Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?


|
Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Výměnek v darovací smlouvě není jen právo užívání nemovitosti

Zajímavostí výměnku je skutečnost, že v sobě obsahuje několik služebností, resp. věcných břemene najednou. Jeho specifikem také je, že ho lze zřídit pouze s převodem nemovitosti. Pokud si totiž už po převodu nemovitosti dárce vzpomene, že by chtěl dodatečně zřídit výměnek, není to pak možné. Výměnek se zřizuje v rámci převodu darovací smlouvou a ustanovení o výměnku se přímo vkládají do darovací smlouvy.

Smyslem výměnku je, aby měl dárce i po darování nemovitosti možnost a dokonce právo tuto nemovitost doživotně užívat a bydlet v ní. Toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí a nikdo nemůže proti vůli dárce či dárců toto právo zrušit. Výhodou výměnku je, že se nevztahuje jen na právo vůči obdarovanému, který může nemovitost dále někomu darovat, nebo prodat, ale vůči všem budoucím vlastníkům nemovitosti. Pokud si tedy někdo nemovitost od obdarovaného koupí, nebo získá jiným způsobem, dělá už to s vědomím, že musí dodržovat povinnosti z výměnku, zejména umožnit nerušené užívání a bydlení výměnkářů v dané nemovitosti.

Chyba v ustanovení o výměnku v darovací smlouvě vede k nepříjemným následkům

Není to přitom tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Dárce nebo dárci si musí uvědomit, že chyba v ustanovení o výměnku je může stát hodně. Pokud totiž mají dárci v darovací smlouvě v ustanovení o výměnku chybu, nemůže jim katastrální úřad jejich právo na doživotní užívání nemovitosti a další služby od obdarovaného zapsat a mohou tak přijít definitivně o příležitost mít touto kvalitní formou zajištěno doživotní užívání darované nemovitosti. Proto určitě nedoporučujeme používání vzorů darovacích smluv, které sice ustatnovení o výměnku rovněž obsahuje, ale velmi nekvalitně a neúplně. Pouhé vyplnění údajů do vzoru vystavuje dárce nebezpečí, že jejich právo výměnku bude špatně zformulováno a tedy sice darují svou nemovitost, ale výměnek už jim katastr nezapíše. Dárci tak budou odkázání na milosrdenství obdarovaného zda je v darované nemovitosti nechá bydlet nebo ne.

Aby dárce výměnek skutečně dobře ochránil musí splňovat výměnek následující pravidla a znaky:

1) výměnek musí být správně a logicky vložen do darovací smlouvy, kterou převádí dárce na obdarovaného svou nemovitost,

2) výměnek musí být zapsán do katastru nemovitosti vkladem. Jiná forma dárce totiž kvalitně a úplně neochrání,

3) ustanovení o výměnku musí obsahovat zákonné a potřebné náležitosti. Nelze si tak výměnek vykouzlit do smlouvy vlastními slovy a větami. Jednalo by se o velké riziko zamítnutí návrhu na zápis výměnku do katastru nemovitostí,

DAROVACÍ SMLOUVU S VÝMĚNKEM ZPRACOVÁVÁME I V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI, VŠE VYŘIZUJEME RYCHLE A SPOLEHLIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU A MAILU - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ NUTNÝCH K PŘEVODU ČINÍ 2 500 KORUN A JE KONEČNÁ A ZÁVAZNÁ. V UVEDENÉ CENĚ JE OBSAŽENO ZPRACOVÁNÍ:

- DAROVACÍ SMLOUVY

- NÁVRHU NA VKLAD

- NÁVODU NA VYŘÍZENÍ VĚCI

- SOUVISEJÍCÍ PORADENSTVÍ

ke zpracování dokumentů nám stačí přímo na výše uvedenou mailovou adresu zaslat následující údaje:

- celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného

- číslo bytu (pokud se jedná o byt), jinak číslo popisné domu, nebo číslo pozemku, obec a část obce kde se nemovitost nachází. Možné je také zaslat číslo listu vlastnictví a katastrální území,

- informaci zda se bude převádět celá nemovitost nebo jen podíl nemovitosti  (například 1/2, 1/4 apod.)

- informaci o tom, zda bude zřízován i výměnek pro dárce

Tyto údaje jsou pro zpracování dokumentů a realizaci celé služby zcela dostačující. Dokumenty zpracováváme do dvou dnů od zaslání výše uvedených informací, bez nutnosti návštěvy kanceláře a vynakládání zbytečných výdajů na právní porady, které nejsou v tomto případě vůbec potřebné. Vše lze sdělit několika větami v mailu.

Chcete jistotu, nechcete riskovat ztrátu tisíců korun a další problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

___________________________________________________

čtěte také:

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU