Adresa pro osobní odběr:

Boutique, Palackého 2, Praha 1.

Vypořádání dědiců

Pokud je více dědiců musí se mezi sebou vypořádat

Je-li dědic jen jeden, potvrdí mu soud, že dědictví nabyl.
 

Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou.
Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí.
 

Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno.
 

Soud potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice uvedeného v ustanovení odst. 2, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému v ustanovení neodůvodněně zvýhodněn.
 

KONTAKTY
Telefon: 777 699 280
E-mail: profipravnik@gmail.com
ICQ #628495170
SKYPE profipravnik.cz
Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.


Mgr. Miroslav Zeman

získání vlastnictví bytu

Dobrý den, půjde to skutečně jen velmi těžko. Manželka Vašeho otce je v katastru zaps více..

Dlužné výživné a otec ve výkonu trestu

Dobrý den, dluh na výživném otci zůstavá i když má nařízen výkon trestu. Pouze se více..

výživné a změna jména otce

Dobrý den změna jména otce, není Vaší záležitostí. Všechny právní úkony i závaz více..
Položte nový dotaz >>