Smlouva o advokátní úschově. Co má obsahovat?


|
#

Smlouva o úschově je nejčastěji třístranným právním dokumentem uzavřeným mezi prodávajícím, jako oprávněným, kupujícím jako schovatelem a samotnou advokátní kancelář jako uschovatelem finanční částky.

Smlouva by měla obsahovat účel složené finanční částky a termín pro její složení do advokátní úschovy.

V další části pak jsou obsaženy podmínky po jejichž splnění je advokát povinen částku vyplatit na účet kupujícího či oprávněného, resp. kdy je advokát povinen vrátit částku složiteli. Velmi často se jedná o předložení originálu výpisu z katastru nemovitostí k převáděné nemovitosti, ze kterého je zřejmé, že se kupující stal vlastníkem nemovitosti, že bylo vymazáno zástavní právo, věcné břemeno apod. Dalším dokumentem může být i úmrtní list nějaké osoby, úřední rozhodnutí apod.

Následně by měla být uvedena lhůta do které je advokát povinen částku z advokátní úschovy vyplatit.

Podpisy pod smlouvou nemusí být ověřené, nicméně advokát by si ve vlastním zájmu měl totožnost osob, které smlouvu podepisují ověřit z jejich občanských průkazů.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU