Typy a triky pro výběr nejlepší advokátní kanceláře


|
#

Advokát by neměl mluvit jako kniha, ale jako člověk

Dávejte si pozor na projev advokáta a na to jak s vámi mluví. Zde už se dostáváme trošku do vod psychologie a analýzy osobnosti, nicméně vnímání zdánlivě nedůležitých detailů vám hodně řekne o osobnosti advokáta a jeho schopnostech či přístupu ke klientům.

Advokát by tak neměl mluvit jako kniha, ale jako člověk. Advokát, který si více zakládá na tom, aby byl vnímán jako odborník na slovo vzatý, před pochopením a srozumitelnosti pro svého klienta, není úplně vhodným advokátem.

Klient není žák, ale měl by být partner advokáta

Advokát by měl po celou dobu svého výkladu či analýzy věci sledovat především fakt, zda mu klient rozumí. Pouze pokud klient advokátovi rozumí, pochopí i jeho strategii a bude ji brát za svou. Současně se tak s klienta stane partner advokáta, nikoliv pouze posluchač či jeho žák.

Klient, který věci porozumí a souzní s řešení advokáta mu také sdělí více potřebných informací, protože sám chápe směr, kterým chce advokát jí. Současně také takový klient pokládá vhodné a účelné otázky, které mohou dát advokátovi další, potřebné informace a také důležité podklady pro vedení nejlepšího právního zastoupení či nejlepšího právního řešení problému klienta.

Jako advokát tak mohu skutečně jen ocenit zájem svého klienta, což je zárukou úspěch ve věci. Nepotřebuji se jako advokát klientovi podbízet a dávat mu najevo, že já jsem ten odborník, který je na výši a je neomylný. Naopak chci být na úrovni klienta, jsem stejně jako on omylný člověk, a mám respekt nejen z klienta, ale i z případné protistrany a z řešení problému. Jako advokát si vždy musím uvědomit rizika, které vždy existují a kterým musím předcházet a nepodceňovat je.

Dobrý advokát vás vždy informuje

Dobrý advokát nečeká pouze na váš dotaz, zda už se ve věci něco děje, ale sám vás informuje o postupu či vývoji ve věci. Zájmem dobrého advokáta  advokátní kanceláře je informovaný klient, který i v průběhu doby může advokátovi přinést nové a potřebné informace. Samozřejmě rozsah informování záleží na zaneprázdněnosti advokáta a množství práce. Nečekejte tak, že vás má advokát informovat každý týden, že se zatím nic neděje a věc stále čeká v řadě na soudu. To by nebylo ani vhodné ani efektivní. Nicméně je určitě dobré, aby vás advokát informoval o každém úkonu či postupu, který ve vaší právní věci učiní. Stejně tak by vás měl informovat o každém podání či úkonu, který ve vaší věci obdrží od dalších stran.

 

Informační aktivita advokáta je velmi žádaná a také působí profesionálně a vstřícně a značí zájem advokáta o jeho klienta i o praktikování individuálního přístupu. Advokáta, který vám dává najevo svou nechuť k odpovědi, nebo se vám bez vážného důvodu dlouhou dobu neozývá, raději opusťte a najděte si jiného.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU