Advokátní služby naší advokátní kanceláře - na co se specializujeme


|

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jaké advokátní a právní okruhy se zaměřujeme

Právo nemovitostí - zaměřujeme se na všechny právní služby týkající se nemovitostí. Poskytujeme tak služby:

- Zpracování darovacích smluv

- Zpracování kupních smluv

- Zpracování dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem

- Zpracování žalob týkající se nemovitostí

- Zpracování zástavních smluv

- Zpracování smluv o zřízení věcného břemene, resp. výměnku

a další

Rodinné právo - zaměřujeme se na všechny služby související s rozvodem manželství, určením výživného, předmanželských smluv, svěření dětí do péče apod. Konkrétně nabízíme následující právní služby:

- Zpracování návrhů na rozvod manželství

- Zpracování dohod o vypořádání společného jmění manželů

- Zpracování dohod o svěření dítěte do péče a výchovy

- Zpracování dohod o výživném

- Zpracování návrhu na určení výživného

- Zpracování návrhu na určení poměrů nezletilých dětí

a další

Exekuční řízení a vymáhání pohledávek - zaměřujeme se také na ochranu klientů před neoprávněnými exekucemi, nebo následkům, které jim neoprávněné exekuce mohou přinést. Na druhou stranu také ale poskytujeme advokátní pomoc věřitelům, kteří se domáhají úhrady svých pohledávek po dlužnících

- Zpracování návrhů na nařízení exekuce

- Zpracování žalob a podání k soudu

- Zpracování stížnosti proti nařízení exekuce

- Zpracování vylučovací žaloby

- Zpracování návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu

a další..

Internetové právní poradenství on-line - zaměřujeme se i na právní poradenství a pomoc formou internetového advokáta, kdy za poplatek ve výši 300,- Kč zodpovídáme dotazy klientů, položené z pohodlí jejich domova. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin po připsání částky poplatku na účet naší kanceláře. Odpověď na dotaz obsahuje veškeré potřebné informace o daném problému a možnosti případného řešení. Není problém ani dotaz případně doplnit, pokud klient v odpovědi něco postrádá.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU