Zoufalé oběti zločinců se ptají: Donutíte vězně pracovat?


|
#

Chytli zločince? Neradujte se!

 

Jak přechodná je radost oběti trestného činu, když se dozví, že pachatel byl dopaden. Pocit že spravedlnost konečně zase zvítězila však nevydrží dlouho. Následuje řízení o náhradu škody způsobené trestným činem a pak již klasicky zdlouhavé vymáhání dluhu.

 

Zavřeli ho. Svých peněz se už nedočkáte

 

Oproti běžným sporům je však zde situace o to horší, že pachatel, který by měl škodu nahradit odchází často na mnoho let do vězení. A pokud zde nepracuje,  k čemuž nemá většinou ani motivaci, tak se lze jen těžko domáhat náhrady škody. Pachatelé nejčastějších trestných činů, jako jsou krádeže apod. jsou většinou nemajetní, tudíž jim ani exekutor nemá co zabavit a náhrada srážkami ze mzdy je zde neproveditelná, pokud vězeň nepracuje.

 

Bohužel žádné další řešení není. Ani po propuštění vězně na svobodu nemáte jistotu, že se ke svým penězům po letech dostanete. Opět záleží na vězni, zda ho pobyt ve vězení napravil, nebo zda bude dál pokračovat v trestné činnosti. V takovém případě jste o peníze definitivně přišli. Nic vám není platné, že jste poškozeni, že to všichni ví, a že jste v právu.

 

Spravedlnost bohužel neumí řešit všechny situace a ne vždy umí zločince donutit ke splnění povinnosti. Pohledávky vzniklé ze škod způsobené z trestné činnosti tak ve svém součtu přestavují stovky milionů korun.

 

Vězně musíme donutit pracovat

 

Naděje se tak nyní upírají k novému plánu ministra Pospíšila, který oznámil cíl, aby se v našich věznicích zvýšila do několika let zaměstnanost na 70 %. V současné době je zaměstnanosti nižší než 50 %.

 

Z hlediska spravedlnosti by neměl mít zločinec právo odmítnout práci. Měla by být jeho povinností v rámci výkonu trestu. S tím souvisí nutnost, aby stát ve spolupráci s firmami dokázal pracovní místa ve věznicích, zajistit. Jedná se přeci jen o levnou pracovní sílu na které mohou firmy poměrně dobře vydělávat. Co je však hlavní, z výnosů mezd by se vězňům strhávaly částky na umořování jejich dluhů a splácení náhrad škod, které svou činností obětem trestných činů způsobili.

 

Podpora státu je nutná

 

Zde je nutné, aby povinnosti vězňů pomohl vynutit stát, který k tomu má možnosti i prostředky. Možností je mnoho. Například motivace dřívějšího propuštění v důsledku snahy o splácení závazků, lepší podmínky výkonu trestu, povinností pracovat apod.

 

Oběti trestných činů by již neměli na současný stav jako jediné doplácet. Oběť často totiž neutrpí pouze újmu materiální, ale i psychickou či zdravotní. Stát, který  neumí oběť trestného činu podpořit a nedokáže pomoci s vynucením povinností zločince není dobrým státem.

 

Pro článek byly použity informace z portálu www.profipravnik.cz

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU