnického práva pro obdarovaného je na jejím základě skutečně zapsán neznamená, že je smlouva v pořádku. Čistě praktický příklad, kterých se každý rok objevují stovky je zpochybnění darování v případě smrti dárce. Další pozůstalí, zejména sourozenci obdarovaného se v takovém případě pokouší velmi často zpochybnit darování nemovitosti, která by se jinak stala předmětem dědického řízení, a hledají jakékoliv důvody, aby mohli neplatnost darování uplatnit a darování zpochybnit a to často i soudní cestou. Bohužel, když jde o miliony, jdou jakékoliv příbuzenské svazky a sounáležitost stranou. Na prvním místě jsou peníze a zisk. To zlo a negativní přístup si bohužel také dokáží tito lidé velmi často vůči svému svědomí odůvodnit. Obdarovaný určitě tlačil dárce do darování, aby nás obral a je to tak celé nespravedlivé. To, že třeba tatínek daroval nemovitosti tomu, do se o něj nejvíce staral a koho měl nejraději, nebo u koho si byl jistý, že se o nemovitost nejlépe postará, už je nezajímá. Není to v jejich zájmu, tak je tato verze pro ně a jejich svědomí prakticky vyloučena.

Jako odpovědný dárce, a ještě odpovědnější obdarovaný tak toto nebezpečí a vůbec nebezpečí, která mohou přijít odkudkoliv i tam odkud to nejméně čekáte, nepodceňujte. Může to mít pro vás fatální důsledky. Věnujte tedy raději celému darování i celému procesu darování i zpracování darovací smlouvy, veškerou potřebnou pozornost  a nenechte se uvést v nebezpečí a riziko. Stejně tak neopakujte chyby druhých a poučte se z jejich chyb.

Na tomto místě musím deklarovat, že mi nejde o prodej naší PROFI Darovací smlouvy, ostatně darovací smlouvu si můžete objednat u kteréhokoliv advokáta, ale jde mi o to aby lidé skutečně byli informovaní a odpovědní sami k sobě. Pokud k této odpovědnosti a bezpečí můžeme přispět i my, naším produktem, budeme tomu rádi, ale rozhodně žádného klienta do ničeho nenutíme a ani to není v našem zájmu. Chceme a přejeme si, aby PROFI Darovací smlouvu využili klienti, kteří ji opravdu chtějí a které parametry produktu a naše prezentace přesvědčili o prospěšnosti této služby.

______________________________________________________________________________________________

Služba PROFI Darovací smlouvy je i CENTRUM DAROVACÍCH SMLUV

Darování nemovitosti je natolik zajímavá a náročná věc, že si zaslouží také rozsáhlé a podrobné informace. Nejde tedy jen o formalitu darování nemovitosti, která se dá zvládnout na dvou stránkách textu darovací smlouvy a je vše hotovo.

Důkazem složitosti a zajímavosti darování nemovitosti a všech souvisejících aspektů je skutečnost, že informační, laické a poradenské texty, které jsme pro naše čtenáře na stránkách www.ProfiPravnik.cz připravili odpovídají knize o 220 stranách textu. Tedy pouze na téma darování, darovacích smluv, dárce, obdarovaných, služebností a věcných břemen doživotního užívání, daně z příjmu z daru apod. jsme již napsali celou knihu. Texty o darovacích smlouvách jsou však volně k nahlédnutí každému, kdo má o to zájem v našem CENTRU DAROVACÍCH SMLUV, což je sekce našeho serveru, kde se nachází mnoho informací o darování nemovitostí. Další rozsáhlé a zajímavé informace naleznete také v sekci – Darovací smlouva a kupní smlouvy, která je nejrozsáhlejší sekcí našeho serveru věnující se darování a koupi nemovitosti.

Rozsáhlou informační kampaní a nabídkou informací chceme upozornit na složitost úpravy darovaní nemovitosti a ukázat svým čtenářům a klientům o jak zajímavou a rozsáhlou problematiku se jedná.

Zároveň chceme odradit čtenáře i veřejnost od podceňování této problematiky a od slepého využívání vzorů darovacích smluv ve chvíli, kdy věci a problematice vůbec nerozumíme a jen kopírujeme cizí informace či nástroje. Internet je sice skvělý služebník a pomocník, ale může vás také zradit, pokud s ním neumíte pracovat a podceňujete informace, resp. se spoléháte na bezchybnost informací, které na internetu volně nacházíte.

I proto než využijete vzor darovací nebo kupní smlouvy ke stažení, raději si o věci přečtěte. Pokud se budete chtít o darování nemovitostí a darovacích smlouvách dozvědět co nejvíce, pak by jste také měli několik hodit trávit nad studiem skutečně objektivních a přesných informacích, které vám na tomto našem serveru www.ProfiPravnik.cz poskytujeme.

Další možnou alternativou, která vám ušetří spoustu času a námahy je objednán služby PROFI Darovací smlouva, která vás celým procesem darování bezchybně provede a díky níž přímo získáte profesionálně zpracovanou darovací smlouvu, návrh na vklad a návod na vyřízení věci. To vše za garantovanou a konečnou částku 2900 korun.

Náš server vám tak nabízí jak placenou možnost jak celou věc velmi rychle a snadno vyřídit, tak i možnost sám si prostudovat veškeré potřebné informace k darování nemovitosti a darovacím smlouvám tak, aby jste byli o celé věci maximálně možným způsobem poučeni a dávali si pozor při svépomocném zpracovaní darovací smlouvy, kterou vám mimochodem můžeme také zkontrolovat, a také si dali pozor na různé nástrahy, chyby a problémy, které mohou při řešení darování vzniknout.

____________________________________________________________________________________________

Darovací smlouva na darování bytu má svá specifika a nástrahy

Darovací smlouva na byt, nebo bytovou jednotku či nebytový prostor má oproti obecné darovací smlouvě na dům či pozemek svá velká specifika na která je třeba dát velký pozor. Chyby v darovací smlouvě na byt se totiž neodpouští a vedou k zamítnutí vkladu, nebo neplatnosti darovací smlouvy a darování jako takového.

Proč je darovací smlouvy na byt jiná?

Odpověď není jednoduchá. Vlastnictví bytů a nebytových prostor se řídilo zákonem o vlastnictví bytů. Tato ustanovení nyní obsahuje nový občanský zákoník, přesněji tedy zákon č. 89/2012 Sb. Dá se říci, že nový občanský zákoník je nejdůležitější a nejvýznamnějším zákonem naší země.

Darovací smlouvy na byt tak musí obsahovat více povinných náležitostí než je tomu v případě ostatních darovacích smluv. Předně ze zákona nedarujeme pouze bytovou jednotku jako takovou, i když si to mnoho čtenářů a klientů myslí. Spolu s bytovou jednotkou vždy musíme darovat i spoluvlastnický podíl na společných částech domu, v němž se byt nachází. A toto určení není opět tak jednoduché jak se může na první pohled zdát.

Pozor na spoluvlastnické podíly v darovací smlouvě k bytu

První informací o spoluvlastnickém podílu je podíl, která se ve výpisu z katastru nachází pod popisem jednotky. Je to například podíl 65/88653, přičemž první číslo vyjadřuje výměru jednotky, podle prohlášení vlastníka. Jenže, tento údaj nemusí být vždy ten správný. Nechceme tedy tím říci, že by se mělo jednat o chybný údaj, ale on nemusí být kompletní. V různých domech totiž patří k bytové jednotce nejen spoluvlastnický podíl na domě, ale také spoluvlastnické podíly na některých nebytových prostorech. Typickým příkladem je sušárna, kočárkárna, dílna apod. A tyto prostory mají také svůj podíl na společných částech domu. Pokud tedy vlastníte spolu s bytem i spoluvlastnický podíl na některém z nebytových prostorů v domě, nečiní celkový spoluvlastnický podíl na domě zmíněných například 65/88653, ale třeba 69/88653. Proč? Protože je nutné připočítat i podíl, který máte na nebytovém prostoru.

Určení přesného spoluvlastnického podílu není tedy tak snadné a je třeba tuto informaci několikerým způsobem prověřit. Pokud bychom totiž zadali jen první podíl uvedený přímo je bytu, pak by se jednalo o chybnou smlouvu jako celek, protože neodpovídá zákonným ustanovením, a to by vedlo k zamítnutí návrhu na vklad a celkové neplatnosti darovací smlouvy.

Pozor na podíly na pozemcích u darovací smlouvy k bytu

Stejně jako spoluvlastnický podíl u společných částí domu je dalším velkým problémem darovací smlouvy k bytu také určení spoluvlastnických podílů na pozemcích. Lidé dělají stále stejnou chybu a to, že určí podíly pouze na pozemku na němž budova v níž se nachází převáděný byt stojí.

 • Ne každý pozemek pod budovou musí být pozemkem ve spoluvlastnictví vlastníků bytů, tedy pozemky pod bytovými domy se velmi často nachází ve vlastnictví jiné osoby, nejčastěji příslušného městského úřadu
 • Pozemek pod budovou nemusí být jediným pozemkem, který se vztahuje k darovanému bytu. V rámci vlastnictví bytu totiž můžete mít spoluvlastnický podíl i na dalších pozemcích, jako jsou třeba příjezdová cesta, parkovací stání apod.íka pak je, aby prozkoumal katastrální mapu v okolí bytového domu a prověřil skutečně mravenčí prací, zda nějaký pozemek nepatří právě vlastníkům bytového domu. V tom okamžiku je totiž třeba příslušný spoluvlastnický podíl na takových pozemcích přímo zahrnout a zanést do darovací smlouvy.

Problémem je, že se o těchto dodatečných pozemcích z příslušných listů vlastnictví vůbec nemusíte dozvědět, resp. je najít. Úkolem právn

Pozor na spoluvlastnictví nebytových prostor u darovací smlouvy k bytu

Už jsme to nakousli v textu výše. Spolu s vlastnictvím bytu nemusí být spojen jen spoluvlastnický podíl na bytovém domě a spoluvlastnický podíl na pozemcích, které je nutné do darovací smlouvy zahrnout. S vlastnictví bytu může být spojeno i spoluvlastnictví k některému z nebytových prostor v domě. Opět je problémem, že se o tomto spoluvlastnictví z běžného výpisu nic nedozvíte. Jediným vodítkem je pak prohledání všech jednotek v daném domě, zda jsou ve vlastnictví konkrétní osoby a nebo ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytů v domě. Jedná se ale o zdlouhavou činnost, zvlášť u velmi velkých domů. Další možností jak zjistit případné spoluvlastnictví nebytového prostoru je porovnání spoluvlastnického podílu uvedeného u výpisu samotného bytu, se spoluvlastnickým podílem uvedeného u jména dárce ve velkém výpisu k bytovému domu. Pokud se tento údaj liší, pak s největší pravděpodobností má dárce spoluvlastnické právo k některému z nebytových prostorů, což musíme uvést do příslušné darovací smlouvy k bytu.

Parametry bytu v darovací smlouvě musí odpovídat prohlášení vlastníka

Pokud se do darovací smlouvy vypisují různé parametry darovaného bytu, typicky se jedná o výměru bytu i jednotlivých místností, vybavení bytu, jeho stav apod. pak tyto údaje nemohou být pouhým odhadem či popisem, ale musí se jednat o přesné údaje, které vyplývají z dokumentu – tzv. prohlášení vlastníka budovy v němž jsou závazně všechny jednotky v domě popsány. Údaje v darovací smlouvě pak nesmí být v rozporu s tím, co nacházíme v prohlášení vlastníka. Toto je dobré si vždy porovnat a zkontrolovat nejen při darování bytu, ale také třeba při jeho koupi. Můžete se tak vyhnout mnoha problémům v budoucnu.

Darovací smlouvy k bytovým jednotkám jsou tedy výrazně jiné, než darovací smlouvy k budovám, nebo k pozemkům. Obecně musí obsahovat více povinných údajů a také určení přesného označení a přesných spoluvlastnických údajů může být značně obtížné. Proto v případě darování bytových jednotek buďte velmi obezřetní a případně vyhledejte odbornou pomoc, kterou vám nabízíme i my v naší kanceláři.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2900,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com 

____________________________________________________________________________________________________

 

Darovací smlouva k bytu nebo domu se služebností nebo s výměnkem?

Darovací smlouvu můžete kombinovat buď se zřízením služebnosti doživotního užívání pro dárce, nebo s výměnkem pro dárce. Nejen běžní lidé, ale dokonce i někteří právníci nemají stále v těchto pojmech a jejich náplni úplně jasno. Jaký je tedy rozdíl mezi služebností užívání a výměnkem?

Určitě se nejedná o to samé. Rozdíly jsou podstatné a zásadní a pro užití každého z konkrétních pojmů  a nástrojů musí mít smluvní strany jasný důvod a jasný cíl, čeho chtějí v rámci darování nemovitosti a jejímu následnému užívání po realizaci darování dosáhnout.

Služebnost v darovací smlouvě

Nejčastěji se jedná o služebnost bezplatného doživotního užívání darované nemovitosti. Dříve také známé pod věcným břemenem doživotního užívání. Jedná se o skvělý a velmi používaný institut, který umožňuje dárci i po realizaci darování nemovitosti, často vlastního domova, tuto nemovitost i nadále užívat bez jakéhokoliv výrazného rizika, nebo ohrožení.

I po darování si tak totiž uchovává dárce výrazný vliv na darovanou nemovitost a má právo tuto nemovitost užívat, jako by byla jeho vlastní a to až do své smrti. Platí přitom, že na rozdíl od nájemní či podnájemní smlouvy nemůže dát vlastník nemovitosti, tedy nejčastěji obdarovaný, ale i jakýkoliv další budoucí vlastník dát oprávněnému ze služebnosti z této služebnosti výpověď, nebo od smlouvy odstoupit. Služebnost užívacího práva se totiž zapisuje do katastru nemovitostí a tedy se jedná o reálné břemeno, které platí vůči každému vlastníku nemovitosti, tedy nejen vůči obdarovanému. Pokud například přijde obdarovaný v budoucnu o nemovitosti nebo ji prodá, musí každý budoucí vlastník služebnosti i nadále zachovávat.

Jaké jsou znaky služebnosti zřízené darovací smlouvou

Služebnost je právo dárce, užívat předmětnou darovanou nemovitost i po realizaci samotného darování. Dárce se sice na základě darovací smlouvy a převodu nemovitostí zbaví svého vlastnictví nemovitosti, ale na druhou stranu si ponechá právo jejího výhradního užívání, tedy užívá nemovitost stejně jako by byl vlastníkem, přičemž odpovědnost za opravy nemovitosti či její rekonstrukci hradí už vlastník jak obdarovaný. Naopak dárce, nyní už jako oprávněný ze služebnosti je povinen hradit si náklady spojené s jeho bydlením a užíváním darované nemovitosti, typicky se jedná o platby elektřiny, plynu, tepla a dalších energií. Jinak ale bývá služebnost bezplatná. Bezplatnost služebnosti neznamená, že si oprávněný nebude hradit nic, tedy ani náklady za energie, ale znamená, že oprávněný nemusí obdarovanému jako vlastníkovi hradit žádné nájemné za užívání nemovitosti.

Služebnost je pak možné zrušit pouze se souhlasem dárce jako oprávněného ze služebnosti, nebo také zaniká jeho smrtí. Zrušit služebnost je také možné v případě, kdy ji oprávněný dlouho nevyužívá, což se děje například v případě přestěhování oprávněného do jiného bydliště, nebo často do domova s pečovatelskou službou, nebo domova důchodců. I v takovém případě se však pečlivě posuzuje v rámci soudního řízení, zda nemůže být užívání v budoucnu obnoveno a také se hledí na názor a postoj oprávněného ze služebnosti. Nejedná se tedy o formální řízení, ale o řízení, které je poměrně náročné.

Jaké jsou znaky výměnku zřízeného darovací smlouvou

Výměnek má mnoho znaků společných se služebností užívání darované nemovitosti, ale existuje zde jeden zásadní rozdíl, který odlišuje služebnost od výměnku a není možné tyto dva odlišné instituty zaměňovat.

Výměnek v podstatě odpovídá tomu, jak ho známe ze starých románů, příběhů nebo vyprávění našich prarodičů. Výměnek byl dříve prostor v rámci statku či obydlí, který byl vyhrazen rodičům obdarovaného. Rodiče už nemohli pracovat, a tedy ani udržovat stavení, a tak toto stavení převedli na své potomky a sami se přestěhovali do tzv. výměnku. Práva spojená s výměnkem nebyla jen o užívání tohoto prostoru. Musíme vzít v úvahu, že tenkrát ještě neexistovali důchody a státní podpory, jak je známe dnes. Staří rodiče tak byli odkázáni zcela na péči svých dětí a nejvíce práv v rámci výměnku. Už z toho je jasné, že výměnek nezahrnoval jen právo bydlení pro rodiče jako dárce, ale také právo na zajištění a zabezpečení. Typicky se jednalo o zajištění dodávek vody, otopu, a jídla. Možné bylo také zajišťovat i další služby, jako odvoz k lékaři, péči, léčbu apod.

A právě to je ten zásadní rozdíl, který platí i dnes. V rámci výměnku totiž musí být sjednáno nejen právo užívání nemovitosti či její části, jako je tomu v případě služebnosti, ale také zajištění dalších služeb péče a starosti o dárce, typicky se jedná o zajištění dodávek vody, otopu, tedy tepla, případně výživy, nebo dovoz nákupů. Tyto další služby už činí výměnek tím, čím ve skutečnosti je. Tedy sjednáním zabezpečení a péče o dárce v širším smyslu.

Služebnost nebo výměnek může ochránit i před prodejem nemovitosti

Služebnost a výměnek mohou zajistit právo užívání dárce k darované nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku i po realizaci darování. To už jsme si řekli. Jedná se však o nástroje, které také mohou zabránit nechtěnému převodu darovaných nemovitostí na jinou osobu. Jak?

Dárce typicky daruje svůj byt, nebo dům obdarovanému jak důvod vděku, lásky, péče apod. A také chce, aby po dobu jeho života obdarovaný nemovitost vlastnil. Není přeci v zájmu dárce, aby obdarovaný, chvíli po darování nemovitosti i se služebností dárce prodal nějakému spekulantovi. A právě služebnost či výměnek jsou velmi dobrými nástroji, jak takovému nechtěnému převodu zabránit. V případě zřízené služebnosti totiž fatálně klesá cena a hodnota nemovitosti. Důkazem je, že ani banky neposkytnou úvěry na nemovitosti zatížené služebností či věcným břemenem. Obdarovanému se v zásadě nevyplatí prodávat nemovitost se služebností, protože dosáhne třeba jen třetinové ceny, oproti ceně tržní. A cena může spadnout ještě výrazně níže. Každý kdo by si chtěl nemovitost koupit totiž musí počítat s tím, že v ní musí ponechat k užívání opravného a to až do jeho smrti. To znemožňuje, nebo komplikuje možnému kupci, aby mohl sám nemovitost užívat. Prodej tedy není úplně nemožný, ale pro obdarovaného je velmi nevýhodný. Samotný prodej též nemá žádný vliv na další právo dárce a oprávněného ze služebnosti či výměnku, aby mohl dále darovaný byt nebo dům užívat jako dosud.

Služebnost a výměnek je třeba řádně odlišit

Zda v rámci zpracování darovací smlouvy můžeme do této darovací smlouvy zahrnout zřízení služebnosti či výměnku tedy záleží na konkrétním zadání a přání klienta. Pokud je přáním klienta pouze možnost užívat nemovitost, kterou daruje obdarovanému, kdy si bude dárce i nadále hradit náklady spojené s bydlením a předmětem darovací smlouvy už nebude žádná další služba, zvolíme služebnost doživotního, bezplatného užívání nemovitosti. Pokud ale má dárce zájem o další služby, jako dovoz k lékaři, zajištění dodávek energií v případě jeho nemohoucnosti či nemoci apod. pak je vhodnější zvolit formu výměnku. Typicky výměnek ocení lidé velmi staří, kteří už jsou skutečně fakticky odkázáni na pomoc svých bližních, a nebo lidé těžce nemocní. Naopak služebnost bydlení a užívání ocení všichni, kdo si chtějí i po realizaci darování své nemovitosti zajisti právo na její užívání a nějaký vliv na její další osudy.

_________________________________________________________________________________________________

Darovací smlouva na spoluvlastnický podíl. I ta má svá specifika

Darovací smlouvou můžeme převést jak celý byt nebo dům, tak i jejich podíly. Jedná se o spoluvlastnické podíly, které v darovací smlouvě vyjádříme příslušným zlomkem, například ½, 1/3 darovaných nemovitostí.

I darovací smlouvy ke spoluvlastnickým podílům mají svá výrazná specifika, která musíme dodržovat a nepřehlédnout je.

Darovací smlouva musí přesně vyjadřovat podíly

Pokud zpracováváme darovací smlouvu na převod části domu, nebo pozemku, je situace jasná. Nechceme převést celou nemovitost, ale jen její spoluvlastnická podíl. Tento záměr je třeba precizně uvést do darovací smlouvy a také následně do návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Potěšit vás může fakt, že od nástupu nového občanského zákoníku už není třeba ani při prodeji žádat spoluvlastníka o souhlas s převodem nemovitosti, a to nabídnutím odkupu za stejných podmínek.

Do darovací smlouvy tak vždy musíme zanést, že převádíme pouze spoluvlastnický podíl. Nepřevádíme tedy dárci do jeho výlučného vlastnictví, jak se v amatérských darovacích smlouvách často objevuje, ale do jeho podílového spoluvlastnictví. To nemusí platit, pokud už nějaký podíl na nemovitosti obdarovaný má a my mu převádíme pouze zbytek. V takovém případě už se z obdarovaného stává jediný a výlučný vlastník předmětných darovaných nemovitostí.

Pozor na spoluvlastnické podíly u darovací smlouvy k bytu

Pokud darujeme darovací smlouvou spoluvlastnický podíl k bytu, pak musíme dávat velký pozor. V praxi dělají lidé tu chybu, že spolu s podílem na bytě, darují i spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemků tak jak je uveden přímo u výpisu bytové jednotky, tedy například 64/88236. Jedná se však o chybu, protože předmětem převodu je stejně jako v případě bytu, převod poloviny tohoto podílu. Převáděný podíl k domu a pozemkům spojený s polovičním spoluvlastnickým podílem na bytě tak nebude v darovací smlouvě činit 64/88236, ale 32/88236.

Při darování spoluvlastnického podílu nezřizujeme služebnost

V praxi se často setkáváme s požadavkem klientů, abychom při převodu například poloviny domu na obdarované dítě zřídili darovací smlouvou i služebnosti doživotního užívání pro dárce podílu na celou nemovitost. Není to možné. Pokud si dárce ponechává na nemovitosti spoluvlastnický podíl nemůže si k němu ještě zřizovat služebnost či výměnek. V praktické rovině je totiž spoluvlastnické právo výš, než právo služebnosti a nelze je takto zaměňovat či kombinovat.

Stejně tak platí, že při převodu podílu nemůžeme zřídit služebnost či výměnek jen na spoluvlastnický podíl. Pokud nemovitost není oddělitelná a jedná se o jeden celek, pak je možné zřídit služebnost či výměnek také pouze na celou nemovitost. Z toho vyplývá, že ji nelze zřídit na jakkoliv velký spoluvlastnický podíl a se zřízením služebnosti nebo výměnku musí souhlasit všichni spoluvlastníci nemovitosti, kteří se také stávají účastníky předmětné darovací smlouvy.

 ______________________________________________________________________________________________________________

Darování nemovitosti, bytu, domu má od roku 2014 nová pravidla

Pokud chcete darovat nemovitost v roce 2013 pak musíte dodržet nová pravidla pro povolování vkladu do katastru nemovitostí. V opačném případě riskujete zamítnutí návrhu, zdržení celého převodu a jeho opakování, včetně všech nákladů.

Staré návrhy na povolení vkladu končí

Původně používané návrhy na povolení vkladu, které se připravovali neformálně, pouze s uvedením základních zákonných náležitostí od roku 2013 končí. Tyto návrhy už nebude možné podávat a pokud je někdo podá, riskuje tím zamítnutí své žádosti na povolení vkladu, tedy zamítnutí celého návrhu. V takovém případě budete muset vynaložit veškeré náklady související s návrhem na povolení vkladu znovu.  Navíc se celý převod a proces výrazně zbrzdí.

Návrhy na povolení vkladu už jen na předepsaných formulářích

Nové formuláře už mají nejen své zákonné náležitosti jako tomu bylo dříve, ale i novou formální strukturu, kterou je třeba přesně dodržovat. Jakákoliv odchylka či chyba v definování nemovitostí, či stran převodu může vést k zamítnutí návrhu na vklad.

U formuláře je tak nutné vyplnit nejen údaje o dárci a obdarovaném, včetně adres trvalého bydliště, rodných čísel apod. ale také přesně definovat nemovitost, či podíl na nemovitosti, tedy na bytu, domu, pozemku či nebytovém prostoru a do formuláře ho uvést.

Pokud je předmětem daru byt, nesmí se zapomenout ani na podíly na společných částech domu a případně pozemku pod domem, kde je byt umístěn. Jedná se o zákonný podíl, tudíž ho nesmíte za žádnou cenu opomenout.

Pokud si nejste jisti, jak formulář vyplnit a připravit tak, aby byl bezchybný a akceptovatelný katastrálním úřadem, resp. pokud potřebujete pomoci se zpracováním veškerých převodních dokumentů při darování na klíč, kdy cena za kompletní řešení činí 2 500 korun, obraťte se na naši advokátní kancelář a rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte naši advokátní kancelář na mailové adrese: ProfiPravnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________

Darování nemovitosti  je od daně osvobozeno i v roce 2019

Darování nemovitosti mezi příbuznými osobami je i v roce 2016 osvobozeno od daně darovací. Tato výhoda tak dělá z darování bezkonkurenčně nejlevnější formu převodu majetku.

Darování nemovitosti je nejlevnější. Cena se pohybuje okolo 3 900 korun

Darování nemovitosti vás či obdarovaného nemusí vyjít kompletně na více než 3 900 korun, což představuje čtvrtinu či třetinu nákladů oproti standardním formám převodu jako je kupní smlouva, nebo dědické poplatky a náklady.

V této ceně je zahrnutý jak poplatek za návrh na vklad ve výši 1 000 korun, tak zpracování dokumentů k převodu v profesionální kvalitě na klíč ve výši 2 900 korun. Záleží však na jakou advokátní kancelář se obrátíte a jaké budou její konkrétní ceny a rozsah služeb.

Darování nemovitosti. Kdo je od daně osvobozen?

Od daně darovací jsou osvobozeni vaše děti, vnoučata, váš manžel či manželka, vaši rodiče, vaši prarodiče, vaši strýcové a tety, současně jsou osvobozeni druhové či družky, kteří s vámi vedli společnou domácnost a žili s vámi trvale po dobu delší než jeden rok před realizací darování. Tedy od daně darovací mohou být osvobozeny i cizí osoby, ovšem jen za předpokladu, že se o vás starali, poskytovali vám péči, žili s vámi ve společné domácnosti a společně s vámi hradili náklady související s provozem společné domácnosti.

Je třeba přiznat, že u obhajoby o osvobození od daně je důkazní břemeno výrazně složitější, než u příbuzenských vazeb, které se snadno prokazují rodnými listy účastníků.

Pokud nejste příbuzné osoby, darování se vám nevyplatí

V případě, že chcete darovat nemovitost cizí osobě, která ani není osoba blízká, pak touto formou převod raději nerealizujte. Je totiž výrazně dražší než jiné formy převodu, včetně klasického prodeje.

_____________________________________________________________________________________

Chcete bezplatný převod na cizí osobu? Darování se vám nevyplatí

Správně by však mělo znít, že darování se obdarované osobě nevyplatí, protože právě ona je ten kdo je povinen k úhradě daně darovací. Tato daň je ve srovnání s jinými poplatky výrazně vyšší, navíc získání nemovitosti formou daru než pro obdarovaného tak silný způsob nabytí vlastnictví jako jiné formy.

Darování cizí osobě je nevýhodné a drahé

Pokud darujete nemovitost cizí osobě, resp. se necháte obdarovat od cizí osoby, pak je pro vás tato forma nejméně výhodná. Jedná se o dva důvody, které pro vás nevýhodnost této formy převodu tvoří:

1) Jedná se o dražší způsob převodu, který vás zatíží výrazněji než jiné formy

2) Vaše vlastnické právo není absolutní, ale podmíněné vašimi budoucími vztahy k dárci

Jak drahé je darovací cizí osobě

Prvním nákladem, který budete muset vynaložit je zpracování znaleckého posudku na cenu darované nemovitosti. Tento posudek vás vyjde na průměrných 5 000 korun. Dále ze stanovené ceny, tedy například 1 milion korun musíte uhradit 7 procent daň, tedy dalších 70 000 korun, dále uhradíte poplatek na katastrálním úřadě ve výši 1 000 korun a za zpracování převodních dokumentů v advokátní kanceláři, pokud této služby využijete, dalších 2 500 korun. Celkové náklady vás tak vyjdou na celkových 78 500 korun z nichž největší část tvoří právě odvedená daň darovací.

Pokud se věc rozhodnete řešit formou kupní smlouvy, musíte ve smlouvě uvést nějakou částku kupní ceny a to i v případě, že si ji ve skutečnosti nezaplatíte. Její výše není rozhodující, protože pokud bude nižší, určí se stejně daň z hodnoty určeného znaleckým posudkem. Tato daň však bude činit pouze 4 procenta. Do konce minulého roku činila daň pouhá 3 procenta.

Zaplatíte tedy stejně jako u darování za zpracování znaleckého posudku částku 5 000 korun, dále poplatek za katastr nemovitostí 1 000 korun, dále cenu za zpracování kupní smlouvy a návrhu na vklad advokátní kanceláři ve výši cca 5 000 korun, nicméně výrazně méně zaplatíte za samotnou daň, která bude činit 4 procenta ze stanovené hodnoty nemovitosti, v našem případě z 1 milionu korun se bude jednat o 40 000 korun. Celkově tak u této formy převodu uhradíte 51 000 korun.

Oproti 78 500 korunám u darování tak uhradíte pouze 51 000 korun u převodu formou kupní smlouvy.

Vaše vlastnické právo je u koupě nemovitosti silnější

Při koupi nemovitosti, které vás vyjde levněji také získáte výrazně silnější vlastnické právo než by tomu bylo v případě získání nemovitosti darem. V případě bezchybné koupě je vaše vlastnické právo absolutní a těžko napadnutelné. V případě získání nemovitosti darem závisí vaše vlastnické právo teoreticky na vašich vztazích k dárci v budoucnu. Pokud se totiž stane, že by vaše chování vůči dárci bylo vyhodnoceno jako v rozporu s dobrými mravy či jinak škodlivé, pak se může dárce domáhat vrácení daru a to i soudní cestou.

Pokud si tedy nebudete jisti, který způsob získání nemovitosti je pro vás výhodnější, resp. zda je nějaké řešení vaší situace, pak neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář, kde vám poradíme a naznačíme možnosti a řešení tak, aby celý proces byl pro vás do nejvýhodnější a nejlevnější.

V případě zájmu kontaktujte naši advokátní kancelář na mailové adrese: ProfiPravnik@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

Darovací smlouva v roce 2019, pozor na chyby

U darovacích smluv, které si lidé zpracovávají svépomocí či vyplňováním nejrůznějších internetových vzorů, vzniká stále více různých chyb. Tyto chyby jsou přitom důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Obdarovaní se tak z důvodu nevýrazné úspory nemusejí své darované nemovitosti vůbec dočkat.

Nejčastější chyby u darovacích smluv

Stejně jako v minulosti se objevují velmi často chyby ve správném označení převáděných nemovitostí. Formulářové vzory stažené z internetu totiž vůbec nenaznačují jak správně nemovitosti definovat a označit. Není možné jako se to často stává označit nemovitost pouze názvem ulice, číslem popisným a městem. Naopak název ulice v případě převodu nemovitosti vůbec není důležitý.

Každá nemovitost, dle svého druhu má přitom specifickou formu označování, které by mělo být přesné a úplné a to jak věcně tak formálně. Katastrální úřady, resp. jejich pracovníci mají rádi, když nemusejí nemovitosti a jejich označování hledat, ale najdou je co nejdříve ve smlouvě a to ve svém kontextu.

U darování domu zapomínáme na pozemky

Při darování domu zapomínají lidé často kromě domu i správně do smlouvy zahrnout související pozemky, například parcelu pod domem, nebo zahradu. Označení by mělo být nejen číslem parcelním, ale také velikostí výměry a druhem pozemku, včetně katastrálního území a obce kde se nemovitosti nachází.  

U darování bytu zapomínáme na podíly na společných částech domu a pozemku

Při darování bytových jednotek zapomínají účastníci do smlouvy často uvést kromě čísla bytové jednotky a čísla popisného domu kde se nachází také velikost podílu na společných částech domu a případně pozemku na kterém dům stojí. Tato chyba je přitom zásadní a může znamenat zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Ani samotné určení výš podílu není jednoduché a může se lišit údaje přímo u bytové jednotky a údajem u výpisu vlastníků na listině vlastnictví k domu jako celku. Důvodem může být fakt, že máte například podíl na nějaké nebytové jednotce v domě (například sklepní prostory či sušárna) aniž by jste o tom vůbec věděli.

Další chybou, které se lidé dopouštějí, je označení listu vlastnictví kde se bytová jednotka nachází pouze číslem k bytu jako takovému, nicméně součástí převodu jsou i podíly na společných částek domu a pozemku, které jsou však vedeny již na jiném listu vlastnictví a nelze tyto dvě skutečnosti směšovat.

U darování podílu na nemovitosti lidé nesprávně označují

Pokud je předmětem daru jen podíl na nemovitosti, ať už se jedná o byt, dům či pozemek, pak lidé velmi nesprávně označují příslušné podíly. Například u podílu na bytu označují nesprávně jako předmět převodu i celý spoluvlastnický podíl na společných částech domu či pozemku, ačkoliv předmětem převodu je pouze polovina tohoto podílu.

Návrhy na vklad u darování se podávají po staru

Se začátkem roku 2013 začala platit nová pravidla na návrhy na vklad, které se nově podávají na předepsaných formulářích předepsanou a stanovenou formou. Přesto ještě stále lidé podávají návrhy na vklad po staru, tedy podávají staré neformální návrhy na vklad, které si vytiskli z nějakého internetového vzoru. Jedná se o chybuj, která může vést k zamítnutí návrhu na vklad a tedy opakování celého procesu, včetně všech nákladů.

Pokud se chcete chybám v převodních dokumentech, tedy v darovací smlouvě, návrhu na vklad apod. vyhnout, kontaktujte naši advokátní kancelář na mailové adrese: ProfiPravnik@gmail.com

________________________________________________________________________________________

Chcete darovat nemovitost, byt, dům svému příteli či druhovi? Nárok na osvobození musíte prokázat

I váš druh či přítel nebo přítelkyně může být osvobozen od daně darovací a to i v případě, že vůči vám nemá žádný příbuzenský vztah a ještě nejste ani manželé. Důkazní břemeno je však těžké a složitější, ale můžete ho ustát. Řekneme vám jak, případně vám pomůžeme.

Od darovací daně jsou osvobozeny i osoby blízké

Ano, od darovací daně mohou být osvobozeny i osoby blízké, tedy osoby, které s vámi po dobu delší než jeden rok před realizací darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku z vaší strany, s vámi žili ve společné domácnosti. Tuto skutečnost je však třeba finančnímu úřadu bezezbytku prokázat. Finanční úřady totiž nebývají moc ochotné a pouze tvrzení z vaší strany, že obdarovaná osoba s vámi po stanoveno dobu žila ve společné domácnosti jim nestačí.

Jak prokázat nárok na osvobození od darovací daně?

Předně je třeba zkombinovat několik způsobů prokázání nároku na osvobození od daně darovací. Pouhé tvrzení finančnímu úřadu zpravidla nestačí. Proto je třeba předat finančnímu úřadu už předem hned několik důkazů o splnění zákonné podmínky pro přiznání osvobození:

1) Čestné prohlášení dárce a obdarovaného o trvání jejich společného bydliště a domácnosti - je třeba aby toto prohlášení obsahovalo všechny nezbytné a důležité informace.

2) Písemné prohlášení alespoň dvou sousedů v domě či v sousedních domech, spolu s jejich podpisy

3) Prokázání trvalého bydliště obou osob, které by se mělo shodovat, nicméně tato podmínka není nutná, je pouze ideální pro prokázání existence společné domácnosti

4) Doklad o společné úhradě nákladů domácnosti. Tedy složenky, výpisy z účtů či jiné doklady prokazující, že se obě osoby podíleli na úhradě nákladů společné domácnosti.

5) Svědectví dalších osob, tedy například návštěv, které prokážou svým tvrzením, že účastníci darování spolu skutečně žili a to dlouhodobě a trvale, případně že o sebe pečovali

Pokud nárok na osvobození od daně darovací neprokážete, finanční úřad vám daň doměří

A finanční úřad ani nemá jinou možnost. Proto doporučujeme, aby jste se ještě před realizací darování přišli do naší či jiné advokátní kancelář poradit, zda máte splněny všechny podmínky pro přiznání osvobození od daně darovací a že zde nejsou a nemohou být žádné vážné pochybnosti, které by mohly nárok ohrozit.

V případě, že svůj nárok na osvobození neprokážete, vzniknou vám nejen náklady na úhradu znaleckého posudku na ocenění nemovitosti, ale také samotná daň ve výši až 7 procent hodnoty nemovitosti a současně penále spojené s prodlením s úhradou daně. Jakékoliv opomenutí v této věci se vám tak může výrazně prodražit.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2900,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com  

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU