Ušetříte statisíce: Podnikový právník nebo advokát?


|
#

Každý podnikatel ví, že se často bez služeb odborníka na právo neobejde. Každou smlouvu, každé opatření je dobré zkonzultovat s právníkem, stejně tak je určitě výhodné nechat právníka vyřídit komplikovanější věci na úřadech či u obchodních partnerů.  Úspory v této oblasti se totiž mohou podnikatelům výrazně prodražit a často se tomu tak také stává.

Podnikoví právníci mohou být výhodní, ale...

Velké firmy, kde je objem a nutnost právních služeb vyšší zajišťují právní služby sekcí podnikových právníků, nebo alespoň jednoho podnikového právníka na plný pracovní úvazek. Výhody tohoto řešení jsou zřejmé. Podnikový právník je s firmou existenčně provázán a firmu i její strukturu by měl dobře znát.

Navíc je podnikový právník kdykoliv pro manažery či vlastníky k zastižení a je možné ho v rámci pracovní doby využít prakticky na jakoukoliv práci s právní či související náplní.

Nejsme tak bohatí abychom kupovali levné věci?

Nevýhodou je však vysoká nákladnost podnikového právníka. V rozsahu podnikové právnické náplně se objevují časté proluky a tak často podnikový právní nevyužívá plně pracovní dobu, jako je to u jiných zaměstnanců. Je samozřejmě vhodné, pokud se ve volnějších chvílích podnikový právník v rámci pracovní náplně sám vzdělává. Nicméně ve velkém množstív případů platí firma podnikového právníka v rozsahu 8,5 hodin často zbytečně.

Průměrné platy podnikových právníků v hlavním městě se pohybují na úrovni 65 000,- Kč hrubého. K tomu je nutné připočítat sociální a zdravotní pojištění 35 %, tedy celkové náklady na podnikového právníka přesahují částku 87 750,- Kč měsíčně.

Podnikový právník i za 1 200,- Kč za hodinu

Pokud podnikový právník využívá skutečně aktivně alespoň polovinu doby pro skutečnou právní činnost pro firmu, tedy 5 hodin denně, pak podnikový právník odpracuje např. 88 hodin měsíčně. Pokud náklady firmy na podnikového právníka, tedy 87 750,- Kč vydělíme počtem realizovaných hodin, tedy 88, pak dojdeme ke skutečně vysoké částce 997,- Kč. K tomu však musím připočítat související náklady na kancelář, materiál, software, placené dovolené apod. v tom případě hodinová částka přesáhne 1 200,- Kč za hodinu.

Realitou je, že podnikový právník nemusí řešit sám o sobě hodnoty produktivity, obecně tak může nastávat tendence prodlužování doby nutné pro zpracování úkolů, u kterých nehoří termíny tak, aby byla maximálně naplněna pracovní doba.

Advokátní kancelář: Efektivita a produkt na míru

Při využití služeb advokátní kanceláře namísto stálého podnikového právníka můžeme dojít ke stejným pozitivním výsledkům, ale za vyrazně méně peněz.

Při paušálním zastupování pro firmu si smluví podnikatel s advokátem předem konkrétní termíny pravidelných schůzek, rozsah prací a termíny jejich zpracování. Je zde tedy zřejmý důraz na produktivitu, stanovenou termíny, rozsahem prací a smluvenou cenou.

Advokát samozřejmě nevyžaduje speciální zázemí jako podnikový právní, protože veškerým zázemím již disponuje, resp. náklady si hradí z paušální odměny.

Advokát je ze zákona pojištěn. Zaměstnanec nikoliv

Co je však velmi důležité. Advokát je pojištěn ze zákona z odpověnosti za škodu. Zatímco u podnikového právníka jakožto standardního zaměstnance žádnou takovou možnost podnikatel nemá. Pokud tedy udělá podnikový právník chybu, nese za ní plnou odpovědnost zaměstnavatel. Pokud však podnikatel utrpí škodu z důvodu chyby advokáta může být za tuto chybu odškodněn ze strany pojišťovny.

U služeb advokátní kanceláře je navíc zřejmá určitá prestiž a výhoda při jednáních než když jménem zaměstnavatele jedná pouze podnikový právník. Prestižní advokátní kancelář tak může při jednání s protistranami dosáhnout výrazně lepších výsledků.

V případě, že podnikatel vede spor například s odběratelem, může díky zastupování advokátní kanceláří uplatnit od protistrany náhradů nákladů na právní zastoupení. Advokátní zastoupení ve sporu, v případě vítězství, získá prakticky zdarma. U řízení kdy podnikatele zastupuje jeho podnikový právník žádné takové náhrady právního zastoupení uplatňovat nemůže a veškeré náklady tak nese úplně sám.

Paušální zastoupení je výrazně levnější než zaměstnanec

Paušální zastoupení na měsíční bázi v rozsahu výkonu podnikového právníka se dá u paušálních balíčků advokátních kanceláří pořídit kompletně už za částku 18 000,- Kč měsíčně. Při plném vytížení z hlediska uvedeného počtu hodin až 50 000,- Kč, což je výrazně méně než plné náklady na podnikového právníka uvedené výše.

U živnostníků lze samozřejmě využít volitelných paušálních balíčků, kdy lze paušální právní zastupování u malých středních firem pořídit již od 3 000,- Kč měsíčně.

Je tedy zřejmé, že výhody služeb podnikových právníků, jako zaměstnanců firmy nemusí odpovídat výdajům, které na ně firma vynaloží. Naopak lze vysoké až milionové roční výdaje korigovat a zreálnit využitím snadno kontrolovatelných a plně využitelných služeb advokátní kanceláře s důrazem na efektivitu a kvalitu.

_______________________________________________________________________________________

 V případě zájmu o konkrétní informace v oblasti paušálního advokátního zastupení kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com nebo tel: 737 826 527

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU