Výpověď z nájmu může být okamžitá říká nový občanský zákoník


|
#

 

Třikrát nezaplatíš, dostaneš výpověď

Nový občanský zákoník stanovuje podmínku pro okamžitou výpověď z nájmu bytu tím, že nájemce nezaplatí nájemné ve výši tří měsíčních nájmů. Pokud je tedy nájemce v prodlení s hrazením nájmu více než tři měsíce, má právo dát pronajímatel tomuto nájemci okamžitou výpověď z nájmu bytu.

Nová úprava občanského zákoníku je tak pro pronajímatele mnohem příznivější, než úprava původní, kdy pokud nájemce nezaplatil tři nájmy, mohl mu dát pronajímatel výpověď s přivolením soudu a také tříměsíční výpovědní lhůtu. Tato úprava tak byla vůči pronajímatelům zjevně nemravná.

Je třeba si uvědomit, že pronajímatel není jen magnát a vlastník mnoha bytů, kterému se nic nestane, když podpoří jednoho chudého nájemníka nebo nájemníka, který se dostal do problémů. Pronajímateli je i mnoho obyčejných lidí, kteří pořídili byt na hypotéku, nebo ho neužívají a jakýkoliv výpadek nájmu je může finančně vážně ohrozit, protože nejen že hradí za nájemce například hypoteční úvěr či příspěvky do fondu oprav, ale také zálohy na jeho spotřebu energií. Pronajímatel se tak může během pouhých tří měsíců prodlení nájemce dostat do ztráty až několik desítek tisíc korun.

Nový občanský zákoník posiluje i práva nájemců

Na druhé straně však nový občanský zákoník v jiných věcech posiluje práva nájemců. Například  je nyní jasně řečeno, že nájemce je oprávněn i bez souhlasu pronajímatele poskytnout bydlení příbuzné osobě nebo partnerovi osobě blízké. Je pouze povinen tuto skutečnost pronajímateli oznámit.

Stejně tak má nájemce právo odmítnout souhlas s rekonstrukcí svého bytu, která by mu způsobila nemalé obtíže, případně požadovat plnohodnotné náhradní bydlení po dobu této rekonstrukce.

Nájemce má také právo bez svolení pronajímatele domácí zvíře, pokud toto zvíře neničí a neznehodnocuje byt jako předmět nájmu.

Kauce se výrazně zvyšuje

Zatímco dle původní právní úpravy mohla být kauce požadovaná pronajímatelem jako jistina po nájemce pouze do výše tří měsíčních nájmů. Nyní se tato hranice a limit zvyšují až na hranici šesti měsíčních nájmů. Tím se opět výrazně posiluje jistota pronajímatele.

Nájemce se odmítá vystěhovat. Výpověď neuznává, co s tím?

Nový občanský zákoník sice umožňuje okamžitou výpověď neplatiči nájemného, na druhou stranu se velmi často stává, že nájemce, zvlášť ty, kteří mají v péči nezletilé děti, výpověď neuznává a byt do stanoveného termínu nevyklidí. Jak lze tuto věc řešit?

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU