Z historie rozvodů v České republice


|
#

V padesátých letech byl rozvod spíše výjimečný

V padesátých letech, tedy těsně po skončení druhé světové války byl rozvod spíše výjimečnou věcí. I tak byl oproti období první republiky zaznamenán výrazný nárůst počtu rozvodů. Rozvodovost se však pohybovala pouze kolem 11 procent uzavřených manželství.

Podíl rozvodů se následně mírně zvyšoval do šedesátých let. S nástupem šedesátých let, tedy doby uvolňování politických i společenských poměrů se rozvodovost skokově zvýšila a během deseti let, tedy od roku 1960 do roku 1970 se zvýšila až dvojnásobně.

Vrcholu dosáhla rozvodovost v roce 1990, kdy překročila hodnotu třicet dva tísíce. V důsledku úbytku nově uzavřených manželství se však od roku 1995 výrazně zvyšuje úhrnná rozvodovost, jejíž podíl na nově uzavřených manželstvích v roce 2010 dosáhl 50 procent.

Rok

Počet rozvodů

Úhrnná rozvodovost v %

1950

11500

11

1955

12500

13,5

1960

12800

15,5

1965

14600

20

1970

23000

26

1975

26500

30

1980

27400

30,5

1985

30400

36

1990

32300

38

1995

32000

38,5

2000

29800

41

2005

32200

48

2010

31800

50

2012

26400

45

zdroj: ČSU

Úhrnná rozvodovost udává podíl manželství končících rozvodem

 

Rozvod byl obtížnější než dnes

V době první republiky, tedy mezi dvěma světovými válkami, byl rozvod velmi složitou záležitostí. Rozvod se rovnal osobnímu selhání. Rozvedený člověk a zejména ženy s dětmi čelili obecnému opovržení ze strany sousedů a často i ze strany svých rodinných příslušníků. Velkou roli zde hrál ještě značný vliv církve a stále velký podíl věřících osob ve společnosti. Manželství bylo vnímáno jako osobní úděl daný od boha, který musí manželé ctít a překonat veškeré překážky, které jim manželství či vzájemné vztahy mohou přinést.

Ani v padesátých letech, kdy se již jednalo z hlediska možnosti rozvodu o poměrně uvolněné období nebyl rozvod tak snadný jako dnes. Rozvodové řízení nebylo úplnou formalitou a soudy vždy zkoumaly, kdo má na rozpadu manželství podíl a kdo ho způsobil. Stále ještě velkou roli zde hrála snaha o napravení vztahu manželů z moci úřední.

Lze říci, že podmínky pro rozvod manželství i běžné postupy se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let postupně uvolňovaly a rozvody se stávaly stále snažšími. Vrchol pro usnadnění rozvodů znamenala novelizace zákona o rodině, která umožnila manželům realizovat rozvod formou dohody, což z rozvodu a role soudu v dané věci učinilo v zásadě formalizovanou záležitost.

Podíl rozvodů manželství s nezletilými dětmi klesá

Z celkového počtu manželství, které byly rozvedeny v roce 2012 činil podíl manželství s nezletilými dětmi 57,5 procenta. Tedy 42,5 procenta rozváděných manželství již nemuselo řešit poměry svých nezletilých dětí. V roce 1992, tedy krátce po sametové revoluci činil podíl rozvedených manželství s nezletilým dítětem 71,7 procenta. Tento poměrně razantní pokles zapříčinil vyšší podíl dlouhotrvajících manželství. Tedy manželství, kde již rodiče své děti vychovali a často bylo manželství udržováno jen díky dětem. Dalším důvodem je pokles porodnosti v posledních letech, kdy se manželé stihli rozvést ještě před tím, než se jim narodilo dítě.

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU